Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sebastian Portkowski 2021-06-18 11:38:14
Maciej Molenda 2021-06-17 08:34:57
Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 czerwca 2021 r. Maciej Molenda 2021-06-16 12:31:07
Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 czerwca 2021 r. Maciej Molenda 2021-06-16 12:20:10
Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 czerwca 2021 r. Maciej Molenda 2021-06-16 12:18:40
Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 czerwca 2021 r. Maciej Molenda 2021-06-16 12:17:51
Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 czerwca 2021 r. Maciej Molenda 2021-06-16 10:05:40
Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 czerwca 2021 r. Maciej Molenda 2021-06-16 10:04:52
Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 czerwca 2021 r. Maciej Molenda 2021-06-16 10:03:56
Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 czerwca 2021 r. Maciej Molenda 2021-06-16 10:03:11
Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 czerwca 2021 r. Maciej Molenda 2021-06-16 10:00:22
Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 czerwca 2021 r. Maciej Molenda 2021-06-16 09:57:16
Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 czerwca 2021 r. Maciej Molenda 2021-06-16 09:55:25
Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 czerwca 2021 r. Maciej Molenda 2021-06-16 09:53:58
Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 czerwca 2021 r. Maciej Molenda 2021-06-16 09:53:28
Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 czerwca 2021 r. Maciej Molenda 2021-06-16 09:52:49
Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 czerwca 2021 r. Maciej Molenda 2021-06-16 09:43:15
ROZPORZĄDZENIE NR 18/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków Alicja Mikołajczyk 2021-06-15 15:15:17
ROZPORZĄDZENIE NR 19/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego Alicja Mikołajczyk 2021-06-15 15:06:00
CENTRALNY REJESTR UMÓW 2021 r. Maciej Molenda 2021-06-15 12:02:02
CENTRALNY REJESTR UMÓW 2021 r. Maciej Molenda 2021-06-15 12:01:46
CENTRALNY REJESTR UMÓW 2021 r. Maciej Molenda 2021-06-15 10:54:39
CENTRALNY REJESTR UMÓW 2021 r. Maciej Molenda 2021-06-15 10:52:54
CENTRALNY REJESTR UMÓW 2021 r. Maciej Molenda 2021-06-15 10:47:02
rok 2021 Maciej Molenda 2021-06-15 10:46:15
Uchwała Nr XVII/151/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń Maciej Molenda 2021-06-15 10:43:49
Uchwała Nr XVII/150/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Moryń na lata 2021-2026 Maciej Molenda 2021-06-15 10:39:27
Uchwała Nr XVII/149/2021 sprawie zmiany uchwały nr VI/38/2019 w sprawie emisji obligacji Maciej Molenda 2021-06-15 10:33:52
Uchwała Nr XVII/148/2021 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2021-2030 Maciej Molenda 2021-06-15 10:31:55
Uchwała Nr XVII/148/2021 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2021-2030 Maciej Molenda 2021-06-15 10:28:56
Uchwała Nr XVII/147/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek OSP z terenu gminy Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Maciej Molenda 2021-06-15 10:27:00
Uchwała Nr XVII/146/2021 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2021 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Maciej Molenda 2021-06-15 10:20:12
Uchwała Nr XVII/144/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki Maciej Molenda 2021-06-15 10:16:48
Uchwała Nr XVII/143/2021 w sprawie obciążania nieodpłatną służebnością przejazdu i przechodu Maciej Molenda 2021-06-15 09:47:08
Uchwała Nr XVII/141/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości Maciej Molenda 2021-06-15 09:27:29
Uchwała Nr XVII/142/2021 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Moryń w roku 2021 Maciej Molenda 2021-06-15 08:22:36
Uchwała Nr XVII/145/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2021 Maciej Molenda 2021-06-15 08:21:37
Uchwała Nr XVII/145/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2021 Maciej Molenda 2021-06-15 08:20:48
Uchwała Nr XVII/142/2021 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Moryń w roku 2021 Maciej Molenda 2021-06-15 08:18:10
Sesja XVII - 18 maja 2021 r. Maciej Molenda 2021-06-15 08:16:07