Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr  60/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr  60/2021
Burmistrza Morynia

z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy część działki nr 347 o pow. 40 m², położoną w obrębie Mirowo, stanowiącą własność Gminy Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00057267/9, stanowiącą nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem gospodarczym stanowiącym własność osoby fizycznej. Działka ma nieregularny kształt.

Informacja o przeznaczeniu - dzierżawa gruntu po budynkiem gospodarczym, na okres do 3 lat.

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat :

  • wysokość rocznego czynszu –  90,80 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt 80/100);
  • czynsz będzie płatny za 2021 r. w terminie 14 dni od zawarcia umowy, za pozostałe lata do 31 marca każdego roku kalendarzowego, wysokość czynszu zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy;
  • aktualizacja czynszu nastąpi raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły;
  •  dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w §1, podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, w Sołectwach, ogłoszenie w prasie -  infopublikatorze.pl, stronach internetowych Urzędu,

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 4. Termin wywieszenia wykazu: od  20 lipca 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia 

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 20-07-2021 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Maziar 20-07-2021
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2021 10:48