Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXI/184/2004 w sprawie zmiany budżetu na 2004 rok


Uchwała Nr XXI/184/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 02 grudnia 2004r.

w sprawie zmiany budżetu na 2004rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203/ Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o ogólną kwotę 37.482zł, w tym:

1.Zadania własne o kwotę 37.482zł, z tego:

Dział 756 rozdział 75618 § 0480 o kwotę 8.000zł

„ 758 `` 75802 § 2750 „ 28.882zł

„ 921 „ 92116 § 2020 „ 600zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę 8.300zł, w tym:

1.Zadania własne o kwotę 8.300zł, z tego:

Dział 926 rozdział 92605 § 2820 o kwotę 8.300zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 45.782zł, w tym:

1.Zadania własne o kwotę 45.782zł, z tego:

Dział 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę 8.882zł

„ 710 „ 71004 § 4300 „ 20.000zł

„ 851 „ 85154 § 4300 „ 8.000zł

„ 921 „ 92109 § 2550 „ 600zł

„ 926 „ 92605 § 4300 „ 8.300zł

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                 Karol Głodny

Uzasadnienie

Do § 1

Dział 756 -zwiększenie założonego planu we wpływach dochodów z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 8.000

Dział 758 -środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych -28.882

Dział 921-dotacja celowa Ministerstwa Kultury na zakup wydawnictw dla MBP w Moryniu - 600

Do § 2

Dział 926- zmniejszenie dotacji na sport - 8.300

Do § 3

Dział 700-wydatki na wyceny, szacunki, opłaty notarialne związane z mieniem komunalnym - 8.882

Dział 710-wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -20.000

Dział 851-wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 8.000

Dział 921-dotacja dla MOK na zakup wydawnictw do MBP w Moryniu - 600

Dział 926-wydatki na przygotowanie dokumentacji na modernizację boiska sportowego w Moryniu - 8.300

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 15-12-2004 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2004 13:10