Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wniosek CEIDG-1 o dokonanie wpisu/zmiany/zawieszenia/wznowienia/wykreślenia działalności gospodarczej.

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Podstawa prawna: art. 2 ust. 1, art. 3, art. 5, art. 6 ust. 2, art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647 ze zm.), art. 4 ust. 1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Część CEIDG-1 wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG-1 [POBIER DRUK].
  2. Załączniki:
    • pozostałe części wniosku CEIDG-1, tj. CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-POPR, CEIDG-PN, CEIDG-SC, CEIDG-ZS – w zależności od sytuacji wg instrukcji wypełniania wniosku CEIDG-1. (formularze i instrukcje dostępne na stronie CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki)
  3. Do wglądu:
    • ważny dowód osobisty lub ważny paszport.
  4. W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL, okazuje upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
  5. Obywatele innych państw niż państwa członkowskie przedkładają oryginał dokumentu, albo jego notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię potwierdzający prawo do pobytu na terytorium RP, o którym mowa w art. 4 ust. 2, 4, 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć kopię pełnomocnictwa (oryginał pełnomocnictwa do wglądu) i okazać do wglądu dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki są BEZPŁATNE.

Opłata skarbowa:

• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.
Opłatę można uiścić gotówką w trakcie dokonania czynności lub przelewem na numer rachunku bankowego Gminy Moryń  80 9370 1046 0300 0648 2003 0007.
 

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania poprawnego wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Stanowisko ds. obywatelskich (OB).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 09-07-2003 17:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Nawrolska 01-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 20-05-2011 11:07