Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr VIII / 52 / 2003 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Moryń w latach 2003 – 2006 przedłożonego przez Zakład Gospodarki Kom - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-28 12:50:36
UCHWAŁA Nr VIII / 52 / 2003 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Moryń w latach 2003 – 2006 przedłożonego przez Zakład Gospodarki Kom - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-28 10:51:35
Uchwała Nr VIII / 51 / 2003 w sprawie porozumienia dotyczącego spłaty zadłużenia przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie Marek Kurjata 2004-06-28 10:48:41
Uchwała Nr VIII/50/2003 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Marek Kurjata 2004-06-28 10:45:28
UCHWAŁA Nr VIII/49/2003 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Marek Kurjata 2004-06-28 10:42:59
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy ul. Moryńksa 15 Marek Kurjata 2004-06-25 13:26:29
Ogłoszer - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-25 13:21:47
ogłoszenie Burmistrza Morynia o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy ul. Moryńska 15 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-25 13:17:50
ogłoszenie Burmistrza Morynia o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy ul. Moryńska 15 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-25 13:13:58
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstaweowej w Witnicy ul. Moryńska 15 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-25 13:12:18
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy ul. Moryńska 15 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-25 13:10:19
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy ul. moryńska 15 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-25 13:07:24
czerwiec 2004 Marek Kurjata 2004-06-25 13:05:46
czerwiec 2004 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-25 13:04:54
czerwiec 2004 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-25 13:04:19
OGŁOSZENIE Burmistrza Morynia o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy ul. Moryńska 15 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-25 12:56:30
Sesja XVIII Marek Kurjata 2004-06-25 08:27:52
UCHWAŁA Nr VIII/ 48 /2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na mienie gminne nieruchomości Marek Kurjata 2004-06-18 08:36:47
UCHWAŁA NR VIII/47/2003 opiniująca projekt lasów ochronnych, w Nadleśnictwie Mieszkowice położonych, na terenie gminy Moryń Marek Kurjata 2004-06-18 08:33:55
Nieruchomości do zagospodarowania! Marek Kurjata 2004-06-15 08:48:35
Ogłoszenie o przetargu niegraniczonym na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Moryniu. Marek Kurjata 2004-06-14 11:59:06
Zmiana Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na przewozy szkolne na rok 2004/2005. Marek Kurjata 2004-06-14 11:56:12
Uchwała Nr VIII/47/2003 opiniująca projekt lasów ochronnych, w Nadleśnictwie Mieszkowice położonych, na terenie gminy Moryń - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-11 13:50:50
Uchwała Nr VIII/46/2003 w sprawie uznania za pomnik przyrody jednego zgrupowania zadrzewień śródpolnych sosny kosodrzewiny na terenie gminy Moryn Marek Kurjata 2004-06-11 13:49:34
Uchwała Nr VIII/45/2003w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin „Myślibórz"1 Marek Kurjata 2004-06-11 13:47:13
Uchwała Nr VIII/44/2003 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Marek Kurjata 2004-06-11 13:46:15
Uchwała Nr VII /43 /2003 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Ślęzaka na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu Marek Kurjata 2004-06-11 13:43:38
Uchwała Nr VII/ 42/2003 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielin wraz z kana Marek Kurjata 2004-06-11 13:40:44
Uchwała Nr VII/42/2003 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielin wraz z kanal - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-11 12:53:34
Uchwała Nr VII/ 41/ 2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości Marek Kurjata 2004-06-11 12:51:31
Uchwała Nr VII/ 40 /2003w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości Marek Kurjata 2004-06-11 12:49:27
Uchwała Nr VII/39/2003 w sprawie programu pracy Rady Miejskiej w Moryniu na okres IV kadencji Marek Kurjata 2004-06-11 12:32:38
Uchwała Nr VII/38/2003 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia absolutorium z wykonania budżetu gminy Moryń za 2002 rok Marek Kurjata 2004-06-11 12:26:33
Uchwała Nr VII/37/2003 w sprawie utworzenia Celowego Związku Gmin „Myślibórz' Marek Kurjata 2004-06-11 12:25:28
Uchwała Nr V / 24 / 2003w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Moryń w 2003 roku. Marek Kurjata 2004-06-11 12:02:16
Uchwała Nr V / 22 / 2003w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia Marek Kurjata 2004-06-11 12:01:18
Relacja z obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Marek Kurjata 2004-06-11 11:51:44
Uchwala Nr XV/116/ 2004 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zakładu Gospodarki Marek Kurjata 2004-06-11 11:49:02
Uchwała Nr XV/115/2004 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społ Marek Kurjata 2004-06-11 11:47:28
Uchwała Nr XV/114/2004o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek godzin nauczycielom Marek Kurjata 2004-06-11 11:44:29