Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX 61 2003 w sprawie uznania za pomnik przyrody jednego zgrupowania zadrzewień śródpolnych sosny kosodrzewiny na terenie gminy Moryń


Uchwała Nr IX 61 2003

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 28 sierpnia 2003

w sprawie uznania za pomnik przyrody jednego zgrupowania zadrzewień śródpolnych sosny kosodrzewiny na terenie gminy Moryń

Na podstawie art. 28, 31 a i 34 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody /dz.u. 2001 r. Nr 99, póz. 1079; Nr 100, póz. 1085; Nr 110, poz.1189; Nr 145, póz. 1623; Dz.U. 2002 r. Nr 130, póz. 1112/Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1 1. Uznaje się ze względów naukowych, estetycznych i krajobrazowych za pomnik przyrody jedno zgrupowanie zadrzewień śródpolnych z sosną kosodrzewiną {Pinus mugo}, która występuje w nim w łącznej ilości 43 sztuk, o obwodach od 15 do 114 cm .rosnących na terenie działki geodezyjnej nr 190/7 obrębu Stare Objezierze zgodnie z załączonym załącznikiem do uchwały.

2. W stosunku do drzew wymienionych w ust. 1 wprowadza się następujące zakazy:

1} niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów tub innych nieczystości

4) dokonywania zmian stosunków wodnych jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej

5) budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu.

§ 2 . Traci moc Uchwała Nr VIII /46/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 czerwca 2003 r.w sprawie uznania za pomnik przyrody jednego zgrupowania zadrzewień śródpolnych sosny kosodrzewiny na terenie gminy Moryń.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 09-07-2004 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2004 14:39