Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE MORYŃ (na rok 2022) Maciej Molenda 2021-09-29 10:18:25
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE MORYŃ (na rok 2022) - dokument usunięty Maciej Molenda 2021-09-29 10:17:34
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE MORYŃ (na rok 2022) - dokument usunięty Maciej Molenda 2021-09-29 10:17:24
Uchwała nr XX/164/2021 w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mory ń. Maciej Molenda 2021-09-28 11:16:18
Uchwała nr XX/167/2021 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśniecie trwałego zarządu Maciej Molenda 2021-09-28 11:00:03
Uchwała nr XX/168/2021 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r. Maciej Molenda 2021-09-28 10:58:12
Uchwała nr XX/166/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2021-09-28 10:56:40
Uchwała nr XX/170/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie Maciej Molenda 2021-09-28 10:55:09
Uchwała nr XX/169/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2021 Maciej Molenda 2021-09-28 09:33:25
Uchwała nr XX/165/2021 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024" Maciej Molenda 2021-09-28 09:31:54
Uchwała nr XX/163/2021 sprawie regulaminu korzystania z Promenady z Aleją Gwiazd Plejstocenu w Moryniu Maciej Molenda 2021-09-28 09:30:25
Sesja XX - 23 września 2021 r. Maciej Molenda 2021-09-28 09:24:51
Protokół z obrad XIX Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 lipca 2021 roku Maciej Molenda 2021-09-28 09:12:04
Protokół z obrad XIX Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 lipca 2021 roku Maciej Molenda 2021-09-28 09:11:10
Zawiadomienie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie przejścia przez m. Moryń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 312/4 obręb Moryń 2, 70/1, 48 obręb Moryń 1, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2021-09-27 11:16:34
Zarządzenie Nr 72/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2021-09-27 09:41:03
Zbiorowe polowania przez Koło Łowieckie "Knieja" Karolina Gładkowska-Kiepura 2021-09-24 11:26:48
Zbiorowe polowania przez Koło Łowieckie "Knieja" Karolina Gładkowska-Kiepura 2021-09-24 11:11:09
Uchwała Nr XIX/162/202 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2021-2030 Maciej Molenda 2021-09-23 14:01:46
Sesja XIX - 27 lipca 2021 r. Maciej Molenda 2021-09-23 14:00:10
XX Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 23 września 2021 r. - |9 głosowanie| Maciej Molenda 2021-09-23 13:46:42
XX Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 23 września 2021 r. - |9 głosowanie| Maciej Molenda 2021-09-23 13:45:52
XX Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 23 września 2021 r. - |9 głosowanie| Maciej Molenda 2021-09-23 13:44:29
XX Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 23 września 2021 r. - |9 głosowanie| Maciej Molenda 2021-09-23 13:43:23
XX Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 23 września 2021 r. - |9 głosowanie| Maciej Molenda 2021-09-23 13:42:43
Zbiorowe polowania przez Koło Łowieckie "Szarak" Karolina Gładkowska-Kiepura 2021-09-21 14:50:05
Zbiorowe polowania przez Koło Łowieckie "Szarak" Karolina Gładkowska-Kiepura 2021-09-21 14:47:40
Informacja o planowanych polowaniach zbiorowych, które odbędą się na terenach obwodu numer 285 Maciej Molenda 2021-09-20 15:11:04
Referaty i samodzielne stanowiska Maciej Molenda 2021-09-20 13:33:36
Nagrania obrad Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2021-09-20 13:30:55
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 września 2021 r. Maciej Molenda 2021-09-16 12:17:01
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 września 2021 r. Maciej Molenda 2021-09-15 11:34:54
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 września 2021 r. Maciej Molenda 2021-09-15 10:52:55
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 września 2021 r. Maciej Molenda 2021-09-15 09:54:58
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 września 2021 r. Maciej Molenda 2021-09-15 09:49:27
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 września 2021 r. Maciej Molenda 2021-09-15 09:48:40
[PROJEKT na XX Sesję ] w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024" Maciej Molenda 2021-09-15 09:22:48
[PROJEKT na XX Sesję ] w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024" Maciej Molenda 2021-09-15 09:22:29
[PROJEKT na XX Sesję ] w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024" Maciej Molenda 2021-09-15 09:21:15
Zarządzenie Nr 70/2021 w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie gminy Moryń Maciej Molenda 2021-09-15 09:07:07