Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 124/2004 Burmistrza Morynia z dnia 07 grudnia 2004r w sprawie obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Moryń.


                                        ZARZĄDZENIE Nr 124/2004

                                                Burmistrza Morynia

                                              z dnia 07 grudnia 2004r.

w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Moryń.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001r. tekst jednolity z póź. zm.) w związku z § 12 załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXXVI/355/98 z dnia 6 lutego 1998r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Moryń zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić powszechną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i gminy Moryń w terminie od 10-12-2004r. do 31-12-2004r.

§2. Akcją objęte zostają nieruchomości i obiekty, które należą do osób prawnych, osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli domów wielorodzinnych, urzędów, organów administracyjnych, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły i placówki w brzmieniu o systemie oświaty, placówki kulturalne.

§3. Wszyscy objęci akcja deratyzacyjną są zobowiązani przeprowadzić ją na własny koszt.

§4. Miejsca wyłożenia trutek muszą być oznakowane i zabezpieczone tak, aby zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi oraz zwierząt z wyłożona trutką.

§5. Uczestnicy akcji deratyzacyjnej w terminie 14 dni od jej zakończenia są obowiązani złożyć na piśmie sprawozdanie Burmistrzowi Morynia.

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się stanowisku do spraw gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                         MORYNIA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 07-12-2004 12:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-12-2004 12:00