Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XV/112/2004 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:47:05
Uchwala Nr XV/111/2004w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zarządu drogami powiatowymi w mieście Moryń - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:44:12
Uchwala Nr XV/110/2004w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:42:09
Uchwala Nr XV/109/2004 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:40:37
Uchwala Nr XV /l 08/2004w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:36:59
Uchwała Nr XV/107/2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:32:58
Uchwała Nr XV/106/2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:28:19
Uchwała Nr XV/105/2004 w sprawie zbycia nieruchomości - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:17:50
Uchwala Nr XV/104/2004 w sprawie zaliczenia dróg (ulic) na obszarze gminy Moryń do kategorii dróg gminnych - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:16:25
UCHWAŁA Nr XIV/102/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Moryń Marek Kurjata 2004-06-08 08:46:30
Uchwała Nr XIV/101/2004 w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Moryń w 2004 roku Marek Kurjata 2004-06-08 08:45:05
Uchwała Nr XIV/101/2004 w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Moryń w 2004 roku - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 08:39:22
Uchwała Nr XVII/134/04 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 08:20:43
Uchwała Nr XVII/134/04 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 08:19:46
Uchwała Nr XVII/140/2004w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Marek Kurjata 2004-06-08 08:15:03
Uchwała Nr XVII/139/2004 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na termomodernizację budynku Marek Kurjata 2004-06-08 08:13:41
Uchwała Nr XVII/138/2004 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Moryń w sprawie statutów jednostek pomocniczych Marek Kurjata 2004-06-08 08:12:52
Uchwała Nr XVII/137/2004 w sprawie ustalenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Marek Kurjata 2004-06-08 08:10:17
UCHWAŁA NR XVII/136/2004 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz granic ich obwodów Marek Kurjata 2004-06-08 08:05:24
Uchwała Nr XVII/135/2004 w sprawie przystąpienia Gminy Moryń do współpracy Marek Kurjata 2004-06-08 08:04:03
Uchwała Nr XVII/134/04 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu Marek Kurjata 2004-06-08 07:52:14
Uchwala Nr XVII/129/2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej Marek Kurjata 2004-06-08 07:50:37
Uchwała Nr XVII/133/2004 w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów Marek Kurjata 2004-06-08 07:47:26
Uchwała Nr XVII/134/2004r w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 07:45:24
Uchwała Nr XVII/132/2004 w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze Marek Kurjata 2004-06-08 07:42:51
UCHWAŁA Nr XVII/131/2004 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zabudowanej w użyczenie Marek Kurjata 2004-06-08 07:41:52
Uchwała Nr XVII/130/2004 w sprawie zaliczenia dróg (ulic) na obszarze gminy Moryń do kategorii dróg Marek Kurjata 2004-06-08 07:40:10
Uchwała Nr XVII/128/2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych Marek Kurjata 2004-06-08 07:38:11
Uchwala Nr XVII/127/2004 w sprawie zbycia nieruchomości Marek Kurjata 2004-06-07 14:10:52
Uchwała Nr XVII/126/2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych Marek Kurjata 2004-06-07 14:09:56
Uchwala Nr XVII/ 125/2004 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej Marek Kurjata 2004-06-07 14:08:54
Uchwala Nr XVII/ 125/2004 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-07 14:07:34
Uchwała Nr XIV/101/2004 w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Moryń w 2004 roku - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-04 14:41:37
Uchwała Nr XIV/101/2004 w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Moryń w 2004 roku - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-01 13:54:23
Uchwała Nr XIV/100/2004 w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Moryniu Marek Kurjata 2004-06-01 13:52:30
Sesja XIV Marek Kurjata 2004-06-01 13:50:40
Sesja XIV - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-01 13:50:08
Uchwała Nr XIV/101/2004 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-01 13:48:06
Uchwała Nr XIV/100/2004 w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Moryniu - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-01 13:47:00
Ogłoszenie - Modernizacja dorgi gruntowej stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Stare Objezierze o długości L=1.200m Marek Kurjata 2004-06-01 08:29:33