Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 na działkach o nr ewid. 70/1, 65, 66, 67, 64/3, 64/4, 64/5, 52 obr. Klępicz, gmina Moryń Alicja Mikołajczyk 2021-06-28 13:06:57
Zawiadomienie - została wydana decyzja ISR.6220.4.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 714/1 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń Alicja Mikołajczyk 2021-06-28 09:05:21
Zarządzenie Nr 57/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącycmi działaność pożytku publicznego na rok 2022 Alicja Mikołajczyk 2021-06-25 14:33:03
Zarządzenie Nr 57/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącycmi działaność pożytku publicznego na rok 2022 Alicja Mikołajczyk 2021-06-25 14:19:32
Zarządzenie Nr 57/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącycmi działaność pożytku publicznego na rok 2022 Alicja Mikołajczyk 2021-06-25 14:18:49
Sprawozdanie z badania wody w kąpielisku Alicja Mikołajczyk 2021-06-25 13:20:34
Orzeczenie - przydatność wody do kąpieli - kąpielisko śródlądowe w Moryniu Alicja Mikołajczyk 2021-06-25 13:19:51
Ewidencja Kąpielisk Alicja Mikołajczyk 2021-06-25 13:14:38
Ewidencja Kąpielisk Alicja Mikołajczyk 2021-06-25 13:11:18
Sprawozdania z badań wody w kąpielisku sezon 2021 Alicja Mikołajczyk 2021-06-25 11:12:00
Zapytanie ofertowe Sebastian Portkowski 2021-06-24 10:15:28
Sporządzenie raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń za lata 2019-2020? Sebastian Portkowski 2021-06-24 10:14:45
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. OBYWATELSKICH Maciej Molenda 2021-06-23 11:12:17
ODWOŁANIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY Maciej Molenda 2021-06-23 11:12:14
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 8 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 24, 25 i 26 w obrębie Bielin, gmina Moryń Alicja Mikołajczyk 2021-06-22 15:11:12
Zarządzenie Nr 53/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2021-06-22 13:40:19
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. OBYWATELSKICH Maciej Molenda 2021-06-22 10:07:32
Obwieszczenie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV dla zasilania domów rekreacyjnych w m. Bielin, na działkach o numerach ewid.: 75, 153, 76, 180/1, 180/2, 181/2, 53/1, 102/1 obręb Bielin, gmina Moryń Alicja Mikołajczyk 2021-06-22 09:22:08
Wykaz sołectw kadencji 2019-2023 Maciej Molenda 2021-06-22 08:30:43
Oświadczenia 2014 rok Maciej Molenda 2021-06-22 07:44:04
Rada Miejska Maciej Molenda 2021-06-22 07:43:58
Marian Cysewski - Radny Maciej Molenda 2021-06-22 07:43:51
Jerzy Domaradzki - Radny Maciej Molenda 2021-06-22 07:43:46
Anna Malinowska - Radna Maciej Molenda 2021-06-22 07:43:44
Józef Piątek - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Maciej Molenda 2021-06-22 07:43:40
Agnieszka Trzop - Radna Maciej Molenda 2021-06-22 07:43:38
Józef Wszołek - Radny Maciej Molenda 2021-06-22 07:43:35
Władysław Serafiński - Radny Maciej Molenda 2021-06-22 07:43:32
Andrzej Lewicki - Radny Maciej Molenda 2021-06-22 07:43:30
Danuta Kotyńska - Radny Maciej Molenda 2021-06-22 07:43:28
Urszula Dumicz - Radny Maciej Molenda 2021-06-22 07:43:26
Ryszard Laska - Radny Maciej Molenda 2021-06-22 07:43:24
Sławomir Domaradzki - Radny Maciej Molenda 2021-06-22 07:43:22
Paweł Bielawski - Radny Maciej Molenda 2021-06-22 07:43:20
Edyta Biernadzka - Radna Maciej Molenda 2021-06-22 07:43:18
Jadwiga Fragstein-Niemsdorff - Przewodnicząca Maciej Molenda 2021-06-22 07:43:16
oświadczenia na 2 miesiące przed upływem kadencji Maciej Molenda 2021-06-22 07:43:13
Urszula Dumicz - radna Maciej Molenda 2021-06-22 07:43:01
Ryszard Laska - radny Maciej Molenda 2021-06-22 07:42:59
Sławomir Domaradzki - radny Maciej Molenda 2021-06-22 07:42:55