Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XIX/152/2004 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Przedszkola w Moryniu Beata Szczerbicka 2004-12-23 11:56:20
Uchwała nr XIX/151/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/145/2004 z dnia 8 lipca 2004r w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Beata Szczerbicka 2004-12-23 11:48:42
Uchwała nr XIX/150/2004 w sprawie uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w planach ogólnych zagospodarowania przestrzennego - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2004-12-23 11:27:22
Uchwała nr XIX/150/2004 ws prawie uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w planach ogólnych zagospodarowania przestrzennego Beata Szczerbicka 2004-12-23 09:34:03
Rok 2005 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-12-22 15:29:05
Uchwała nr XIX/164/04 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej Beata Szczerbicka 2004-12-17 09:22:31
Uchwała nr XIX/157/04 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu i sprzedaży budynku sklepu Beata Szczerbicka 2004-12-17 09:10:44
Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2004-12-16 08:24:43
Uchwała nr XX/173/04 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu Beata Szczerbicka 2004-12-15 16:31:58
Uchwała nr XX/171/04 w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego Beata Szczerbicka 2004-12-15 16:23:19
Uchwała nr XXI/184/2004 w sprawie zmiany budżetu na 2004 rok Beata Szczerbicka 2004-12-15 13:10:29
II debata na temat stanu czystości wód jeziora Morzycko ; istniejących i potencjalnych źródeł zagrożenia oraz konieczności działań zmierzających do poprawy stanu czystości. Beata Szczerbicka 2004-12-15 10:16:21
Ogłoszenie Dyrektora ZS Szkół w Moryniu o Przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2004/2005. Marek Kurjata 2004-12-15 07:47:10
Oferta sprzedaży nieruchomości gminnych Beata Szczerbicka 2004-12-14 12:10:56
GRUDZIEŃ 2004 Beata Szczerbicka 2004-12-14 12:05:59
Uchwała nr XXI/188/2004 w sprawie ceny skupu żyta jako podstawa do ustalenia podatku rolnego w gminie Moryń na 2005r Beata Szczerbicka 2004-12-14 09:31:16
Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXI/186/2004 - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2004-12-14 09:24:06
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/186/2004 - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2004-12-14 09:21:03
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXI/186/2004 - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2004-12-14 09:17:47
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/186/2004 - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2004-12-14 09:13:58
Załącznik nr 6 do uchwały nrXXI/186/2004 - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2004-12-14 09:08:40
Uchwała nr XXI/186/2004 w sprawie wzorów deklaracji informacji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości Beata Szczerbicka 2004-12-13 14:26:26
Uchwała nr XXI/187/2004 w sprawie ustalenia stawki podatku od nieruchomości Beata Szczerbicka 2004-12-10 14:31:02
Uchwała Nr XXI/187/2004 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2004-12-10 14:27:40
Uchwała nr XXI/178/2004 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 25 lat - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2004-12-10 14:15:08
Uchwała nr XXI/181/2004 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości Beata Szczerbicka 2004-12-10 14:12:32
Uchwałą nr XXI/180/2004 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Beata Szczerbicka 2004-12-10 14:07:10
Uchwała nr XXI/178/2004 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 25 lat Beata Szczerbicka 2004-12-10 13:57:25
Uchwała nr XXI/179/2004w sprawie zbycia lokali użytkowych Beata Szczerbicka 2004-12-10 13:49:11
Uchwała nr XXI/178/2004 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 25 lat - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2004-12-10 12:55:41
Uchwała nr XXI/185/2004 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Beata Szczerbicka 2004-12-10 12:50:38
- dokument usunięty Beata Szczerbicka 2004-12-10 12:40:21
Relacja z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2004-12-10 12:25:18
Uchwała nr XX/167/2004 w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXIX/265/97 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 4 kwietnia 1997r. w sprawie ustalenia liczby usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na tere Beata Szczerbicka 2004-12-07 14:17:08
- dokument usunięty Beata Szczerbicka 2004-12-07 13:07:42
Uchwała nr XX/166/2004 w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej-Miasto Moryń Beata Szczerbicka 2004-12-07 12:39:36
Uchwała nr XX/165/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/90 Rady Gminy i Miasta w Moryniu z dnia 29 listopada 1990rw sprawie utworzenia w gminie i mieście Moryń sołectw i osiedla Beata Szczerbicka 2004-12-07 12:24:48
Zarządzenie nr 124/2004 Burmistrza Morynia z dnia 07 grudnia 2004r w sprawie obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Moryń. Beata Szczerbicka 2004-12-07 12:00:28
Uchwała nrXX/172/2004 w sprawie przyznania Burmistrzowi Morynia dodatku specjalnego Beata Szczerbicka 2004-12-06 14:28:01
Uchwała nr XX/177/04 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Moryń Beata Szczerbicka 2004-12-06 13:32:16