Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Morynia - dokument usunięty Łukasz Strzelczyk 2022-04-20 14:36:17
Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Morynia - dokument usunięty Łukasz Strzelczyk 2022-04-20 14:30:42
Obwieszczenie - informuję, że w dniu 20 kwietnia 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na działkach o nr ewid.: 750/27, 755/1, 755/11, 1032/14 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-04-20 14:09:00
Obwieszczenie - informuję, że w dniu 20 kwietnia 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na działkach o nr ewid.: 750/27, 755/1, 755/11, 1032/14 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-04-20 14:00:56
Obwieszczenie - informuję, że w dniu 20 kwietnia 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej na działkach o nr ewid.: 54, 56 obręb Moryń 1, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-04-20 13:57:13
Obwieszczenie - informuję, że w dniu 20 kwietnia 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na działkach o nr ewid.: 750/27, 755/1, 755/11, 1032/14 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń, gmina Moryń. - dokument usunięty Łukasz Strzelczyk 2022-04-20 13:54:09
Dostawa systemu liczącego ludzi Maciej Molenda 2022-04-20 13:53:56
Obwieszczenie - informuję, że w dniu 20 kwietnia 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na działkach o nr ewid.: 750/27, 755/1, 755/11, 1032/14 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń, gmina Moryń. - dokument usunięty Łukasz Strzelczyk 2022-04-20 13:52:41
Dostawa systemu liczącego ludzi Maciej Molenda 2022-04-20 13:50:04
Obwieszczenie - informuję, że w dniu 20 kwietnia 2022 r. wydano decyzję o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działki o nr ewid. 172 obręb Moryń 1 i części działki o nr ewid. 306/29 obręb Moryń 2, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-04-20 10:23:34
Obwieszczenie - informuję, że w dniu 20 kwietnia 2022 r. wydano decyzję o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działki o nr ewid. 172 obręb Moryń 1 i części działki o nr ewid. 306/29 obręb Moryń 2, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-04-20 10:22:15
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Mirowo i Klępicz Łukasz Strzelczyk 2022-04-20 07:26:04
Zarządzenie nr 33/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2022-04-14 12:33:30
Zarządzenie nr 35/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Maciej Molenda 2022-04-14 12:30:40
Zarządzenie nr 35/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Maciej Molenda 2022-04-14 12:28:56
Zarządzenie nr 34/2022 w sprawie ustalenia  ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży do I ustnego przetargu nieograniczonego Maciej Molenda 2022-04-14 12:26:17
Deklaracja dostępności Maciej Molenda 2022-04-14 10:27:21
A. Sobczyńska i P. Sobczyński - interpelacja w sprawie podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do wyegzekwowania od właściciela obiektu obowiązku uprzątnięcia terenu przyległego do niedokończonej budowy i drogi gminnej z gruzu, a także z innych odpadów znajdujących się na przedmiotowym terenie Maciej Molenda 2022-04-14 08:00:46
Sprawozadanie z badań próbek wody wodociągu Mirowo. Łukasz Strzelczyk 2022-04-13 13:42:59
Obwieszczenie - zawiadamiam że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłam do oczyszczalni ścieków w Moryniu. Łukasz Strzelczyk 2022-04-11 10:51:38
Zawiadomienie o wyłożeniu projektu Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie scalenia  i podziału nieruchomości położonych w obrębie 1 miasta Moryń, objętych postępowaniem scaleniowo-podziałowym na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXI/153/2013 z dnia 21 lutego 2013 r.  Maciej Molenda 2022-04-11 07:37:21
Uchwała nr XXV/205/2022 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2022-2030 Maciej Molenda 2022-04-08 08:44:52
Uchwała nr XXV/203/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Maciej Molenda 2022-04-07 11:48:48
Uchwała nr XXV/203/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Maciej Molenda 2022-04-07 11:48:14
Uchwała nr XXV/206/2022 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2022 Maciej Molenda 2022-04-07 11:45:53
Uchwała nr XXV/204/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2022 Maciej Molenda 2022-04-07 11:43:56
Uchwała nr XXV/202/2022 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2022 r." Maciej Molenda 2022-04-07 11:42:59
Uchwała nr XXV/202/2022 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2022 r." Maciej Molenda 2022-04-07 11:42:15
Uchwała nr XXV/207/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utworzenia, prowadzenia miejsca pobytu i noclegu wraz z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy, którzy przybywają do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na Ukrainie i przekroczyli granicę Polski od dnia 24 lutego 2022 roku Maciej Molenda 2022-04-07 11:40:29
Uchwała nr XXV/208/2022 w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy Moryń Maciej Molenda 2022-04-07 11:38:54
XXV Sesja Rady Miejskiej - 31 marca 2022 r. Maciej Molenda 2022-04-07 11:36:36
Zarządzenie nr 31/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Maciej Molenda 2022-04-07 11:30:50
Zarządzenie nr 31/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Maciej Molenda 2022-04-07 11:29:47
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1397Z poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Przyjezierze ? Moryń, na działkach ewid. nr 1/1 obręb Moryn 1 oraz 126, 110/6, 110/33, 110/32, 110/25, 110/14, 110/24, 110/2, 129, 78/1, 107 obręb Przyjezierze, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-04-06 14:23:15
Zarządzenie Nr 19/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych z wykonania zadań publicznych za 2020 roku Maciej Molenda 2022-04-06 13:03:36
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Mirowo, Gądno i Klępicz. Łukasz Strzelczyk 2022-04-06 07:34:35
ZARZĄDZENIE NR 30/2022 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2022-04-05 07:26:01
OBWIESZCZENIE - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacyjnej na działkach o nr ewid.: 54, 56 obręb Moryń 1, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-04-04 09:40:13
ZARZĄDZENIE NR 30/2022 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2022-04-01 15:15:00
A. Sobczyńska i P. Sobczyński - interpelacja w sprawie podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do wyegzekwowania od właściciela obiektu obowiązku uprzątnięcia terenu przyległego do niedokończonej budowy i drogi gminnej z gruzu, a także z innych odpadów znajdujących się na przedmiotowym terenie Maciej Molenda 2022-04-01 14:23:44