Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wymiana dowodu osobistego Maciej Molenda 2022-01-26 10:51:21
Zarządzenie Nr 9/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkola i szkoły podstawowej Maciej Molenda 2022-01-26 09:47:00
Zarządzenie Nr 10/2022 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku Maciej Molenda 2022-01-26 09:46:49
Zarządzenie Nr 11/2022 w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2022-01-26 09:46:31
Zarządzenie Nr 10/2022 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku Maciej Molenda 2022-01-26 09:44:32
Zarządzenie Nr 9/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkola i szkoły podstawowej Maciej Molenda 2022-01-26 09:42:09
ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Maciej Molenda 2022-01-25 13:46:28
ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Maciej Molenda 2022-01-25 13:45:59
Porządek obrad XXIV Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 stycznia 2022 r. Maciej Molenda 2022-01-24 08:46:23
Porządek obrad XXIV Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 stycznia 2022 r. Maciej Molenda 2022-01-24 08:42:26
Porządek obrad XXIV Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 stycznia 2022 r. Maciej Molenda 2022-01-24 08:41:26
Porządek obrad XXIV Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 stycznia 2022 r. Maciej Molenda 2022-01-24 08:31:38
Plan zamówien publicznych 2022 Sebastian Portkowski 2022-01-19 08:57:03
Plan zamówien publicznych 2022 - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2022-01-19 08:55:37
Plan zamówien publicznych 2022 - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2022-01-19 08:55:09
ZARZĄDZENIE Nr 8/2022 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń  i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu Maciej Molenda 2022-01-18 11:41:38
Zarządzenie nr 7/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2022-01-18 11:27:14
ZARZĄDZENIE NR 5/2022 BURMISTRZA MORYNIA Karolina Gładkowska-Kiepura 2022-01-17 14:59:44
ZARZĄDZENIE NR 5/2022 BURMISTRZA MORYNIA Karolina Gładkowska-Kiepura 2022-01-17 14:57:42
Ogłoszenie Burmistrza Morynia Karolina Gładkowska-Kiepura 2022-01-14 13:14:55
Ogłoszenie Burmistrza Morynia Karolina Gładkowska-Kiepura 2022-01-14 13:14:31
Zarządzenie nr 6/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem Maciej Molenda 2022-01-14 09:36:50
Zarządzenia 2022 Maciej Molenda 2022-01-14 09:33:26
Obwieszczenie - Burmistrz morynia informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie świetlicy wiejskiej w Gądnie na działkach o nr ewid.: 48/3, 48/4 obręb Gądno, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-01-13 09:29:35
Marek Kurjata - Skarbnik Gminy Maciej Molenda 2022-01-12 08:03:36
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Moryń w roku 2022 - dokument usunięty Karolina Gładkowska-Kiepura 2022-01-11 14:53:32
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Moryń w roku 2022 - dokument usunięty Karolina Gładkowska-Kiepura 2022-01-11 14:46:59
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Moryń w roku 2022 Karolina Gładkowska-Kiepura 2022-01-11 14:46:44
Rok 2022 Karolina Gładkowska-Kiepura 2022-01-11 14:43:11
Informacja o obowiązku składania Burmistrzowi Morynia corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest Karolina Gładkowska-Kiepura 2022-01-11 14:40:00
Ogłoszenia 2022 Karolina Gładkowska-Kiepura 2022-01-11 14:39:01
Ogłoszenia 2022 Karolina Gładkowska-Kiepura 2022-01-11 14:38:41
Ogłoszenia 2022 - dokument usunięty Karolina Gładkowska-Kiepura 2022-01-11 14:38:14
Ogłoszenia 2022 - dokument usunięty Karolina Gładkowska-Kiepura 2022-01-11 14:38:04
Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Morynia w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 14 grudnia 2021 r. na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 r. Karolina Gładkowska-Kiepura 2022-01-11 13:45:22
Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Morynia w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 14 grudnia 2021 r. na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 r. Karolina Gładkowska-Kiepura 2022-01-11 13:44:31
Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Morynia w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 14 grudnia 2021 r. na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 r. Karolina Gładkowska-Kiepura 2022-01-11 13:43:56
Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Morynia w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 14 grudnia 2021 r. na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 r. Karolina Gładkowska-Kiepura 2022-01-11 13:42:28
Informacja o obowiązku składania Burmistrzowi Morynia corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest Karolina Gładkowska-Kiepura 2022-01-11 11:12:14
Informacja o obowiązku składania Burmistrzowi Morynia corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest Karolina Gładkowska-Kiepura 2022-01-11 10:39:43