Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
A. Sobczyńska i P. Sobczyński - interpelacja w sprawie podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do wyegzekwowania od właściciela obiektu obowiązku uprzątnięcia terenu przyległego do niedokończonej budowy i drogi gminnej z gruzu, a także z innych odpadów znajdujących się na przedmiotowym terenie Maciej Molenda 2022-04-01 14:20:06
31 marca 2021 Maciej Molenda 2022-04-01 14:19:45
A. Sobczyńska i P. Sobczyński - interpelacja w sprawie podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do wyegzekwowania od właściciela obiektu obowiązku uprzątnięcia terenu przyległego do niedokończonej budowy i drogi gminnej z gruzu, a także z innych odpadów znajdujących się na przedmiotowym terenie Maciej Molenda 2022-04-01 14:19:16
2022 Maciej Molenda 2022-04-01 14:15:57
XXV Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 31 marca 2022 r. - |12 głosowań| Maciej Molenda 2022-04-01 11:41:45
XXV Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 31 marca 2022 r. - |12 głosowań| Maciej Molenda 2022-04-01 11:41:20
XXV Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 31 marca 2022 r. - |12 głosowań| Maciej Molenda 2022-04-01 11:40:32
XXV Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 31 marca 2022 r. - |12 głosowań| Maciej Molenda 2022-04-01 11:38:53
OBWIESZCZENIE - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na działkach o nr ewid.: 750/27, 755/1, 755/11, 1032/14 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-04-01 10:20:28
OBWIESZCZENIE - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na działkach o nr ewid.: 750/27, 755/1, 755/11, 1032/14 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-04-01 10:19:19
OBWIESZCZENIE - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na części działki o nr ewid. 172 obręb Moryń 1 i części działki o nr ewid. 306/29 obręb Moryń 2, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-04-01 09:35:19
Wzory oświadczeń majątkowych 2022 Maciej Molenda 2022-03-30 09:54:23
Wzory oświadczeń majątkowych 2022 - dokument usunięty Maciej Molenda 2022-03-30 09:49:50
Wzory oświadczeń majątkowych 2020 Maciej Molenda 2022-03-30 09:49:40
Wzory oświadczeń majątkowych 2022 - dokument usunięty Maciej Molenda 2022-03-30 09:49:36
Zarządzenie nr 25/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2022-03-30 08:57:48
Porządek obrad XXV Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 marca 2022 r. Maciej Molenda 2022-03-29 11:28:01
Wykaz sołectw kadencji 2019-2023 Maciej Molenda 2022-03-28 09:42:28
Zarządzenie nr 24/ 2022 Burmistrza Morynia Sebastian Portkowski 2022-03-25 13:56:54
Informacja o wyniku przetargu Sebastian Portkowski 2022-03-25 10:32:53
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłam do oczyszczalni ścieków w Moryniu. Łukasz Strzelczyk 2022-03-25 08:43:21
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 716 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-03-23 13:02:55
Porządek obrad XXV Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 marca 2022 r. Maciej Molenda 2022-03-22 14:25:59
Porządek obrad XXV Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 marca 2022 r. Maciej Molenda 2022-03-22 13:32:55
Porządek obrad XXV Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 marca 2022 r. Maciej Molenda 2022-03-22 13:28:48
Porządek obrad XXV Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 marca 2022 r. Maciej Molenda 2022-03-22 13:21:44
Porządek obrad XXV Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 marca 2022 r. Maciej Molenda 2022-03-22 11:10:33
Porządek obrad XXV Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 marca 2022 r. Maciej Molenda 2022-03-22 11:08:10
Prawo Miejscowe rok 2021 - dokument usunięty Maciej Molenda 2022-03-21 09:43:05
Prawo Miejscowe rok 2021 - dokument usunięty Maciej Molenda 2022-03-21 09:42:56
Prawo Miejscowe rok 2021 Maciej Molenda 2022-03-21 09:42:35
Prawo Miejscowe rok 2020 Maciej Molenda 2022-03-21 09:41:29
Prawo Miejscowe rok 2021 - dokument usunięty Maciej Molenda 2022-03-21 09:40:08
Prawo Miejscowe rok 2021 - dokument usunięty Maciej Molenda 2022-03-21 09:38:53
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2021 r. Maciej Molenda 2022-03-21 07:39:29
IV kwartał Maciej Molenda 2022-03-17 07:17:17
Wybory uzupełniające Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Witnica Maciej Molenda 2022-03-15 07:36:17
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 321 obręb Moryń 2, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-03-14 13:29:45
Zarządzenie nr 20 w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Witnicy Maciej Molenda 2022-03-14 09:07:53
Zarządzenie nr 20 w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Witnicy Maciej Molenda 2022-03-14 09:07:28