Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X VIII/148/2004 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład


Uchwała Nr X VIII/148/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 08 lipca 2004r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72, poz. 747, ze zm. w 2002r Dz.U.Nr 113, poz. 984), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu w następujących wysokościach:

Tabela l. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

l.

Gospodarstwa domowe przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług,

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

1,66

1,78

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

1,40

1,50

zł / miesiąc/ za odbiorcę (punkt)

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

l.

Gospodarstwa domowe, przemysłów i i pozaprzemysłowi odbiorcy usług

Cena za l m3 odprowadzonych ścieków

2,78

2,97

zł/m3

§ 2 Taryfy określona w tabelach w § l obowiązują przez l rok, tj. od dnia l sierpnia 2004r. do311ipca2005r.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowejw Moryniu.

§ 4 Traci moc uchwała nr YIII/54/2003 Rady miejskiej w Moryniu z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 20-07-2004 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2004 10:56