Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 24 czerwca 2021 r. - |12 głosowań| Maciej Molenda 2021-07-15 09:35:39
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 24 czerwca 2021 r. - |12 głosowań| Maciej Molenda 2021-07-15 09:35:13
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 24 czerwca 2021 r. - |12 głosowań| Maciej Molenda 2021-07-15 09:34:30
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działce o nr ewid. 7 obręb Moryń 3, gmina Moryń Alicja Mikołajczyk 2021-07-15 09:23:54
Informacja z otwarcia ofert Sebastian Portkowski 2021-07-12 11:26:20
DOKUMENTACJA TECHNICZNA Sebastian Portkowski 2021-07-12 11:24:08
PRZEDMIAR ROBÓT Sebastian Portkowski 2021-07-12 11:21:04
STWiOR Sebastian Portkowski 2021-07-12 11:20:31
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sebastian Portkowski 2021-07-12 11:19:57
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sebastian Portkowski 2021-07-12 11:16:50
Moryń, mury obronne z XIV w.: remont południowej części murów obronnych Sebastian Portkowski 2021-07-12 10:39:22
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku Maciej Molenda 2021-07-12 09:00:50
Sprawozdanie z badania wody w kąpielisku 06.07.2021 Alicja Mikołajczyk 2021-07-09 14:24:00
Orzeczenie - przydatność wody do kąpieli - kąpielisko śródlądowe w Moryniu Alicja Mikołajczyk 2021-07-09 14:22:43
Uchwała nr XVIII/156/2021 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Moryń na rok szkolny 2021/2022 Maciej Molenda 2021-07-08 12:07:54
Uchwała nr XVIII/158/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2021 Maciej Molenda 2021-07-08 12:07:16
Uchwała nr XVIII/156/2021 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Moryń na rok szkolny 2021/2022 Maciej Molenda 2021-07-08 12:05:27
Sesja XVIII - 24 czerwca 2021 r. Maciej Molenda 2021-07-08 12:02:13
Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Skotnica Maciej Molenda 2021-07-08 11:52:21
Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Skotnica Maciej Molenda 2021-07-08 11:49:37
Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Skotnica Maciej Molenda 2021-07-08 11:47:29
2021 Maciej Molenda 2021-07-08 11:44:11
Plany Miejscowe (zakładka menu) Maciej Molenda 2021-07-08 11:43:58
Dane przestrzenne (zakładka menu) Maciej Molenda 2021-07-08 11:43:26
Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV dla zasilania domów rekreacyjnych w m. Bielin, na działkach o numerach ewid.: 75, 153, 76, 180/1, 180/2, 181/2, 53/1, 102/1 obręb Bielin, gmina Moryń Alicja Mikołajczyk 2021-07-07 14:50:28
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020 Alicja Mikołajczyk 2021-06-30 14:14:55
Protokół z obrad XVIII Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 czerwca 2021 roku Alicja Mikołajczyk 2021-06-30 12:40:29
Sesja XVI - 23 marca 2021 r. Alicja Mikołajczyk 2021-06-30 12:38:08
Sesja XVII - 18 maja 2021 r. Alicja Mikołajczyk 2021-06-30 12:36:54
DOKUMENTACJA TECHNICZNA Sebastian Portkowski 2021-06-29 11:20:25
PRZEDMIAR ROBÓT Sebastian Portkowski 2021-06-29 11:19:52
STWiOR Sebastian Portkowski 2021-06-29 11:19:10
Zapytanie ofertowe Sebastian Portkowski 2021-06-29 11:17:08
Rozbudowa i przebudowa strzelnicy pneumatycznej w Moryniu Sebastian Portkowski 2021-06-29 11:15:34
Obwieszczenie wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 na działkach o nr ewid. 70/1, 65, 66, 67, 64/3, 64/4, 64/5, 52 obr. Klępicz, gmina Moryń Alicja Mikołajczyk 2021-06-28 14:51:46
Obwieszczenie wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 na działkach o nr ewid. 70/1, 65, 66, 67, 64/3, 64/4, 64/5, 52 obr. Klępicz, gmina Moryń Alicja Mikołajczyk 2021-06-28 14:51:04
Obwieszczenie wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 na działkach o nr ewid. 70/1, 65, 66, 67, 64/3, 64/4, 64/5, 52 obr. Klępicz, gmina Moryń Alicja Mikołajczyk 2021-06-28 13:06:57
Zawiadomienie - została wydana decyzja ISR.6220.4.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 714/1 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń Alicja Mikołajczyk 2021-06-28 09:05:21
Zarządzenie Nr 57/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącycmi działaność pożytku publicznego na rok 2022 Alicja Mikołajczyk 2021-06-25 14:33:03
Zarządzenie Nr 57/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącycmi działaność pożytku publicznego na rok 2022 Alicja Mikołajczyk 2021-06-25 14:19:32