Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zakup i dostawa wyposażenia do sali doświadczeń świata oraz pomocy dydaktycznych do Przedszkola Miejskiego w Moryniu w ramach projektu pn. Przedszkole równych szans dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Sebastian Portkowski 2021-05-28 11:21:35
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 1031/10 w obrębie Przyjeierze II, gmina Moryń". Maciej Molenda 2021-05-28 10:51:02
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sebastian Portkowski 2021-05-28 10:02:34
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:35:52
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:35:29
PRZEDMIAR ROBÓT Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:31:30
PRZEDMIAR ROBÓT Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:31:03
STWiOR - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:30:27
STWiOR - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:30:17
STWiOR Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:29:45
STWiOR Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:29:15
STWiOR - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:28:45
STWiOR - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:28:42
UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:28:10
UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:27:45
UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:27:22
UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:27:17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:26:18
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:25:33
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:24:23
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:23:51
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:23:41
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:23:06
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:22:31
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:22:01
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:21:48
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:21:06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:20:26
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:19:58
Wymiana pokrycia dachowego na budynku zespołu szkół w Moryniu przy u. Dworcowej 6a Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:09:07
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Maciej Molenda 2021-05-26 14:17:25
RAPORT O STANIE GMINY MORYŃ W 2020 ROKU Maciej Molenda 2021-05-26 14:14:45
RAPORT O STANIE GMINY MORYŃ W 2020 ROKU Maciej Molenda 2021-05-26 13:58:14
RAPORT O STANIE GMINY MORYŃ W 2020 ROKU Maciej Molenda 2021-05-26 13:56:25
Raport o stanie Gminy Moryń w 2020 roku Maciej Molenda 2021-05-26 13:40:22
WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UMORZONO PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI W 2020 ROKU Alicja Mikołajczyk 2021-05-25 10:51:16
Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 714/1 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń Alicja Mikołajczyk 2021-05-25 10:36:37
rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 16/2021 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na ternie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacja epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa Alicja Mikołajczyk 2021-05-24 12:08:31
Obwieszczenie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach o numerach ewid.: 1/2, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 48, 70/1, 71, 72/2, 72/3, 72/4, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 75/2, 76/10, 96/1, 96/2, 82, 172 obręb Moryń 1, 312/3, 312/4 obręb Moryń 2, 16/15 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń Alicja Mikołajczyk 2021-05-24 11:32:12
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: DYREKTOR BIURA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY W CHOJNIE Alicja Mikołajczyk 2021-05-24 11:28:21