Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek obrad XXVII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 czerwca 2022 r. Maciej Molenda 2022-06-21 09:49:25
Porządek obrad XXVII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 czerwca 2022 r. Maciej Molenda 2022-06-21 09:43:49
Porządek obrad XXVII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 czerwca 2022 r. Maciej Molenda 2022-06-21 09:41:20
Porządek obrad XXVII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 czerwca 2022 r. Maciej Molenda 2022-06-21 09:40:37
Porządek obrad XXVII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 czerwca 2022 r. Maciej Molenda 2022-06-21 09:40:12
Obwieszczenie - zawiadamiam, że zostały zebrane dowody w sprawie umorzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 716 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-06-15 10:59:17
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 716 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. - dokument usunięty Łukasz Strzelczyk 2022-06-15 10:57:27
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 716 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. - dokument usunięty Łukasz Strzelczyk 2022-06-15 10:53:45
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku biurowego (kancelaria leśnictwa) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 458/1 obr. Moryń 2, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-06-15 09:49:07
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Mirowo Łukasz Strzelczyk 2022-06-14 07:51:21
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Mirowo Łukasz Strzelczyk 2022-06-14 07:50:07
Nagrania obrad Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2022-06-10 07:32:57
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Przebudowie ulicy Letniskowej w Przyjezierzu. Łukasz Strzelczyk 2022-06-09 10:22:40
Sprawozadanie z badań próbek wody wodociągu Mirowo Łukasz Strzelczyk 2022-06-09 10:11:03
Sprawozadanie z badań próbek wody wodociągu Bielin Łukasz Strzelczyk 2022-06-07 10:48:00
I kwartał Maciej Molenda 2022-06-06 14:51:30
Krzysztof Konecki - Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Molenda 2022-06-06 09:11:36
Józef Piątek - Burmistrz Morynia Maciej Molenda 2022-06-06 09:07:48
ZARZĄDZENIE Nr 52/2022 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę kontenera Maciej Molenda 2022-06-06 07:35:39
ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GRYFINIE Maciej Molenda 2022-06-03 11:53:16
Sprawozdania finansowe za rok 2021 Maciej Molenda 2022-06-03 09:22:03
UCHWAŁA NR XXVI/213/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Maciej Molenda 2022-06-03 09:17:31
UCHWAŁA NR XXVI/214/2022 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości Maciej Molenda 2022-06-03 09:15:21
UCHWAŁA NR XXVI/214/2022 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości Maciej Molenda 2022-06-03 09:12:32
UCHWAŁA NR XXVI/210/2022 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym Maciej Molenda 2022-06-03 09:07:59
UCHWAŁA NR XXVI/216/2022 w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Maciej Molenda 2022-06-03 09:03:56
UCHWAŁA NR XXVI/215/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2022 Maciej Molenda 2022-06-03 09:00:24
UCHWAŁA NR XXVI/212/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego Maciej Molenda 2022-06-03 08:59:10
UCHWAŁA NR XXVI/211/2022 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2022 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Maciej Molenda 2022-06-03 08:57:53
UCHWAŁA NR XXVI/209/2022 w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy Moryń Maciej Molenda 2022-06-03 08:56:50
XXVI Sesja Rady Miejskiej - 27 maja 2022 r. Maciej Molenda 2022-06-03 08:54:24
Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 1 czerwca 2022 r., została wydana decyzja o umorzeniu postępowania ISR.6220.4.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1397Z poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Przyjezierze ? Moryń, na działkach ewid. nr 1/1 obręb Moryn 1 oraz 126, 110/6, 110/33, 110/32, 110/25, 110/14, 110/24, 110/2, 129, 78/1, 107 obręb Przyjezierze, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-06-01 08:22:48
Wykaz sołectw kadencji 2019-2023 Maciej Molenda 2022-06-01 07:43:57
Raport o stanie Gminy Moryń w 2021 roku Maciej Molenda 2022-05-31 13:39:25
Raport o stanie Gminy Moryń w 2021 roku Maciej Molenda 2022-05-31 13:38:04
Raport o stanie Gminy Moryń w 2021 roku Maciej Molenda 2022-05-31 13:34:50
Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: działka nr 121, obręb Stare Objezierze o powierzchni 0,1021 ha. KW SZY/00039650/9 Maciej Molenda 2022-05-31 10:01:43
Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: działka nr 121, obręb Stare Objezierze o powierzchni 0,1021 ha. KW SZY/00039650/9 Maciej Molenda 2022-05-31 10:00:58
Przetargi 2022 r. Maciej Molenda 2022-05-31 09:56:23
Sprawozadanie z badań próbek wody wodociągu Mirowo Łukasz Strzelczyk 2022-05-30 08:27:48