Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XIX/151/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/145/2004 z dnia 8 lipca 2004r w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości


UCHWAŁA Nr XIX/151/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 09 września 2004r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/145/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia

8 lipca 2004r w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113  poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203), Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/145/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 08 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno wprowadza się następujące zmiany:

1. zmienia się obszar opracowania planu - aktualny obszar wskazany jest na załączniku graficznym do uchwały stanowiącym jej integralną część,

2. skreśla się pkt. 5). w § 5

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 23-12-2004 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-12-2004 11:48