Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o prztergu nieograniczonym na modernizację drogi gruntowej stanowiącej dojazd do pól w Starym Objezierzy, o długości L=1200m. Marek Kurjata 2004-06-01 08:20:02
Czerwiec 2004r Marek Kurjata 2004-06-01 08:15:17
Uchwała Nr VI/29/2003 w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Moryniu Marek Kurjata 2004-05-27 09:19:39
UCHWAŁA NR VI/30/2003 w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy i miasta Moryń Marek Kurjata 2004-05-27 09:17:40
UCHWAŁA NR VI/31/2003w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum Marek Kurjata 2004-05-27 08:56:53
Uchwała Nr VI/32/2003 w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Ośrodka Rehabilitacji w Nowym Czarnowie. Marek Kurjata 2004-05-27 08:55:23
Uchwała Nr VI/33/2003 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Moryń Marek Kurjata 2004-05-27 08:53:22
Uchwała Nr VI/ 34/2003 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości Marek Kurjata 2004-05-27 08:50:14
UCHWAŁA Nr VI/35/ 2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie części działki Marek Kurjata 2004-05-27 08:47:35
Uchwała Nr 36 2003 w sprawie zmiany budżetu na 2003 rok Marek Kurjata 2004-05-27 08:45:34
Uchwała Nr V/21/2003 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Marek Kurjata 2004-05-27 08:38:44
Uchwała Nr V / 23 /2003 w sprawie ustalenia diet dla radnych ,sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla Moryń Marek Kurjata 2004-05-27 08:34:08
Uchwała Nr V/ 25 / 2003 w sprawie ustalenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Marek Kurjata 2004-05-27 08:27:45
Uchwała Nr V/ 25/ 2003 w sprawie ustalenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-05-27 08:19:50
Uchwała Nr V / 26 / 2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie świetlicy wiejskiej w Klępiczu Marek Kurjata 2004-05-27 08:05:24
Sesja Nr V - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-05-27 07:58:45
Sesja V - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-05-27 07:53:28
Sesja V - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-05-27 07:51:13
Uchwała Nr V / 26 / 2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie świetlicy wiejskiej w Klępiczu - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-05-26 13:51:26
sprawozdanie z budżetu na 2003r - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-05-26 11:05:37
Inoformacja z Policji Marek Kurjata 2004-05-26 10:55:27
Informacja Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Marek Kurjata 2004-05-26 10:51:03
Relacja z obrad sesji Marek Kurjata 2004-05-26 10:38:37
Relacja z obrad sesji XVI Marek Kurjata 2004-05-26 10:37:35
Uchwała Nr XVI /124 /2004 w sprawie ustalenia diet dla radnych /sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla Moryń Marek Kurjata 2004-05-26 10:34:34
Uchwała NR XVI / 123/ 2004 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Marek Kurjata 2004-05-26 10:33:00
Uchwala XVI/ 122 / 2004 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanej nr 139/1, obręb Dolsko. Marek Kurjata 2004-05-26 10:31:23
Uchwała Nr XVI / 121 / 2004r o zmianie w uchwale Nr XI/71/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 października 2003r. w sprawie przyznania Burmistrzowi Morynia dodatku specjalnego Marek Kurjata 2004-05-26 10:28:46
Uchwała Nr XVI /120 / 2004 o zmianie w uchwale Nr V/22/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 05 lutego 2003r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia Marek Kurjata 2004-05-26 10:26:55
Uchwala Nr XVI 119 2004r W sprawie programu współpracy na 2004 rok Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samor Marek Kurjata 2004-05-26 10:24:19
Uchwała Nr XVI / 118 /2004 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego Marek Kurjata 2004-05-26 10:22:21
Uchwała Nr XVI /117 /2004 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia absolutorium z wykonania budżetu gminy Moryń za 2003 rok Marek Kurjata 2004-05-26 10:19:52
Porządek obrad Marek Kurjata 2004-05-25 08:24:38
Sesja XVII Marek Kurjata 2004-05-25 08:09:36
Maj 2004 Marek Kurjata 2004-05-21 15:26:45
Ogłoszenie o przetrgu niogranioczonym na "Przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń" Marek Kurjata 2004-05-21 15:26:21
Przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-05-21 15:19:10
Maj 2004r - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-05-21 15:08:23
Przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-05-21 15:07:43
Przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-05-21 15:06:55