Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek obrad XXV Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 marca 2022 r. Maciej Molenda 2022-03-22 13:21:44
Porządek obrad XXV Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 marca 2022 r. Maciej Molenda 2022-03-22 11:10:33
Porządek obrad XXV Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 marca 2022 r. Maciej Molenda 2022-03-22 11:08:10
Prawo Miejscowe rok 2021 - dokument usunięty Maciej Molenda 2022-03-21 09:43:05
Prawo Miejscowe rok 2021 - dokument usunięty Maciej Molenda 2022-03-21 09:42:56
Prawo Miejscowe rok 2021 Maciej Molenda 2022-03-21 09:42:35
Prawo Miejscowe rok 2020 Maciej Molenda 2022-03-21 09:41:29
Prawo Miejscowe rok 2021 - dokument usunięty Maciej Molenda 2022-03-21 09:40:08
Prawo Miejscowe rok 2021 - dokument usunięty Maciej Molenda 2022-03-21 09:38:53
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2021 r. Maciej Molenda 2022-03-21 07:39:29
IV kwartał Maciej Molenda 2022-03-17 07:17:17
Wybory uzupełniające Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Witnica Maciej Molenda 2022-03-15 07:36:17
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 321 obręb Moryń 2, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-03-14 13:29:45
Zarządzenie nr 20 w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Witnicy Maciej Molenda 2022-03-14 09:07:53
Zarządzenie nr 20 w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Witnicy Maciej Molenda 2022-03-14 09:07:28
Zarządzenie nr 20 w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Witnicy Maciej Molenda 2022-03-14 09:06:32
Zarządzenie nr 20 w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Witnicy Maciej Molenda 2022-03-14 09:01:24
Ogłoszenie Burmistrza Morynia w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Witnica Maciej Molenda 2022-03-14 08:53:49
Wybory uzupełniające Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Witnica Maciej Molenda 2022-03-14 08:48:00
Rok 2022 Maciej Molenda 2022-03-14 08:47:42
Zarządzenie nr 21/2022 w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie gminy Moryń Maciej Molenda 2022-03-10 12:21:57
Zarządzenie nr 21/2022 w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie gminy Moryń Maciej Molenda 2022-03-10 12:08:56
IV kwartał Maciej Molenda 2022-03-07 12:58:42
Zarządzenie Nr 19/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych z wykonania zadań publicznych za 2020 roku Maciej Molenda 2022-03-07 12:56:05
Uchwała Nr XXIII/194/2021 w sprawie ustalenia diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń Maciej Molenda 2022-03-04 13:07:19
Protokół z obrad XXIII Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 grudnia 2021 roku Maciej Molenda 2022-03-04 13:05:33
Protokół z obrad XXII Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 listopada 2021 roku Maciej Molenda 2022-03-04 13:04:38
Protokół z obrad XXI Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 4 listopada 2021 roku Maciej Molenda 2022-03-04 13:03:56
Informacja o wyborze oferty Sebastian Portkowski 2022-03-03 12:16:13
Informacja o wyborze oferty - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2022-03-03 12:15:31
Informacja o wyborze oferty - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2022-03-03 12:14:38
Przeprowadzenie zdalnych audytów z zakresu RODO oraz Krajowych Ram Interoperacyjności Sebastian Portkowski 2022-03-03 12:12:30
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Moryń Łukasz Strzelczyk 2022-03-02 14:06:01
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Rozbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody na działkach nr ewid. 73, 74 obręb Mirowo, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-03-02 11:56:53
Rok 2022 Maciej Molenda 2022-03-02 10:21:26
Nagrania obrad Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2022-03-01 13:49:27
Uchwała Nr XXIII/190/2021 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2022-2030 Maciej Molenda 2022-03-01 13:46:52
Uchwała Nr XXIII/197/2021 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2021-2030 Maciej Molenda 2022-03-01 13:45:38
Uchwała Nr XXIII/196/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w roku 2022 Maciej Molenda 2022-03-01 13:45:26
UCHWAŁA NR XXIII/195/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia Maciej Molenda 2022-03-01 13:45:16