Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o rozpoczynających się w dniach 18-19.12.2021 r. polowaniach zbiorowych przez Koło Łowieckie "Szarak" przy Ministerstwie Gospodarki - numer obwodu 285 Maciej Molenda 2021-12-14 14:39:45
Podatki i opłaty na rok 2022 Maciej Molenda 2021-12-14 13:27:41
ZARZĄDZENIE NR 88/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 r. Maciej Molenda 2021-12-14 09:33:57
ZARZĄDZENIE NR 88/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 r. Maciej Molenda 2021-12-14 09:05:32
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego Maciej Molenda 2021-12-13 13:03:46
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego Maciej Molenda 2021-12-13 13:01:18
ZARZĄDZENIE Nr 87/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Maciej Molenda 2021-12-09 14:13:46
ZARZĄDZENIE Nr 87/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Maciej Molenda 2021-12-09 14:12:54
ZAWIADOMIENIE - została wydana decyzja ISR.6220.9.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 150 obręb Bielin, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2021-12-09 11:53:32
ZAWIADOMIENIE - została wydana decyzja ISR.6220.9.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 150 obręb Bielin, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2021-12-09 11:52:33
Plan zamówien publicznych 2021 Sebastian Portkowski 2021-12-09 09:35:08
Plan zamówien publicznych 2021 Archiwalny Sebastian Portkowski 2021-12-09 09:34:28
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń Łukasz Strzelczyk 2021-12-08 10:59:00
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego Karolina Gładkowska-Kiepura 2021-12-07 14:01:27
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego Karolina Gładkowska-Kiepura 2021-12-07 14:01:00
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego Karolina Gładkowska-Kiepura 2021-12-07 14:00:26
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego Karolina Gładkowska-Kiepura 2021-12-07 13:59:10
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego Karolina Gładkowska-Kiepura 2021-12-07 13:57:36
Informacja Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych Maciej Molenda 2021-12-07 09:16:16
Informacja Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych Maciej Molenda 2021-12-07 09:15:43
Zapytanie ofertowe Sebastian Portkowski 2021-12-06 14:41:07
Zakup i dostawa wyposażenia do placówek szkolnych na terenie gminy Moryń w ramach programu ?Laboratoria przyszłości Sebastian Portkowski 2021-12-06 14:40:16
Zakup i dostawa wyposażenia do placówek szkolnych na terenie gminy Moryń w ramach programu ?Laboratoria przyszłości - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-12-06 14:39:57
Zakup i dostawa wyposażenia do placówek szkolnych na terenie gminy Moryń w ramach programu ?Laboratoria przyszłości - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-12-06 14:39:39
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Klępicz Łukasz Strzelczyk 2021-12-06 08:15:40
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Mirowo Łukasz Strzelczyk 2021-12-02 10:21:19
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Gądno Łukasz Strzelczyk 2021-12-02 10:18:50
Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie wyznaczenia pracowników urzędu do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2021-12-02 10:11:08
OBWIESZCZENIE Burmistrza Morynia w sprawie polowania zbiorowego organizowanego przez Koło Łowieckie "JeIeń" w Chojnie - numer obwodu 262 i 280 Maciej Molenda 2021-12-02 09:53:13
ZARZĄDZENIE NR 86/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2021-12-02 09:41:33
ROZPORZĄDZENIE NR 27/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Maciej Molenda 2021-12-02 08:57:20
ZAWIADOMIENIE - została wydana decyzja ISR.6220.8.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 71/1 obręb Przyjezierze, gmina Moryń?. Łukasz Strzelczyk 2021-11-24 14:06:21
Podatki i opłaty na rok 2022 Maciej Molenda 2021-11-24 08:38:11
Podatki i opłaty na rok 2022 Maciej Molenda 2021-11-24 07:51:47
Podatki i opłaty na rok 2022 Maciej Molenda 2021-11-24 07:47:52
Podatki i opłaty na rok 2022 Maciej Molenda 2021-11-24 07:44:05
Podatki i opłaty na rok 2022 Maciej Molenda 2021-11-24 07:42:18
OBWIESZCZENIE - zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: ?Rozbudowie drogi powiatowej nr 1397Z poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Przyjezierze ? Moryń, na działkach ewid. nr 70/1, 1/2 i 1/1 obręb Moryń 1, 16/15 obręb Przyjezierze II oraz 126, 110/6, 110/33, 110/32, 110/25, 110/14, 110/2, 129 i 109 obręb Przyjezierze, gmina Moryń?. Łukasz Strzelczyk 2021-11-23 14:59:20
OBWIESZCZENIE - zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: ?Rozbudowie drogi powiatowej nr 1397Z poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Przyjezierze ? Moryń, na działkach ewid. nr 70/1, 1/2 i 1/1 obręb Moryń 1, 16/15 obręb Przyjezierze II oraz 126, 110/6, 110/33, 110/32, 110/25, 110/14, 110/2, 129 i 109 obręb Przyjezierze, gmina Moryń?. Łukasz Strzelczyk 2021-11-23 14:58:16
OBWIESZCZENIE - zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: ?Rozbudowie drogi powiatowej nr 1397Z poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Przyjezierze ? Moryń, na działkach ewid. nr 70/1, 1/2 i 1/1 obręb Moryń 1, 16/15 obręb Przyjezierze II oraz 126, 110/6, 110/33, 110/32, 110/25, 110/14, 110/2, 129 i 109 obręb Przyjezierze, gmina Moryń?. Łukasz Strzelczyk 2021-11-23 14:57:14