Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE   NR  17/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  17/ 2022

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 23 lutego 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( t.j. Dz.U. z 2021 r.  poz. 1372 ze zm.), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1899 ze zm.)  zarządzam co następuje:

 

§1. Przeznaczam do dzierżawy działkę nr 421/5 o pow. 0,9392 ha, położoną w obrębie 2 miasta Moryń, stanowiącą własność gminy Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00039347/2, stanowiącą nieruchomość gruntową  niezabudowaną. Działka ma regularny kształt (prostokąt). Dojazd do działki dobry - drogą gruntową.

Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako: RIVa- 0,0654ha; RIVa-0,0805ha; RV- 0,7933ha.

 

Informacja o przeznaczeniu - Dzierżawa  gruntu pod uprawy rolne, na okres do 3 lat. Nawożenie nawozami naturalnymi należy stosować w terminach wynikających z ustawy o nawozach i nawożeniu.  Nawozy naturalne stosowane na gruntach powinny być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po wywiezieniu. Składowanie nawozów na wydzierżawionej nieruchomości będzie stanowiło podstawę do odstąpienia od umowy dzierżawy.

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat - wysokość czynszu – 225,41 zł  rocznie, który będzie naliczony proporcjonalnie w stosunku do terminu zawarcia umowy.

Czynsz płatny za 2022 r. płatny w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres płatny  do 31 marca  każdego roku kalendarzowego.

Aktualizacja czynszu jeden raz do roku o procent inflacji podawany przez GUS za rok poprzedni.

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

§2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w §1, podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń miasta i gminy Moryń, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach internetowych Urzędu, infopublikatorze.pl

 

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

 

§4. Termin wywieszenia wykazu: od 23 lutego 2022 r. do  16 marca 2022 r.

 

§5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 23-02-2022 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Maziar 23-02-2022
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2022 14:40