Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 61/2004 w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej na zadanie pn: Marek Kurjata 2004-08-20 10:09:14
Zarządzenie nr 60/2004r w sprawie przesunięcia terminu i zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie : Marek Kurjata 2004-08-20 10:06:14
Zarządzenie nr 57/2004 w sprawie unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn: Marek Kurjata 2004-08-20 09:51:53
Józef Wszołek- radny - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-20 09:10:39
Tadeusz Wojtczak - radny - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-20 09:05:15
Mariusz Tarnowski- radny - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-20 09:01:14
Józef Tarnowski - radny - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-20 08:56:29
Sławomir Szpejna - radny - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-20 08:51:47
Maria Sobczyńska - radna - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-20 08:47:37
Sławomir Jasek - radny - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-20 07:55:54
Władysław Serafiński- radny - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-19 15:00:37
Adam Nowiński- radny - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-19 14:56:47
Antoni Fryska - radny - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-19 13:12:05
Jerzy Domaradzki - radny - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-19 13:06:57
Sławomir Domaradzki- radny - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-19 13:05:43
Krystyna Cichowlas- radna - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-19 12:52:53
Marian Cysewski- radny - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-19 12:51:01
Krrystyna Cichowlas- Zamkowska - radna - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-19 12:17:23
Krystyna Cichowlas - Zamkowska - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-19 11:45:15
- dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-19 11:43:29
Cichowska- Zamkowska Krystyna - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-19 11:36:54
Radni - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-19 11:35:33
Burmistrz Morynia - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-19 11:24:07
Oświadczenia 2004 rok - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-19 11:16:09
Jan Maranda - Burmistrz - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-19 11:10:52
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 56/04w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego. Marek Kurjata 2004-07-28 12:59:12
ZARZĄDZENIE Nr 53 /2004w sprawie przesunięcia terminu i zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie: „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Moryniu Marek Kurjata 2004-07-28 12:55:41
ZARZĄDZENIE nr 52/2004w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży Marek Kurjata 2004-07-28 12:50:56
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 51/2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Marek Kurjata 2004-07-28 12:45:22
ZARZĄDZENIE Nr 47/2004 w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy, oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej Marek Kurjata 2004-07-28 12:35:06
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 46/04 w sprawie stawki czynszu za ustawienie namiotu i zaplecza cyrkowego Marek Kurjata 2004-07-28 12:32:09
ZARZĄDZENIE Nr 45/2004 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na zadanie: „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Moryniu Marek Kurjata 2004-07-28 12:30:07
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 44/04 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości i wysokości wadium. Marek Kurjata 2004-07-28 12:28:08
Zarządzenie Nr 43 /2004 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. Marek Kurjata 2004-07-28 12:25:45
ZARZĄDZENIE Nr 42/2004w sprawie zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej: „Przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowa Marek Kurjata 2004-07-28 12:23:42
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 41/2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Marek Kurjata 2004-07-28 12:21:18
ZARZĄDZENIE 40/2004w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr l w Moryniu do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Marek Kurjata 2004-07-28 12:16:52
ZARZĄDZENIE Nr 39 /2004w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na zadanie: „Modernizacja drogi gruntowej stanowiącej dojazd do pól w miejsc Marek Kurjata 2004-07-28 12:12:26
Zarządzenie Nr 38/2004 w sprawie rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych ogłoszonego konkursu na organizację i realizację współzawodnictwa sportowego na okres 01.06.2004 - 31.12.2004 r Marek Kurjata 2004-07-28 12:08:01
ZARZĄDZENIE Nr 37/2004w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej: „Przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 obejmujące dowozy dzieci do szkól Marek Kurjata 2004-07-28 12:03:39