Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XVIII /143 / 2004 w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Moryń


UCHWAŁA Nr XVIII /143 / 2004

RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU

z dnia 8 lipca 2004 r.

w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Moryń.

Na podstawie art. 35 ust. l i art. 40 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162. poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102,poz.l055 i Nr 116,poz.l203 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje :

§ l. Uchwala się statuty sołectw Gminy Moryń stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

1)Bielin - stanowiący załącznik nr l;

2) Dolsko - stanowiący załącznik nr 2;

3) Gądno - stanowiący załącznik nr 3;

4) Klępicz - stanowiący załącznik nr 4;

5) Mirowo - stanowiący załącznik nr 5;

6) Nowe Objezierze - stanowiący załącznik nr 6;

7) Przyj ezierze - stanowiący załącznik nr 7;

8) Stare Objezierze - stanowiący załącznik nr 8;

9) Witnica - stanowiący załącznik nr 9;

§ 2. Uchwala się Statut Osiedla Moryń stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI / 35 / 98 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Moryń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Pełna treść statutów znajduje się na strnie BIP w dziale ORGANY/ SOLECTWA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 20-07-2004 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2004 10:20