Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie burmistrza


Moryń, dnia 27-08-2004r.

GMOŚ.72241-3-1/04

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

Lp.

Nr Księgi Wieczy-

stej

Nr nieru-chomości

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Cena

nieruchomo-ści

Cena

wywoławcza

Wysokość

wadium

Informa-

cja o przezna-czeniu

Informacje o obciążeniach nieruchomości

1.

SZ1Y/00051861/1

301/1

5205

2 miasta Moryń

ul. Wodna

Kształt działki regularny, wydłużony, niezabudowana. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną, odległość do drogi głównej ok.

300m,nieuzbrojona,

wg ewidencji gruntów jest to RIVa

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodarowania w studium-rolny

6.298,00

6.300,00

630,00

Sprzedaż na własność

Nieruchomość

nie obciążona

2.

SZ1Y/00051859/4

301/3

1331

2 miasta Moryń

ul. Wodna

- „ -

- „ -

1.956,00

2.000,00

200,00

- „ -

- „ -

3.

SZ1Y/00051862/8

302/1

7673

2 miasta Moryń,

ul. Wodna

- „ -

- „ -

9.284,00

9.300,00

930,00

- „ -

- „ -

4.

SZ1Y/00051863/5

314/2

2818

2 miasta Moryń,

ul. Wodna

- „ -

- „ -

4.142,00

4.200,00

420,00

- „ -

- „ -

5.

41557

309/3

1061

2 miasta Moryń,

ul. Piaskowa

Niezabudowana, nieuzbrojona, kształt działki regularny, dojazd do działki drogą asfaltową, media komunalne znajdują się w ulicy Piaskowej

Plan miejscowy nie obowiazuje.

Kierunek zagospodaro-wania w studium zabudowa mieszkaniowo-usługowa

17.600,00

18.000,00

1800,00

- „ -

- „ -

6.

41557

309/4

1070

2 miasta Moryń,

ul. Piaskowa

- „ -

- „ -

17.700,00

18.000,00

1800,00

- „ -

- „ -

7.

SZ1Y/00051951/9

108

965

1 miasta Moryń, rejon ulicy Piaskowej i Dworcowej

Kształt działki nieregularny, niezabudowana, uzbrojenia brak, działka nie posiada dojazdu, położona w niedalekiej odległości od oczyszczalni ścieków, niezagospodarowana, wg ewidencji gruntów jest to ŁIV. Sprzedaż działki nastąpi wyłącznie na rzecz nabywcy działki nr 95

z uwagi na brak dojazdu. W przeciwnym razie przetarg zostanie unieważniony.

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodarowania w studium-rolny

1158,00

1.200,00

120,00

- „ -

- „ -

8.

50401

95

3784

1 miasta Moryń,

ul. Dworcowa

Kształt działki nieregularny, niezabudowana, uzbrojenia brak, dojazd do działki z drogi nieutwardzonej, niezagospodarowana,wg ewidencj gruntów jest to RIVa, ŁIV, ŁV. Sprzedaż działki nastąpi wyłącznie na rzecz nabywcy działki nr 108

z uwagi na brak dojazdu do w/w działki. W prze-

ciwnym razie przetarg zostanie unieważniony.

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodarowania w studium-rolny

5.297,00

5.300,00

530,00

- „ -

- „ -

9.

SZ1Y/00051948/5

127

2525

1 miasta Moryń,

ul. Piaskowa

Kształt działki nieregularny, niezabudowana, uzbrojenia brak, dojazd do działki

z drogi nieutwardzonej, niezagospodarowana, wg ewidencji gruntów jest to RIVb, ŁIV.

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodarowania w studium-rolny

1.590,00

1.600,00

160,00

- „ -

- „ -

10.

50647

121

2849

1 miasta Moryń,

ul. Piaskowa

Kształt działki regularny, niezabudowana, uzbrojenia brak, dostęp do drogi dobry,

niezagospodarowana,

wg ewidencji gruntów jest to RIIIB, RIVa, RVIz

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodarowania w studium-rolny

6.182,00

6200,00

620,00

- „ -

- „ -

11.

25838,25813

392/1

736

3 miasta Moryń,

ul. Lipowa

i Parkowa

Kształt działki nieregularny, niezabudowana, uzbrojenie dostępne

w ulicy Lipowej, dojazd bezpośredni

z ul. Lipowej

i Parkowej,

niezagospodarowana

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, na działce znajdują się słupy linii energetycznej napowietrznej

20.858,00

21.000,00

2.100,00

- „ -

- „ -

12.

SZ1Y/00051939/9

64/2

3900

Klępicz

Kształt działki nieregularny, niezabudowana, uzbrojenia brak, dojazd do działki z drogi nieutwardzonej, niezagospodarowana,

wg ewidencj gruntów jest to RIIIb.

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodarowania w studium-rolny

3.120,00

3.200,00

320,00

- „ -

- „ -

13.

39647

63

9256

Stare Objezierze

Kształt działki regularny, niezabudowana, uzbrojenia brak, dojazd do działki z drogi utwardzonej, niezagospodarowana,

wg ewidencj gruntów jest to RIVa

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodarowania w studium-rolny

9.256,00

10.000,00

1.000,00

- „ -

- „ -

14.

SZ1Y/00039405/

204/3

2672

3 miasta Moryń,

ul. Chopina

Nieruchomość nie zabudowana, uzbrojenie pełne w ulicy Chopina, położona wzdłuż murów obronnych miasta, dojazd do działki z drogi utwardzonej,Wg ewidencji gruntów działka jest niesklasyfikowana.

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodaro-wania w studium- dominująca funkcja mieszkalno-usługowa.

41.549,00

42.000,00

4.200,00

- „-

Działka obecnie wydzierża-

wiona dla sześciu dzierżawców jako ogródki warzywne.

5 umów

wygasa 31-08-2004r., szósta

31-03-2005r.

15.

SZ1Y/00051816/1

311/3

2105

2 miasta Moryń,

ul. Piaskowa

Niezabudowana, nieuzbrojona, kształt działki regularny, dojazd do działki drogą asfaltową, media komunalne znajdują się w ulicy Piaskowej

- „ -

30.964,00

31.000,00

3.100,00

- „-

Działka nie obciążona

16.

SZ1Y/00025847/6

135

357

3 miasta Moryń,

u zbiegu ulic Rynkowej i Żeromskiego

Niezabudowana, nieuzbrojona, kształt działki regularny, dojazd do działki drogą asfaltową, media komunalne znajdują się w ulicy Żeromskiego

- „ -

11.723,00

12.000,00

1.200,00

- „-

- „ -

Uwaga! Dla działek przeznaczonych pod zabudowę do wylicytowanej ceny wywoławczej doliczony będzie podatek od towarów i usług

w wysokości 22%.

Nabywcy na własny koszt dokonają geodezyjnego wznowienia granic nabywanych nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 22-09-2004r. od godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim

w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej , płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie do 18-09-2004r.

Wadium przetargowe należy wpłacić na każdą z działek, do której ma zamiar przystąpić Nabywca nieruchomości.Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Przebicie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwracane w następnym dniu po przetargu, nie później niż przed upływem   3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, po potraceniu kosztów manipulacyjnych wysokości 10 zł. 

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 31-08-2004 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 31-08-2004 13:39