Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja XXII - 18 listopada 2021 r. Maciej Molenda 2021-11-22 08:23:05
UCHWAŁA NR XXI/183/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Moryń Maciej Molenda 2021-11-22 08:22:05
UCHWAŁA NR XXI/182/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2021 Maciej Molenda 2021-11-22 08:20:10
Uchwała Nr XXI/181/2021 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2021-2030 Maciej Molenda 2021-11-22 08:18:35
UCHWAŁA NR XXI/180/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego Maciej Molenda 2021-11-22 08:13:50
UCHWAŁA NR XXI/179/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2022 rok Maciej Molenda 2021-11-22 08:05:57
UCHWAŁA NR XXI/178/2021 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r. Maciej Molenda 2021-11-22 08:02:15
UCHWAŁA NR XXI/177/2021 w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026" Maciej Molenda 2021-11-22 07:57:20
UCHWAŁA NR XXI/176/2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Maciej Molenda 2021-11-22 07:47:07
UCHWAŁA NR XXI/175/2021 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Maciej Molenda 2021-11-22 07:45:50
UCHWAŁA NR XXI/174/2021 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Maciej Molenda 2021-11-22 07:44:29
UCHWAŁA NR XXI/173/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej Maciej Molenda 2021-11-22 07:41:44
UCHWAŁA NR XXI/172/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Maciej Molenda 2021-11-22 07:39:38
UCHWAŁA NR XX1/171/2O21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Maciej Molenda 2021-11-22 07:38:03
Sesja XXI - 4 listopada 2021 r. Maciej Molenda 2021-11-22 07:33:15
XXII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 18 listopada 2021 r. - |2 głosowania| Maciej Molenda 2021-11-19 14:15:08
XXII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 18 listopada 2021 r. - |2 głosowania| Maciej Molenda 2021-11-19 14:14:29
Porządek obrad XXII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 listopada 2021 r. Maciej Molenda 2021-11-18 09:59:29
Obwieszczenie w sprawie polowania zbiorowego organizowanego przez Kolo Łowieckie "Szarak" przy Ministerstwie Gospodarki - numer obwodu 285. Maciej Molenda 2021-11-17 11:03:29
Obwieszczenie w sprawie polowania zbiorowego organizowanego przez Kolo Łowieckie "Jeleń" w Chojnie - numer obwodu 262 i 280. Maciej Molenda 2021-11-17 11:00:00
Zarządzenie nr 82/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2021-11-17 10:23:48
Zezwolenie na zorganizowanie polowania zbiorowego z udziałem psów na obszarze skażonym w obwodzie łowieckim nr 281 położonym na terenach gmin(y) Cedynia oraz Moryń powiatu gryfińskiego w dniu 13 listopada 2021 r. Alicja Mikołajczyk 2021-11-10 14:52:07
Zezwolenie na zorganizowanie polowania zbiorowego z udziałem psów na obszarze skażonym w obwodach łowieckich nr 262 i 280 położonym na terenach gmin(y) Moryń, Chojna powiatu gryfińskiego w dniach od 11 do 13 listopada 2021 r. Alicja Mikołajczyk 2021-11-10 14:51:20
Zezwolenie na zorganizowanie polowania zbiorowego z udziałem psów na obszarze skażonym w obwodzie łowieckim nr 279 położonym na terenach gmin(y) Moryń, Mieszkowice, Chojna, Trzcińsko - Zdrój powiatu gryfińskiego w dniach od 11 do 14 listopada 2021 r. Alicja Mikołajczyk 2021-11-10 14:50:22
Porządek obrad XXII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 listopada 2021 r. Maciej Molenda 2021-11-10 13:04:17
Porządek obrad XXII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 listopada 2021 r. Maciej Molenda 2021-11-10 13:02:37
Porządek obrad XXII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 listopada 2021 r. Maciej Molenda 2021-11-10 12:56:22
Nagrania obrad Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2021-11-08 10:15:51
XXI Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 4 listopada 2021 r. - |16 głosowanie| Maciej Molenda 2021-11-08 08:46:05
XXI Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 4 listopada 2021 r. - |16 głosowanie| Maciej Molenda 2021-11-08 08:45:35
XXI Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 4 listopada 2021 r. - |16 głosowanie| Maciej Molenda 2021-11-08 08:44:51
XXI Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 4 listopada 2021 r. - |16 głosowanie| Maciej Molenda 2021-11-08 08:44:13
XXI Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 4 listopada 2021 r. - |16 głosowanie| Maciej Molenda 2021-11-08 08:43:05
Protokół z obrad XX Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 września 2021 roku Maciej Molenda 2021-11-04 14:25:06
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: ?Rozbudowie drogi powiatowej nr 1397Z poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Przyjezierze ? Moryń, na działkach ewid. nr 70/1, 1/2 i 1/1 obręb Moryń 1, 16/15 obręb Przyjezierze II oraz 126, 110/6, 110/33, 110/32, 110/25, 110/14, 110/2, 129 i 109 obręb Przyjezierze, gmina Moryń?. Łukasz Strzelczyk 2021-11-03 13:30:57
Zarządzenie nr 79/2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r. Maciej Molenda 2021-11-02 13:55:22
Zbiorowe polowania przez Koło Łowieckie "Jeleń" Karolina Gładkowska-Kiepura 2021-10-28 14:55:57
Zbiorowe polowania przez Koło Łowieckie "Jeleń" Karolina Gładkowska-Kiepura 2021-10-28 14:55:16
Porządek obrad XXI Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 4 listopada 2021 r. Maciej Molenda 2021-10-27 14:52:27
Porządek obrad XXI Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 4 listopada 2021 r. Maciej Molenda 2021-10-27 14:43:50