Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 września 2021 r. - dokument usunięty Maciej Molenda 2021-09-13 13:25:18
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 września 2021 r. Maciej Molenda 2021-09-13 13:25:14
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 września 2021 r. - dokument usunięty Maciej Molenda 2021-09-13 13:24:44
[PROJEKT na XX Sesję ] w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024" Maciej Molenda 2021-09-13 13:20:31
[PROJEKT na XX Sesję ] w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024" Maciej Molenda 2021-09-13 13:19:41
[PROJEKT na XX Sesję ] w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024" Maciej Molenda 2021-09-13 13:19:12
[PROJEKT na XX Sesję ] w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024" Maciej Molenda 2021-09-13 13:17:57
[PROJEKT na XX Sesję ] w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024" Maciej Molenda 2021-09-13 13:17:44
[PROJEKT na XX Sesję ] w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024" Maciej Molenda 2021-09-13 13:17:08
Przebudowa drogi gminnej nr 443010Z (ul. Pszczelarska) w miejscowości Moryń Sebastian Portkowski 2021-09-13 10:54:47
powiadomienie o unieważnieniu postępowania Sebastian Portkowski 2021-09-10 14:57:19
Rozporządzenie 25/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego Alicja Mikołajczyk 2021-09-09 14:48:58
Prowadzenie usługi odłowu lub odstrzału dzików z terenu miasta Moryń Sebastian Portkowski 2021-09-07 09:34:35
Prowadzenie usługi odłowu lub odstrzału dzików z terenu miasta Moryń Sebastian Portkowski 2021-09-07 09:33:10
informacja z otwarcia ofert Sebastian Portkowski 2021-09-06 14:57:38
Zarządzenie Nr  68/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Maciej Molenda 2021-09-06 13:29:26
Rozporządzenie 24/2021Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów gryfińskiego i myśliborskiego Alicja Mikołajczyk 2021-09-03 15:05:58
informacja o kwocie Sebastian Portkowski 2021-09-03 10:07:16
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu uczestnikom postępowania projekt Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie 1 miasta Moryń, objętych postępowaniem scaleniowo-podziałowym na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXI/153/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. Maciej Molenda 2021-08-30 11:31:18
Zawiadomienie - o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?przebudowie i rozbudowie przejścia przez m. Moryń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 312/4 obręb Moryń 2, 70/1, 48 obręb Moryń 1, gmina Moryń.? Łukasz Strzelczyk 2021-08-30 08:19:00
Zawiadomienie - o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?przebudowie i rozbudowie przejścia przez m. Moryń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 312/4 obręb Moryń 2, 70/1, 48 obręb Moryń 1, gmina Moryń.? Łukasz Strzelczyk 2021-08-30 08:17:24
Obwieszczenie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach o numerach ewid.: 1/2, 28/8, 28/9, 28/11, 28/12, 70/1, 74/2, 75/2, 76/10, 172 obręb Moryń 1, 312/3, 312/4 obręb Moryń 2, 16/15 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2021-08-30 08:06:58
Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 70/1, 65, 66, 67, 64/3, 64/4, 64/5, 52 w obrębie Klępicz, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2021-08-30 07:48:32
Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 70/1, 65, 66, 67, 64/3, 64/4, 64/5, 52 w obrębie Klępicz, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2021-08-30 07:47:36
Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 70/1, 65, 66, 67, 64/3, 64/4, 64/5, 52 w obrębie Klępicz, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2021-08-30 07:44:28
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Maciej Molenda 2021-08-27 13:30:03
Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działce o nr ewid. 7 obręb Moryń 3, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2021-08-27 09:24:59
Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działce o nr ewid. 7 obręb Moryń 3, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2021-08-27 09:23:51
Ewidencja Kąpielisk Alicja Mikołajczyk 2021-08-27 07:44:15
Orzeczenie - przydatność wody do kąpieli Alicja Mikołajczyk 2021-08-27 07:39:23
Sprawozdanie z badań wody w kąpielisku w dniu 16 sierpnia 2021 r. Alicja Mikołajczyk 2021-08-27 07:36:42
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. Maciej Molenda 2021-08-25 12:03:04
Budżet 2021 Maciej Molenda 2021-08-25 12:00:11
Uchwała nr XIV/112/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń Maciej Molenda 2021-08-20 13:09:38
Uchwała nr XIV/116/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 Maciej Molenda 2021-08-20 12:53:40
Uchwała nr XV/123/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 Maciej Molenda 2021-08-20 12:52:32
Uchwała nr XV/123/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 Maciej Molenda 2021-08-20 12:52:05
Uchwała nr XV/123/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 Maciej Molenda 2021-08-20 12:51:30
Uchwała nr XVI/136/2021 w sprawie regulaminu korzystania z Promenady z Aleją Gwiazd Plejstocenu w Moryniu Maciej Molenda 2021-08-20 12:48:01
Uchwała nr XVI/130/2021 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2021 roku" Maciej Molenda 2021-08-20 12:45:30