Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 52/2021w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2021-06-11 13:02:19
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sebastian Portkowski 2021-06-11 12:12:05
Informacja z otwarcia ofert Sebastian Portkowski 2021-06-11 12:07:13
Informacja z otwarcia ofert Sebastian Portkowski 2021-06-11 12:06:41
Informacja o kwocie Sebastian Portkowski 2021-06-11 10:01:11
INFORMACJA O KWOCIE Sebastian Portkowski 2021-06-11 10:00:34
INFORMACJA O KWOCIE - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-06-11 10:00:28
INFORMACJA O KWOCIE - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-06-11 10:00:18
Zarządzenie Nr  51/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dokument usunięty Maciej Molenda 2021-06-10 15:08:22
Zarządzenie Nr 50/2021 w sprawie wykazu ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości: nr 38 obręb 1 miasta Moryń Maciej Molenda 2021-06-10 15:08:01
Zarządzenie Nr  51/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2021-06-10 15:06:34
Zarządzenie Nr  51/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dokument usunięty Maciej Molenda 2021-06-10 15:06:34
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU W dniu 10 czerwca 2021 r. Maciej Molenda 2021-06-10 15:04:39
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU W dniu 10 czerwca 2021 r. Maciej Molenda 2021-06-10 15:04:24
Zarządzenie nr 49/2021 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Maciej Molenda 2021-06-10 13:41:41
Protokół z obrad XVI Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2021 roku Maciej Molenda 2021-06-10 07:46:17
Protokół z obrad XVII Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 maja 2021 roku Maciej Molenda 2021-06-10 07:45:42
Protokół z obrad XVII Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 maja 2021 roku Maciej Molenda 2021-06-10 07:44:28
2021 Maciej Molenda 2021-06-10 07:41:42
Referaty i samodzielne stanowiska Maciej Molenda 2021-06-10 07:41:01
Informacja z otwarcia ofert Sebastian Portkowski 2021-06-09 08:55:53
Informacja z otwarcia ofert Sebastian Portkowski 2021-06-09 08:55:21
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Moryń - Przedszkole Alicja Mikołajczyk 2021-06-09 08:51:49
STWiOR Sebastian Portkowski 2021-06-08 14:24:05
PRZEDMIAR ROBÓT Sebastian Portkowski 2021-06-08 14:23:38
DOKUMENTACJA TECHNICZNA Sebastian Portkowski 2021-06-08 14:22:53
Zapytanie ofertowe Sebastian Portkowski 2021-06-08 14:22:20
Rozbudowa i przebudowa strzelnicy pneumatycznej w Moryniu Sebastian Portkowski 2021-06-08 14:19:08
XVII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 18 maja 2021 r. - |12 głosowań| Maciej Molenda 2021-06-08 14:16:40
Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach o numerach ewid.: 1/2, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 48, 70/1, 71, 72/2, 72/3, 72/4, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 75/2, 76/10, 96/1, 96/2, 82, 172 obręb Moryń 1, 312/3, 312/4 obręb Moryń 2, 16/15 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń Alicja Mikołajczyk 2021-06-08 09:10:31
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Witnica Alicja Mikołajczyk 2021-06-07 13:55:49
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Klępicz Alicja Mikołajczyk 2021-06-07 13:55:16
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Przyjezierze Alicja Mikołajczyk 2021-06-07 13:54:38
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Gądno Alicja Mikołajczyk 2021-06-07 13:53:58
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Mirowo Alicja Mikołajczyk 2021-06-07 13:52:57
Nagrania obrad Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2021-06-01 13:00:28
Podstawowe informacje GKRPA Maciej Molenda 2021-06-01 11:31:53
Podstawowe informacje GKRPA Maciej Molenda 2021-06-01 11:26:23
Zarządzenie Nr 48/2021 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moryniu Maciej Molenda 2021-06-01 11:17:15
Decyzja PPIS umorzenie postępowania administracyjnego nr HK.9020.3.6.2021 z dnia 13 maja 2021 roku dotyczące wodociągu Bielin, gm. Moryń Alicja Mikołajczyk 2021-05-28 15:35:45