Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 36 /2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Marek Kurjata 2004-07-28 11:54:16
ZARZĄDZENIE NR 36 /2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-07-28 11:45:21
Zarządzenie Nr 35/2004w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego . Marek Kurjata 2004-07-28 11:43:46
Zarządzenie Nr 34/2004w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Moryniu Marek Kurjata 2004-07-28 11:38:23
ZARZĄDZENIE nr 33/2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i użyczenia. Marek Kurjata 2004-07-28 11:33:10
Zarządzenie Nr 32 /2004w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Marek Kurjata 2004-07-28 11:01:35
ZARZĄDZENIE Nr 31/2004w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Marek Kurjata 2004-07-28 10:59:45
ZARZĄDZENIE Nr 30/2004w sprawie zmiany najemcy lokalu mieszkalnego przy ulicy Szkolnej 12 w Moryniu Marek Kurjata 2004-07-28 10:58:07
Zarządzenie Nr 29/2004w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania Planu Rozwoju Lokalnego gminy Moryń Marek Kurjata 2004-07-28 10:56:19
Zarządzenie nr 28/2004w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Marek Kurjata 2004-07-28 10:52:34
Zarządzenie nr 27/2004w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług pogrzebowych dla cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Marek Kurjata 2004-07-28 10:50:41
Z arzadzenie Nr /26/2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Marek Kurjata 2004-07-28 10:47:53
Zarządzenie Nr 22/2004w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Sportowo Rekreacyjnego pn. „Jarmark Moryński 2004 „ . Marek Kurjata 2004-07-28 10:42:15
Zarządzenie nr 21/2004w sprawie powołania Gninnego Zespołu Reagowania Kryzysowego i określenia jego składu Marek Kurjata 2004-07-28 10:38:31
Zarządzenie Nr 20/2004 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu do realizacji świadczeń rodzinnych Marek Kurjata 2004-07-28 10:34:33
ZARZĄDZENIE Nr 19/2004w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego ŻUK Marek Kurjata 2004-07-27 12:51:12
ZARZĄDZENIE Nr 17/2004 w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i przesyłowej, oraz wodociągów w gmi Marek Kurjata 2004-07-27 12:49:43
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 16/2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Marek Kurjata 2004-07-27 12:47:49
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 15/2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę Marek Kurjata 2004-07-27 12:44:31
Zarządzenie nr 14/2004w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Marek Kurjata 2004-07-27 11:54:50
Zarządzenie Nr 13 2004w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż i dzierżawę mienia gminnego Marek Kurjata 2004-07-27 11:53:43
Zarządzenie Nr 12 /2004w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu Marek Kurjata 2004-07-27 11:37:09
ZARZĄDZENIE Nr 11/2004 sprawie stawek czynszu za umieszczanie reklam na nieruchomościach gminnych. Marek Kurjata 2004-07-26 13:16:56
Zarządzenie Nr 10 /2004 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Sportowo- Rekreacyjnego pn. Marek Kurjata 2004-07-26 13:15:59
Zarządzenie Nr 9/2004w sprawie przeprowadzenia Konkursu i ustalenia Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu. Marek Kurjata 2004-07-26 13:14:13
Zarządzenie Nr 9/2004w sprawie przeprowadzenia Konkursu i ustalenia Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu. - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-07-26 13:10:28
Zarządzenie Nr 8/ 2004 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym. Marek Kurjata 2004-07-26 13:05:44
Zarządzenie Nr 7 /2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Marek Kurjata 2004-07-26 13:04:17
ZARZĄDZENIE NR 6/04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Marek Kurjata 2004-07-23 12:42:10
Zarządzenia 2004 Marek Kurjata 2004-07-22 15:53:58
Zarządzenie nr 5 2004w sprawie zatwierdzenia dokumentu: Plany Operacyjne do Strategii Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003-2015 Marek Kurjata 2004-07-22 15:02:24
Zarządzenie nr 4 2004 w sprawie zatwierdzenia ogłoszenia do publikacji w prasie oraz na stronach internetowych, przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - Marek Kurjata 2004-07-22 15:01:11
Zarządzenie nr 3 2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę Marek Kurjata 2004-07-22 14:55:07
Zarządzenie Nr 2/2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem Marek Kurjata 2004-07-22 14:46:24
Zarządzenie Nr l /2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym przez ZGKiM w Moryniu. Marek Kurjata 2004-07-22 14:38:16
2004 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-07-22 14:36:59
2004 r - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-07-22 14:34:40
Uchwała Nr XVIII/ 144 /2004 w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin „Myślibórz Marek Kurjata 2004-07-21 11:59:22
Statut Gminy Moryn Marek Kurjata 2004-07-21 09:16:48
ZARZĄDU MIASTA MORYŃ Marek Kurjata 2004-07-21 09:03:18