Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zalecenia pokontrolne RIO w Szczecinie Marek Kurjata 2006-04-20 14:34:39
Zalecenia pokontrolne RIO w Szczecinie - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-04-20 11:00:28
Ogłoszenie o wyniku naboru Beata Szczerbicka 2006-04-20 09:00:50
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o naborze na wolne stanowisko pracy w UM Moryń Beata Szczerbicka 2006-04-20 08:54:04
Porządek obrad Beata Szczerbicka 2006-04-12 12:09:42
Sesja XXXIII Beata Szczerbicka 2006-04-12 12:08:45
Porządek obrad Beata Szczerbicka 2006-04-06 12:29:05
Protokół kontroli Regionelnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Beata Szczerbicka 2006-03-28 12:37:29
Ogłoszenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu o wyniku przetargu Beata Szczerbicka 2006-03-27 11:48:14
Ogłoszenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu o wyniku przetargu - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-03-27 11:45:46
Sesja XXXII Beata Szczerbicka 2006-03-22 16:34:19
Uchwała Nr XXVI/239/2005 w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju miejscowości Bielin" Beata Szczerbicka 2006-03-22 16:31:58
Uchwała Nr XXX/273/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok Beata Szczerbicka 2006-03-22 08:58:32
Uchwała Nr XXIX/264/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Beata Szczerbicka 2006-03-21 14:06:01
Uchwała Nr XXIX/265/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w moryniu odnośnie prywatyzacji Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Beata Szczerbicka 2006-03-21 14:04:12
Uchwała N r XXIX/264/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-03-21 13:39:19
Uchwała Nr XXIX/265/2006 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Moryniu odnośnie prywatyzacji Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-03-21 12:52:34
Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-03-21 12:23:54
Uchwała Nr XXXI/284/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-03-21 12:22:52
Uchwała Nr XXX/270/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne Beata Szczerbicka 2006-03-21 12:19:30
Uchwała Nr XXX/275/2006 Rady Miejskiej w Moryniuw sprawie wydatków budżetowych , które w 2005r. nie wygasają z upływem roku budżetowego Beata Szczerbicka 2006-03-21 12:18:46
Uchwała Nr XXIX/263/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań Beata Szczerbicka 2006-03-21 12:14:43
Uchwała Nr XXIX/262/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Beata Szczerbicka 2006-03-21 12:11:40
Uchwała Nr XXIX/261/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok Beata Szczerbicka 2006-03-21 12:10:02
Uchwała Nr XXIX/261/2006 w sprawie zmiany budżetu na 2005r - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-03-21 11:55:34
Uchwała Nr XXXI/285/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność nieruchomości(105/9 Witnica) - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-03-21 11:40:05
Uchwała Nr XXXI/280/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zarządu drogami powiatowymi w mieście Moryń - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-03-21 11:34:11
Uchwała NrXXX/268/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2006-03-21 08:15:09
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o przetargu nieograniczonym na Marek Kurjata 2006-03-15 09:09:44
Oferta sprzedaży i dzierzawy nieruchomości gminnych z dnia 13.03.2006r. - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-03-14 12:18:00
Ogłoszenie Dyrektora Pomocy Społecznej w Moryniu o przetargu nieograniczonym Beata Szczerbicka 2006-03-09 13:44:57
Uchwała Nr XXXI/283/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/202/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 1 stycznia 2005r Maciej Molenda 2006-03-07 09:32:02
Uchwała Nr XXXI/282/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości Maciej Molenda 2006-03-07 09:31:18
Uchwała Nr XXXI/281/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie programu współpracy na 2006 rok Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Maciej Molenda 2006-03-07 09:30:15
Uchwała Nr XXXI/279/2006 Rady Miejskiejw Moryniu w sprawie uchwalnia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Maciej Molenda 2006-03-07 09:28:15
Uchwała Nr XXXI/278/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Moryniu Maciej Molenda 2006-03-07 09:22:05
Uchwała Nr XXXI/277/2006 w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy(Dolina Słubi) Maciej Molenda 2006-03-07 09:21:24
Uchwała Nr XXXI/276/2006 w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy(Morzycko) Maciej Molenda 2006-03-07 09:20:36
Uchwała Nr XXXI/280/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zarządu drogami powiatowymi w mieście Moryń Maciej Molenda 2006-03-07 09:19:00
Uchwała Nr XXXI/285/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność nieruchomości(105/9 Witnica) Maciej Molenda 2006-03-07 09:18:02