Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie z konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Organizacje pozarządowe i samorząd gminny działają na rzecz wspólnoty samorządowej, zaspokajają potrzeby mieszkańców, tworzą i realizują rozwiązania zmierzające do poprawy jakości życia na terenie gminy.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ stanowiący - Rada Miejska, uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Roczny Program współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi jest obligatoryjnym dokumentem, stanowiącym formalne ramy dla partnerskiej współpracy organów administracji samorządowej z sektorem pozarządowym. Jest także podstawowym dokumentem regulującym tę współpracę na poziomie lokalnym. Program określa w szczególności zasady i formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz sposób ich realizacji.

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z  2021 r. poz. 1038) - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, tj. Rada Miejska uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, program współpracy.

Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/2021 Burmistrza Morynia z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Celem konsultacji było wypracowanie rozwiązań, które uwzględniałyby możliwości i potrzeby sektora społecznego – adekwatnie do kompetencji i możliwości finansowych samorządu gminnego. Przeprowadzone konsultacje umożliwiały zapoznanie się z projektem programu i wyrażanie przez organizacje pozarządowe swoich opinii, uwag, składanie wniosków i postulatów na każdym etapie jego tworzenia.

Prace nad opracowaniem projektu programu rozpoczęły się w czerwcu 2021 r. Projekt Programu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Moryń (www.bip.moryn.pl – zakładka „Organizacje Pozarządowe”), na stronie internetowej Gminy Moryń oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Intencją organu było włączenie sektora społecznego w proces tworzenia programu. W terminie do 25 lipca 2021 roku można było zgłaszać uwagi, wnioski, sugestie, propozycje, itp., poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia opinii do projektu – pocztą elektroniczną, na wskazany adres, lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Moryniu.

Celem konsultacji było przygotowanie projektu programu, uwzględniającego potrzeby i wnioski strony społecznej, z poszanowaniem zasad: pomocniczości i dialogu społecznego. Niestety, do współtworzenia projektu Programu nie włączyły się żadne organizacje i inne uprawnione podmioty.

Dlatego też, Program współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, powstał w oparciu o doświadczenia ze współpracy w latach poprzednich.

Moryń, dnia 29 lipca 2021roku

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 30-07-2021 08:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Pawlicka 30-07-2021
Ostatnia aktualizacja: - 30-07-2021 08:05