Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XVI/129/2021 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Moryń na lata 2021-2023" Maciej Molenda 2021-08-20 12:38:39
Uchwała Nr XVII/142/2021 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Moryń w roku 2021 Maciej Molenda 2021-08-20 12:30:25
Uchwała Nr XVII/142/2021 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Moryń w roku 2021 Maciej Molenda 2021-08-20 12:29:38
Uchwała Nr XVII/142/2021 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Moryń w roku 2021 Maciej Molenda 2021-08-20 12:29:11
Uchwała nr XVIII/161/2021 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2021-2030 Maciej Molenda 2021-08-20 12:28:25
Uchwała nr XVIII/158/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2021 Maciej Molenda 2021-08-20 12:27:36
Uchwała nr XVIII/156/2021 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Moryń na rok szkolny 2021/2022 Maciej Molenda 2021-08-20 12:26:47
Dane Teleadresowe Maciej Molenda 2021-08-19 12:45:25
Dane Teleadresowe Maciej Molenda 2021-08-19 12:42:43
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko ds. obronności, zarządzania kryzysowego Maciej Molenda 2021-08-17 10:39:57
Obwieszczenie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 70/1, 65, 66, 67, 64/3, 64/4, 64/5, 52 w obrębie Klępicz, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2021-08-16 08:48:35
Rozporządzenie nr 23/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na obszarze powiatu gryfińskiego Alicja Mikołajczyk 2021-08-13 08:55:25
Orzeczenie - przydatność wody do kąpieli - kąpielisko śródlądowe w Moryniu Alicja Mikołajczyk 2021-08-12 11:05:25
Sprawozdanie z badania wody w kąpielisku 27.07.2021 Alicja Mikołajczyk 2021-08-12 11:01:42
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Bielin Alicja Mikołajczyk 2021-08-12 10:56:05
Uchwała nr XVI/132/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Maciej Molenda 2021-08-11 11:11:20
Obwieszczenie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działce o nr ewid. 7 obręb Moryń 3, gmina Moryń". Łukasz Strzelczyk 2021-08-10 14:45:45
Obwieszczenie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działce o nr ewid. 7 obręb Moryń 3, gmina Moryń". Łukasz Strzelczyk 2021-08-10 14:45:12
Obwieszczenie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działce o nr ewid. 7 obręb Moryń 3, gmina Moryń". Łukasz Strzelczyk 2021-08-10 14:44:06
XIX Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 27 lipca 2021 r. - |1 głosowanie| Maciej Molenda 2021-07-30 11:01:57
XIX Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 27 lipca 2021 r. - |1 głosowanie| Maciej Molenda 2021-07-30 11:00:34
II kwartał 2021 r. Maciej Molenda 2021-07-30 08:06:39
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 Maciej Molenda 2021-07-30 08:05:36
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sebastian Portkowski 2021-07-29 14:54:03
Zarządzenie Nr 64/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2021-07-29 14:34:08
Zarządzenie Nr 55/2021 w sprawie przyznania stypendiów uczniom Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu Maciej Molenda 2021-07-29 11:46:51
Zarządzenie Nr 54/2021 w sprawie przyznania nagród rzeczowych dla uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Moryń Maciej Molenda 2021-07-29 11:42:17
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego 22/2021 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów gryfińskiego i myśliborskiego Maciej Molenda 2021-07-28 08:27:47
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego 22/2021 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów gryfińskiego i myśliborskiego Maciej Molenda 2021-07-28 08:25:00
Informacja z otwarcia ofert Sebastian Portkowski 2021-07-27 14:07:40
Informacja o kwocie Sebastian Portkowski 2021-07-27 13:21:55
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Sebastian Portkowski 2021-07-26 13:56:45
Informacja z otwarcia ofert Sebastian Portkowski 2021-07-26 13:55:45
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Sebastian Portkowski 2021-07-26 11:01:24
Informacja z otwarcia ofert Sebastian Portkowski 2021-07-26 11:00:12
Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu  w dniu 27 lipca 2021 r. Maciej Molenda 2021-07-22 13:59:42
Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu  w dniu 27 lipca 2021 r. Maciej Molenda 2021-07-22 13:57:12
Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu  w dniu 27 lipca 2021 r. Maciej Molenda 2021-07-22 13:56:18
Zarządzenie Nr 62 /2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2021-07-22 11:23:02
Nagrania obrad Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2021-07-22 10:27:52