Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Klępicz Łukasz Strzelczyk 2021-10-18 13:09:58
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Mirowo Łukasz Strzelczyk 2021-10-18 07:53:12
Nagrania obrad Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2021-10-14 09:15:11
Nagrania obrad Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2021-10-14 09:14:55
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Mirowo Łukasz Strzelczyk 2021-10-13 12:39:30
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Mirowo Łukasz Strzelczyk 2021-10-13 12:37:56
ZAWIADOMIENIE - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i rozbudowie przejścia przez m. Moryń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 312/4 obręb Moryń 2, 70/1, 48 obręb Moryń 1, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2021-10-12 08:52:11
Platforma zakupowa [AKTUALNE POSTĘPOWANIA] (zakładka menu) Maciej Molenda 2021-10-12 07:35:12
Zapytania ofertowe do 30 tyś. Euro [archiwum] (zakładka menu) Maciej Molenda 2021-10-11 12:13:30
Zamówienia publiczne [archiwum] (zakładka menu) Maciej Molenda 2021-10-11 12:13:18
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne [archiwum] (zakładka menu) Maciej Molenda 2021-10-11 12:13:07
Platforma zakupowa (aktualne) (zakładka menu) Maciej Molenda 2021-10-11 12:12:03
powiadomienie o unieważnieniu postępowania Sebastian Portkowski 2021-10-05 13:48:29
Ocena sezonowa za rok 2021 Karolina Gładkowska-Kiepura 2021-10-01 14:26:36
Ocena sezonowa za rok 2021 Karolina Gładkowska-Kiepura 2021-10-01 14:22:20
Ocena sezonowa za rok 2021 Karolina Gładkowska-Kiepura 2021-10-01 14:21:24
informacja z otwarcia ofert Sebastian Portkowski 2021-10-01 12:03:13
informacja z otwarcia ofert Sebastian Portkowski 2021-10-01 12:02:45
informacja z otwarcia ofert Sebastian Portkowski 2021-10-01 11:59:19
informacja o kwocie Sebastian Portkowski 2021-10-01 10:06:36
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 150 obręb Bielin, gmina Moryń?. Łukasz Strzelczyk 2021-09-29 15:00:14
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 150 obręb Bielin, gmina Moryń?. Łukasz Strzelczyk 2021-09-29 14:58:40
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE MORYŃ (na rok 2022) Maciej Molenda 2021-09-29 10:19:08
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE MORYŃ (na rok 2022) Maciej Molenda 2021-09-29 10:18:25
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE MORYŃ (na rok 2022) - dokument usunięty Maciej Molenda 2021-09-29 10:17:34
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE MORYŃ (na rok 2022) - dokument usunięty Maciej Molenda 2021-09-29 10:17:24
Uchwała nr XX/164/2021 w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mory ń. Maciej Molenda 2021-09-28 11:16:18
Uchwała nr XX/167/2021 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśniecie trwałego zarządu Maciej Molenda 2021-09-28 11:00:03
Uchwała nr XX/168/2021 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r. Maciej Molenda 2021-09-28 10:58:12
Uchwała nr XX/166/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2021-09-28 10:56:40
Uchwała nr XX/170/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie Maciej Molenda 2021-09-28 10:55:09
Uchwała nr XX/169/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2021 Maciej Molenda 2021-09-28 09:33:25
Uchwała nr XX/165/2021 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024" Maciej Molenda 2021-09-28 09:31:54
Uchwała nr XX/163/2021 sprawie regulaminu korzystania z Promenady z Aleją Gwiazd Plejstocenu w Moryniu Maciej Molenda 2021-09-28 09:30:25
Sesja XX - 23 września 2021 r. Maciej Molenda 2021-09-28 09:24:51
Protokół z obrad XIX Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 lipca 2021 roku Maciej Molenda 2021-09-28 09:12:04
Protokół z obrad XIX Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 lipca 2021 roku Maciej Molenda 2021-09-28 09:11:10
Zawiadomienie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie przejścia przez m. Moryń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 312/4 obręb Moryń 2, 70/1, 48 obręb Moryń 1, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2021-09-27 11:16:34
Zarządzenie Nr 72/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2021-09-27 09:41:03
Zbiorowe polowania przez Koło Łowieckie "Knieja" Karolina Gładkowska-Kiepura 2021-09-24 11:26:48