Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

zarządzenie nr 70/04w sprawie przyznania stypendium dla uczennic klasy III Publicznego Gimnazjum w Moryniu.


Zarządzenie Nr 70/04

Burmistrza Morynia

z dnia 22 lipca 2004 r.

w sprawie przyznania stypendium dla uczennic klasy IIIPublicznego Gimnazjum w Moryniu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,z późn. zm. /, w związku z art. 91 ust. l ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty /Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329 - tekst jednolity z późn.zm./ oraz Uchwały Nr XXXIII/331/2002 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 7 lutego 2002r. zarządzam co następuje:

§ l. Przyznaję stypendium w wysokości 50 złotych dla uczennic klasy III Publicznego Gimnazjum w Moryniu - Aleksandry Czerwińskiej i Jagody Januszczak na rok szkolny 2004/2005.

§ 2. Wypłata stypendium w comiesięcznych ratach począwszy od m-ca  września 2004r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół, Skarbnikowi Gminy i Kierownikowi Referatu Obsługi Oświaty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Morynia

JanMaranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 20-08-2004 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-08-2004 14:10