Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIII/194/2021 w sprawie ustalenia diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń Maciej Molenda 2022-03-01 13:45:03
UCHWAŁA NR XXIII/189/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości Maciej Molenda 2022-03-01 13:44:46
UCHWAŁA NR XXIV/201/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2022 Maciej Molenda 2022-03-01 13:39:35
UCHWAŁA NR XXIV/200/2022 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2022 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Maciej Molenda 2022-03-01 13:37:33
UCHWAŁA NR XXIV/199/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2022 Maciej Molenda 2022-03-01 13:36:59
UCHWAŁA NR XXIV/200/2022 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2022 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Maciej Molenda 2022-03-01 13:34:33
XXIV Sesja Rady Miejskiej - 28 stycznia 2022 r. Maciej Molenda 2022-03-01 13:32:38
XXIV Sesja Rady Miejskiej - 28 stycznia 2022 r. Maciej Molenda 2022-03-01 13:32:07
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Skotnica Łukasz Strzelczyk 2022-03-01 09:42:55
CENTRALNY REJESTR UMÓW 2021 r. Maciej Molenda 2022-03-01 07:37:38
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinak sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 750/27, 1032/14, 755/11, 755/1 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-02-24 09:57:22
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinak sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr 54 i 56 obręb Moryń 1, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-02-24 09:52:55
ZARZĄDZENIE   NR  17/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2022-02-23 14:40:10
ZAWIADOMIENIE - informuję, że w dniu 23 lutego 2022 r. wydano decyzję o odmowie o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i rozbudowie przejścia przez m. Moryń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 70/2, 58/1, 59/4 obręb Moryń 1, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-02-23 14:15:34
IV kwartał Maciej Molenda 2022-02-23 07:27:51
IV kwartał Maciej Molenda 2022-02-23 07:27:22
IV kwartał Maciej Molenda 2022-02-23 07:25:28
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinak sieci wodociągowej na terenie działek nr 172 obręb Moryń 1, 306/29 obręb Moryń 2, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-02-21 09:44:30
Ogłoszenie Burmistrza Morynia Karolina Gładkowska-Kiepura 2022-02-17 11:22:44
ZAWIADOMIENIE - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 16 lutego 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie i przebudowie świetlicy wiejskiej w Gądnie na działkach o nr ewid.: 48/3, 48/4 obręb Gądno, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-02-16 08:43:41
ZAWIADOMIENIE - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 16 lutego 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie i przebudowie świetlicy wiejskiej w Gądnie na działkach o nr ewid.: 48/3, 48/4 obręb Gądno, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-02-16 08:43:19
Ochrona Danych Osobowych (RODO) (zakładka menu) Maciej Molenda 2022-02-11 14:14:24
Zarządzenie Nr 14/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Sebastian Portkowski 2022-02-10 13:36:59
Zarządzenie Nr 14/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2022-02-10 13:35:34
Zarządzenie Nr 14/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Sebastian Portkowski 2022-02-10 13:35:28
Zarządzenie Nr 14/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2022-02-10 13:33:57
Zarządzenie nr 3/2022 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 14 grudnia 2021 r. na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 r. Maciej Molenda 2022-02-04 15:08:30
Zarządzenie nr 3/2022 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 14 grudnia 2021 r. na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 r. Maciej Molenda 2022-02-04 15:08:06
ROZPORZĄDZENIE NR 2/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego Maciej Molenda 2022-02-04 14:31:04
Zarządzenie Nr 5/2022 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 roku. Maciej Molenda 2022-02-04 14:28:33
OBWIESZCZENIE - informuję, że zostały zebrane dowody do odmowy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie przejścia przez m. Moryń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 70/2, 58/1, 59/4 obręb Moryń 1, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-02-04 10:07:42
rok 2022 Maciej Molenda 2022-02-02 07:40:24
UCHWAŁA NR K.50.190.2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moryń Maciej Molenda 2022-02-02 07:39:54
UCHWAŁA NR K.50.189.2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Moryń na 2022 rok Maciej Molenda 2022-02-02 07:39:13
rok 2022 Maciej Molenda 2022-02-02 07:36:54
XXIV Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 28 stycznia 2022 r. - |4 głosowania| Maciej Molenda 2022-01-28 13:51:26
XXIV Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 28 stycznia 2022 r. - |4 głosowania| Maciej Molenda 2022-01-28 13:47:51
XXIV Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 28 stycznia 2022 r. - |4 głosowania| Maciej Molenda 2022-01-28 13:47:31
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO / UZYSKANIE DOWODU OSOBISTEGO W MIEJSCE UTRACONEGO Maciej Molenda 2022-01-26 10:53:00
Wymiana dowodu osobistego Maciej Molenda 2022-01-26 10:52:57