Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVI/230/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach Prezydenta - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-07-05 12:01:05
Relacja z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-07-04 09:20:24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Remont drogi gruntowej stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Dolsko (L=400m)” Marek Kurjata 2005-06-27 10:48:39
Ogłosznie o przetargu nieograniczonym na „Remont drogi gruntowej stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Młynary (L=290m)” Marek Kurjata 2005-06-27 10:47:55
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-06-27 09:49:36
Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-06-23 12:39:39
Sesja XXVI Beata Szczerbicka 2005-06-23 12:37:28
Oferta sprzedaży nieruchomości w gminie Moryń z dnia 13 czerwca 2005r. Beata Szczerbicka 2005-06-14 12:46:23
- dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-06-09 13:07:03
Sławomir Domaradzki - radny - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-06-09 12:55:08
Uchwała Nr XXV/229/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłątne przejęcie na własnośc nieruchomości dz.184/40 Bielin Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:53:40
Uchwała Nr XXV/228/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:49:39
Uchwała Nr XXV/227/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r w sprawie przyj ęcia Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:46:16
Uchwała Nr XXV/226/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:42:18
Uchwała Nr XXV/225/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:38:30
Uchwała Nr XXV/224/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:30:55
Uchwała Nr XXV/223/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gminnej dz.26/4 obr.3 m.Moryń Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:21:09
Uchwała Nr XXV/222/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej dz.107/86 obr.Witnica Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:15:11
Uchwała Nr XXV/221/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Moryń przy ul.Lipowej Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:01:34
Uchwała Nr XXV/219/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia"Planu rozwoju miejscowości Moryń" Beata Szczerbicka 2005-06-09 08:53:37
Uchwała Nr XXV/218/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia"Planu rozwoju miejscowości Gądno" Beata Szczerbicka 2005-06-08 14:32:53
Uchwała Nr XXV/217/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r w sprawie zmiany w uchwale Nr V/22/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 05 lutego 2003r. Beata Szczerbicka 2005-06-08 14:21:31
Uchwała Nr XXV/216/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynis absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2004 rok Beata Szczerbicka 2005-06-08 13:58:24
Uchwała Nr XXV/216/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynis absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2004 rok - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-06-08 13:53:52
Zarządzenie Nr 45/2005 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na zadanie: „Przewozy szkolne na rok szkolny 2005/2006 obejmujące dowozy dz - dokument usunięty Marek Kurjata 2005-05-30 12:03:20
Zarządzenia 2005 Marek Kurjata 2005-05-30 12:01:33
Przetrag nieograniczony na przeozy szkolne na rok szkolny 2005/2006 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń. Marek Kurjata 2005-05-30 12:00:04
- dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-05-24 14:23:10
Władysław Serafiński - radny - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-05-24 14:19:02
Tadeusz Wojtczak - radny - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-05-24 14:18:16
- dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-05-24 14:17:43
- dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-05-24 14:12:31
Sławomir Szpejna - radny - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-05-24 14:07:42
- dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-05-24 14:07:03
Sławomir Jasek - radny - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-05-24 14:03:27
- dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-05-24 14:02:41
- dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-05-24 13:57:32
Mariusz Tarnowski - radny - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-05-24 13:53:26
- dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-05-24 13:50:08
Marian Cysewski - radny - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-05-24 13:45:47