Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 20 w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Witnicy Maciej Molenda 2022-03-14 09:06:32
Zarządzenie nr 20 w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Witnicy Maciej Molenda 2022-03-14 09:01:24
Ogłoszenie Burmistrza Morynia w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Witnica Maciej Molenda 2022-03-14 08:53:49
Wybory uzupełniające Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Witnica Maciej Molenda 2022-03-14 08:48:00
Rok 2022 Maciej Molenda 2022-03-14 08:47:42
Zarządzenie nr 21/2022 w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie gminy Moryń Maciej Molenda 2022-03-10 12:21:57
Zarządzenie nr 21/2022 w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie gminy Moryń Maciej Molenda 2022-03-10 12:08:56
IV kwartał Maciej Molenda 2022-03-07 12:58:42
Zarządzenie Nr 19/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych z wykonania zadań publicznych za 2020 roku Maciej Molenda 2022-03-07 12:56:05
Uchwała Nr XXIII/194/2021 w sprawie ustalenia diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń Maciej Molenda 2022-03-04 13:07:19
Protokół z obrad XXIII Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 grudnia 2021 roku Maciej Molenda 2022-03-04 13:05:33
Protokół z obrad XXII Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 listopada 2021 roku Maciej Molenda 2022-03-04 13:04:38
Protokół z obrad XXI Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 4 listopada 2021 roku Maciej Molenda 2022-03-04 13:03:56
Informacja o wyborze oferty Sebastian Portkowski 2022-03-03 12:16:13
Informacja o wyborze oferty - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2022-03-03 12:15:31
Informacja o wyborze oferty - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2022-03-03 12:14:38
Przeprowadzenie zdalnych audytów z zakresu RODO oraz Krajowych Ram Interoperacyjności Sebastian Portkowski 2022-03-03 12:12:30
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Moryń Łukasz Strzelczyk 2022-03-02 14:06:01
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Rozbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody na działkach nr ewid. 73, 74 obręb Mirowo, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-03-02 11:56:53
Rok 2022 Maciej Molenda 2022-03-02 10:21:26
Nagrania obrad Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2022-03-01 13:49:27
Uchwała Nr XXIII/190/2021 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2022-2030 Maciej Molenda 2022-03-01 13:46:52
Uchwała Nr XXIII/197/2021 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2021-2030 Maciej Molenda 2022-03-01 13:45:38
Uchwała Nr XXIII/196/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w roku 2022 Maciej Molenda 2022-03-01 13:45:26
UCHWAŁA NR XXIII/195/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia Maciej Molenda 2022-03-01 13:45:16
Uchwała Nr XXIII/194/2021 w sprawie ustalenia diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń Maciej Molenda 2022-03-01 13:45:03
UCHWAŁA NR XXIII/189/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości Maciej Molenda 2022-03-01 13:44:46
UCHWAŁA NR XXIV/201/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2022 Maciej Molenda 2022-03-01 13:39:35
UCHWAŁA NR XXIV/200/2022 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2022 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Maciej Molenda 2022-03-01 13:37:33
UCHWAŁA NR XXIV/199/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2022 Maciej Molenda 2022-03-01 13:36:59
UCHWAŁA NR XXIV/200/2022 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2022 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Maciej Molenda 2022-03-01 13:34:33
XXIV Sesja Rady Miejskiej - 28 stycznia 2022 r. Maciej Molenda 2022-03-01 13:32:38
XXIV Sesja Rady Miejskiej - 28 stycznia 2022 r. Maciej Molenda 2022-03-01 13:32:07
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Skotnica Łukasz Strzelczyk 2022-03-01 09:42:55
CENTRALNY REJESTR UMÓW 2021 r. Maciej Molenda 2022-03-01 07:37:38
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinak sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 750/27, 1032/14, 755/11, 755/1 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-02-24 09:57:22
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinak sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr 54 i 56 obręb Moryń 1, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-02-24 09:52:55
ZARZĄDZENIE   NR  17/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2022-02-23 14:40:10
ZAWIADOMIENIE - informuję, że w dniu 23 lutego 2022 r. wydano decyzję o odmowie o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i rozbudowie przejścia przez m. Moryń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 70/2, 58/1, 59/4 obręb Moryń 1, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-02-23 14:15:34
IV kwartał Maciej Molenda 2022-02-23 07:27:51