Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XIX/150/2004 ws prawie uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w planach ogólnych zagospodarowania przestrzennego


UCHWAŁA Nr XIX/150/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 09 września 2004r.

w sprawie uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w planach ogólnych zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. l w związku z art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, póz. 1591, z 2002r. nr 23 póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113.poz.984.Nr 153, póz. 1271 i Nr 214. póz. 1806 z 2003r.Nr80.poz, 717 i Nr 162, póz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, póz. 1055 i Nr 116, póz. 1203), Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ l. Tracą moc uchwały:

1. Uchwała Nr XXXI/291/97 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 czerwca 1997r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Moryń zatwierdzonego uchwałą Nr VII/25/79 z dnia 26.01.1979r.

2. Uchwała Nr XXXI/292/97 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 czerwca 1997r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Moryń zatwierdzonego uchwałą Nr VII/25/79 z dnia 26.01.1979r.

3. Uchwała Nr XXXIII/3 28/97 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 16 października 1997r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Moryń zatwierdzonego uchwałą Nr VII/25/79 z dnia 26.01.1979r. z późniejszymi zmianami

4. Uchwała Nr XL/397/98 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 czerwca 1998r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno - Przyjezierze powiązaniu z miastem Moryń zatwierdzonego uchwałą Nr W36/93 z dnia 3.12.1993r.

5. Uchwała Nr IX/81/99 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 25 marca 1999r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno - Przyjezierze powiązaniu z miastem Moryń zatwierdzonego uchwałą nr VI/36/93 z dnia 3.12.1993 r. z późniejszymi zmianami

6. Uchwała Nr XIII/128/99 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 września 1999r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Moryń zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Moryń Nr XI/59/90 z dnia 27.02.1990 r. z późniejszymi zmianami

7. Uchwała nr XX/201/2000 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno-Przyjezierze w powiązaniu z miastem Moryń zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Moryń Nr VI/36/93 z dnia 03.12.1993r.

8. Uchwała Nr XXIII/223/2000 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 12 grudnia 2000r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno-Przyjezierze w powiązaniu z miastem Moryń zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Moryń Nr VI/36/93 z dnia 03.12.1993r.

9. Uchwała Nr XXVII/273/2001 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 10 maja 2001r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Moryń.

10. Uchwała nr XXX/299/2001 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 04 października 2001r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń zatwierdzonego uchwałą Nr VII/25/79 z dnia 26.01.1979r. z późniejszymi zmianami.

11. Uchwała Nr XXII/115/99 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 sierpnia ł999r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno - Przyjezierze powiązaniu z miastem Moryń zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Moryń Nr W36/93 z dnia 3.12.1993r.

12. Uchwała Nr XXXVIII/366/2002 Rady Miejskiej z dnia 10 października 2002r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno - Przyj ezierze powiązaniu 2 miastem Moryń zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta i Gminy Moryń Nr VI/36/93 z dnia 3 grudnia 1993r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morynia

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie

W związku z tym, że 31 grudnia 2002r. utraciły moc miejscowe ogólne plany zagospodarowania przestrzennego wszystkie niezrealizowane do tego dnia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Moryń, stały się bezprzedmiotowe.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 23-12-2004 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-12-2004 09:34