Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X VIII/1 47/2004 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie


Uchwała Nr X VIII/147/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 08 lipca 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o.o. w Goleniowie

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72, poz. 747, ze zm. w 2002r Dz.U.Nr 113, póz. 984),Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o.o. w Goleniowie

w następujących wysokościach:

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

l.

Gospodarstwa domowe,

przemysłowi i pozaprzemyslowi odbiorcy usług

Cena za lm3

dostarczonej wody

1,83

1,96

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

1,77

1,89

zł / miesiąc/ za odbiorcę (punkt)

2.

Gmina za wodę pobierana z

publicznych studni i zdrojów

ulicznych, do zasilania

publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do

zraszania publicznych ulic i

publicznych terenów zielonych

Ceny za l m3

dostarczonej wody

1,83

1,96

zł/m3

§ 2 Taryfa określona w tabeli z § l obowiązuje przez l rok, tj. od dnia l sierpnia 2004r. do dnia 31 lipca 2005r.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi „Wodociągów Zachodniopomorskich" sp. z o.o.w Goleniowie

§ 4 Traci moc uchwała nr VIII/54/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o.o. w Goleniowie

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 20-07-2004 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2004 10:54