Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XVII/138/2004 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Moryń w sprawie statutów jednostek pomocniczych Marek Kurjata 2004-06-08 08:12:52
Uchwała Nr XVII/137/2004 w sprawie ustalenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Marek Kurjata 2004-06-08 08:10:17
UCHWAŁA NR XVII/136/2004 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz granic ich obwodów Marek Kurjata 2004-06-08 08:05:24
Uchwała Nr XVII/135/2004 w sprawie przystąpienia Gminy Moryń do współpracy Marek Kurjata 2004-06-08 08:04:03
Uchwała Nr XVII/134/04 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu Marek Kurjata 2004-06-08 07:52:14
Uchwala Nr XVII/129/2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej Marek Kurjata 2004-06-08 07:50:37
Uchwała Nr XVII/133/2004 w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów Marek Kurjata 2004-06-08 07:47:26
Uchwała Nr XVII/134/2004r w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 07:45:24
Uchwała Nr XVII/132/2004 w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze Marek Kurjata 2004-06-08 07:42:51
UCHWAŁA Nr XVII/131/2004 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zabudowanej w użyczenie Marek Kurjata 2004-06-08 07:41:52
Uchwała Nr XVII/130/2004 w sprawie zaliczenia dróg (ulic) na obszarze gminy Moryń do kategorii dróg Marek Kurjata 2004-06-08 07:40:10
Uchwała Nr XVII/128/2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych Marek Kurjata 2004-06-08 07:38:11
Uchwala Nr XVII/127/2004 w sprawie zbycia nieruchomości Marek Kurjata 2004-06-07 14:10:52
Uchwała Nr XVII/126/2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych Marek Kurjata 2004-06-07 14:09:56
Uchwala Nr XVII/ 125/2004 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej Marek Kurjata 2004-06-07 14:08:54
Uchwala Nr XVII/ 125/2004 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-07 14:07:34
Uchwała Nr XIV/101/2004 w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Moryń w 2004 roku - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-04 14:41:37
Uchwała Nr XIV/101/2004 w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Moryń w 2004 roku - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-01 13:54:23
Uchwała Nr XIV/100/2004 w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Moryniu Marek Kurjata 2004-06-01 13:52:30
Sesja XIV Marek Kurjata 2004-06-01 13:50:40
Sesja XIV - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-01 13:50:08
Uchwała Nr XIV/101/2004 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-01 13:48:06
Uchwała Nr XIV/100/2004 w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Moryniu - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-01 13:47:00
Ogłoszenie - Modernizacja dorgi gruntowej stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Stare Objezierze o długości L=1.200m Marek Kurjata 2004-06-01 08:29:33
Ogłoszenie o prztergu nieograniczonym na modernizację drogi gruntowej stanowiącej dojazd do pól w Starym Objezierzy, o długości L=1200m. Marek Kurjata 2004-06-01 08:20:02
Czerwiec 2004r Marek Kurjata 2004-06-01 08:15:17
Uchwała Nr VI/29/2003 w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Moryniu Marek Kurjata 2004-05-27 09:19:39
UCHWAŁA NR VI/30/2003 w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy i miasta Moryń Marek Kurjata 2004-05-27 09:17:40
UCHWAŁA NR VI/31/2003w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum Marek Kurjata 2004-05-27 08:56:53
Uchwała Nr VI/32/2003 w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Ośrodka Rehabilitacji w Nowym Czarnowie. Marek Kurjata 2004-05-27 08:55:23
Uchwała Nr VI/33/2003 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Moryń Marek Kurjata 2004-05-27 08:53:22
Uchwała Nr VI/ 34/2003 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości Marek Kurjata 2004-05-27 08:50:14
UCHWAŁA Nr VI/35/ 2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie części działki Marek Kurjata 2004-05-27 08:47:35
Uchwała Nr 36 2003 w sprawie zmiany budżetu na 2003 rok Marek Kurjata 2004-05-27 08:45:34
Uchwała Nr V/21/2003 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Marek Kurjata 2004-05-27 08:38:44
Uchwała Nr V / 23 /2003 w sprawie ustalenia diet dla radnych ,sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla Moryń Marek Kurjata 2004-05-27 08:34:08
Uchwała Nr V/ 25 / 2003 w sprawie ustalenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Marek Kurjata 2004-05-27 08:27:45
Uchwała Nr V/ 25/ 2003 w sprawie ustalenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-05-27 08:19:50
Uchwała Nr V / 26 / 2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie świetlicy wiejskiej w Klępiczu Marek Kurjata 2004-05-27 08:05:24
Sesja Nr V - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-05-27 07:58:45