Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXI/185/2004 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych


UCHWAŁA NR XXI/185//2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 02 grudnia 2004r

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.10 ust.1 i 2 oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o  podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002r.Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, Dz. U. z 2003r Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039,Nr 188 poz.1840, Nr 200, poz.1953 i Nr 203, poz.1966 oraz z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz.959 i nr 123, poz. 1291/ Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej

a/ od 3,5t do 5,5t włącznie 640,00zł

b/ powyżej 5,5t do 9t włącznie 1.067,00zł

c/ powyżej 9t do poniżej 12 ton 1.280,00zł

Stawki podatku od środków transportowych określone w p.pkt a/,b/,c/ obniża się dla:

 • samochodów wyprodukowanych po 1996 roku o 50,00zł

 • samochodów wyposażonych w katalizator o 50,00zł

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t

LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (W TONACH)

STAWKI PODATKU (W ZŁOTYCH)

Nie mniej niż

  1. Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  1. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

13

1.354,50

1.409,00

13

14

1.409,00

1.517,00

14

15

1.463,00

1.625,00

15

1.517,00

1.734,00

3 osie

12

17

1.517,00

1.734,00

17

19

1.571,00

1.824,00

19

21

1.625,00

1.950,00

21

23

1.680,00

2.005,00

23

25

1.734,00

2.059,00

25

1.788,00

2.113,00

4 osie i więcej

12

25

1.734,00

2.059,00

25

27

1.788,00

2.113,00

27

29

1.842,00

2.276,00

29

31

1.896,00

2.452,80

31

1.950,00

2.452,80

 1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton -1.493,00zł

Stawki podatku od środków transportowych obniża się dla:

 • ciągników siodłowych i balastowych wyprodukowanych po 1996r o 50,00zł

 • ciągników siodłowych i balastowych wyposażonych w katalizator spalin o  50,00zł

 1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

STAWKI PODATKU (W ZŁOTYCH)

Nie mniej niż

  1. Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  1. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

18

1.517,00

1.571,00

18

25

1.571,00

1.625,00

25

31

1.625,00

1.734,00

31

1.680,00

1.937,76

3osie

12

40

1.354,50

1.778,00

40

1.778,00

2.548,65

 1. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 325,00zł

Stawkę podatku od przyczep i naczep wyprodukowanych po 1996 roku obniża się o 50,00zł.

 1. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

STAWKI PODATKU (W ZŁOTYCH)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  1. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1oś

12

18

379,00

433,00

18

25

433,00

488,00

25

488,00

579,00

2 osie

12

28

433,00

488,00

28

33

633,00

877,00

33

38

877,00

1.332,00

38

1.186,00

1.754,00

3 osie

12

38

699,00

972,00

38

972,00

1.322,00

 1. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a/ mniejszej niż 30 miejsc 1.192,00zł

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.734,00

Stawki podatku określone w p.pkt a/ i b/ obniża się dla:

 • autobusów wyprodukowanych po 1996r o 50,00 zł,

 • autobusów wyposażonych w katalizatory spalin o 50,00 zł.

§ 2. Całkowicie zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy stanowiące własność jednostek organizacyjnych gminy z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art.8 pkt 2,4,i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/88/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 08 grudnia 2003r w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005r.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne; tekst jedn, Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 10-12-2004 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 10-12-2004 12:50