Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXVII/224/2022 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Moryń na rok szkolny 2022/2023 Maciej Molenda 2022-07-04 10:22:03
UCHWAŁA NR XXVII/223/2022 sprawie udzielenia dotacji dla jednostek OSP z terenu gminy Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu remizy, zakupu sprzętu i wyposażenia Maciej Molenda 2022-07-04 10:19:18
UCHWAŁA NR XXVII/222/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2022 Maciej Molenda 2022-07-04 10:16:30
UCHWAŁA NR XXVII/221/2022 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach Maciej Molenda 2022-07-04 10:14:57
UCHWAŁA NR XXVII/219/2022 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 Maciej Molenda 2022-07-04 10:12:39
UCHWAŁA NR XXVII/218/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2021 Maciej Molenda 2022-07-04 10:11:10
UCHWAŁA NR XXVII/217/2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia wotum zaufania Maciej Molenda 2022-07-04 10:09:29
XXVII Sesja Rady Miejskiej - 28 czerwca 2022 r. Maciej Molenda 2022-07-04 10:05:35
Informacja o wyniku przetargu Maciej Molenda 2022-07-01 13:12:49
Obiweszczenie - zawiadamiam że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: Przebudowie ulicy Letniskowej w Przyjezierzu. Łukasz Strzelczyk 2022-07-01 12:22:21
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moryń Maciej Molenda 2022-06-30 08:05:37
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moryń Maciej Molenda 2022-06-29 13:17:38
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moryń Maciej Molenda 2022-06-29 13:10:53
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moryń Maciej Molenda 2022-06-29 12:58:51
XXVII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 28 czerwca 2022 r. - |15 głosowań| Maciej Molenda 2022-06-29 08:14:08
XXVII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 28 czerwca 2022 r. - |15 głosowań| Maciej Molenda 2022-06-29 08:13:45
XXVII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 28 czerwca 2022 r. - |15 głosowań| Maciej Molenda 2022-06-29 08:13:30
XXVII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 28 czerwca 2022 r. - |15 głosowań| Maciej Molenda 2022-06-29 08:12:55
XXVII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 28 czerwca 2022 r. - |15 głosowań| Maciej Molenda 2022-06-29 08:12:08
XXVII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 28 czerwca 2022 r. - |15 głosowań| Maciej Molenda 2022-06-29 08:10:31
W. Alenkowicz - interpelacja w sprawie podwyżki ceny dostawy ciepła Maciej Molenda 2022-06-28 14:49:57
W. Alenkowicz - interpelacja w sprawie podwyżki ceny dostawy ciepła Maciej Molenda 2022-06-28 14:49:06
Zarządzenie nr 57/2022 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę części działki nr 25, obręb Moryń 3 w celu zorganizowania imprezy okolicznościowej - urodzinowej Maciej Molenda 2022-06-28 14:35:55
Zarządzenie Nr 58/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2022-06-28 14:32:05
W. Alenkowicz - interpelacja w sprawie podwyżki ceny dostawy ciepła Maciej Molenda 2022-06-28 14:26:47
28 czerwca 2022 Maciej Molenda 2022-06-28 14:22:50
28 czerwca 2022 Maciej Molenda 2022-06-28 14:22:41
2022 Maciej Molenda 2022-06-28 14:19:27
I kwartał Maciej Molenda 2022-06-24 07:35:47
ZARZĄDZENIE NR 53/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 Maciej Molenda 2022-06-23 11:26:10
2022 Maciej Molenda 2022-06-23 11:25:18
ZARZĄDZENIE NR 53/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 Maciej Molenda 2022-06-23 11:23:40
ZARZĄDZENIE NR 53/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 Maciej Molenda 2022-06-23 11:22:43
Protokół z obrad XXVI Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 maja 2022 roku Maciej Molenda 2022-06-23 08:26:16
Protokół z obrad XXVI Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 maja 2022 roku Maciej Molenda 2022-06-22 08:01:21
Protokół z obrad XXV Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 marca 2022 roku Maciej Molenda 2022-06-22 07:59:25
Protokół z obrad XXIV Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 stycznia 2022 roku Maciej Molenda 2022-06-22 07:58:15
2022 Maciej Molenda 2022-06-22 07:55:50
Porządek obrad XXVII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 czerwca 2022 r. Maciej Molenda 2022-06-21 10:06:08
Porządek obrad XXVII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 czerwca 2022 r. Maciej Molenda 2022-06-21 09:52:05