Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż mleczarni w Starym Objezierzu.


Moryń, dnia 30-09-2004r.

GMOŚ.7145-1-2/04

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp.

Nr Księgi

Wieczy-

stej

Nr nieru

-chomości

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

 Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Cena

nieruchomości

Cena

wywoławcza

Wysokość

wadium,

forma wniesienia

wadium

Informa-

cja o przezna

-czeniu

Informacje

o obciążeniach

nieruchomości

1.

W trakcie zakładania

97

udział 0,51 części

8700

Stare Objezierze

Nieruchomość zabudowana, znajduje się na końcu wsi nad jeziorem(by- ła mleczarnia mleka). Kształt działki nieregularny. Dostęp do działki od ulicy. Dojazd do budynku dobry. Działka w pełni uzbrojona ( prąd, woda, zbiornik).

Powierzchnia budynku - 371,61m2,

Powierzchnia piwnic-

84,50m2, budynek gospodarczy-54,39m2.

W ewidencji gruntów jest to RIVa, B-RIVA,ŁIV, Lz-IV.

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodaro-wania w studium- dominująca funkcja mieszkaniowa.

Udział

w budynku mieszkalno-użytkowym

19.487 zł

Udział w budynku gospodarczym

698,00 zł

Udział w gruncie

5.651,00 zl

Razem cena nieruchomo-ści:

25.836,00 zł

30.000,00

3.000,00 zł,

gotówka

Sprzedaż na własność

Nieruchomość

nie obciążona

- 2 -

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu powyższej nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 09-11-2004r. od godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim

w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości 3.000,00 zł, na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu Nr 91937010460300064820030003, Bank Spółdzielczy  

w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu, uiszczony w terminie do 05-11-2004r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,

a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 01-10-2004 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 01-10-2004 14:34