Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
II kwartał - dokument usunięty Maciej Molenda 2021-07-21 07:19:19
II kwartał Maciej Molenda 2021-07-21 07:19:19
Zarządzenie Nr  60/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2021-07-20 10:48:51
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sebastian Portkowski 2021-07-19 14:16:31
Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na działkach o nr ewid. 1/2, 28/8, 28/9, 28/11, 28/12, 70/1, 74/2, 75/2, 76/10, 172 obr. Moryń 1, 312/3, 312/4 obr. Moryń 2, 16/15 obr. Przyjezierze II, gmina Moryń" Maciej Molenda 2021-07-19 13:29:31
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sebastian Portkowski 2021-07-19 12:01:19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sebastian Portkowski 2021-07-19 12:00:55
SWZ Sebastian Portkowski 2021-07-19 12:00:41
SWZ Sebastian Portkowski 2021-07-19 12:00:10
BRANŻA TECHNOLOGICZNA Sebastian Portkowski 2021-07-19 11:59:46
BRANŻA TECHNOLOGICZNA Sebastian Portkowski 2021-07-19 11:57:58
BRANŻA DROGOWA Sebastian Portkowski 2021-07-19 11:57:30
BRANŻA DROGOWA Sebastian Portkowski 2021-07-19 11:56:45
BRANŻA DROGOWA - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-07-19 11:56:34
BRANŻA DROGOWA - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-07-19 11:56:24
BRANŻA SANITARNA Sebastian Portkowski 2021-07-19 11:56:09
BRANŻA SANITARNA Sebastian Portkowski 2021-07-19 11:55:33
BRANŻA SANITARNA - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-07-19 11:55:25
BRANŻA SANITARNA - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-07-19 11:55:03
Przebudowa drogi gminnej nr 443010Z (ul. Pszczelarska) w miejscowości Moryń Sebastian Portkowski 2021-07-19 11:18:01
Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii nr 2/2021 w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków Alicja Mikołajczyk 2021-07-16 08:44:51
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków Alicja Mikołajczyk 2021-07-16 08:42:21
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Skotnica oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Alicja Mikołajczyk 2021-07-15 14:36:37
Uchwała nr XVIII/161/2021 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2021-2030 Maciej Molenda 2021-07-15 12:52:21
Uchwała nr XVIII/159/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie Maciej Molenda 2021-07-15 12:46:23
Uchwała nr XVIII/152/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia wotum zaufania Maciej Molenda 2021-07-15 12:45:06
Uchwała nr XVIII/154/2021 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 Maciej Molenda 2021-07-15 12:14:32
Uchwała nr XVIII/153/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2020 Maciej Molenda 2021-07-15 12:13:16
Uchwała nr XVIII/154/2021 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 Maciej Molenda 2021-07-15 12:11:02
Uchwała nr XVIII/155/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Skotnica Maciej Molenda 2021-07-15 12:05:39
Uchwała nr XVIII/155/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Skotnica Maciej Molenda 2021-07-15 12:01:43
Uchwała nr XVIII/157/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Maciej Molenda 2021-07-15 12:00:22
Uchwała nr XVIII/160/2021 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Moryń na lata 2021-2025" Maciej Molenda 2021-07-15 11:58:55
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 24 czerwca 2021 r. - |12 głosowań| Maciej Molenda 2021-07-15 09:35:58
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 24 czerwca 2021 r. - |12 głosowań| Maciej Molenda 2021-07-15 09:35:39
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 24 czerwca 2021 r. - |12 głosowań| Maciej Molenda 2021-07-15 09:35:13
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 24 czerwca 2021 r. - |12 głosowań| Maciej Molenda 2021-07-15 09:34:30
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działce o nr ewid. 7 obręb Moryń 3, gmina Moryń Alicja Mikołajczyk 2021-07-15 09:23:54
Informacja z otwarcia ofert Sebastian Portkowski 2021-07-12 11:26:20
DOKUMENTACJA TECHNICZNA Sebastian Portkowski 2021-07-12 11:24:08