Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Bielin Alicja Mikołajczyk 2021-05-28 15:33:19
ROZPORZĄDZENIE NR 17/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Alicja Mikołajczyk 2021-05-28 15:06:28
Zawiadomienie o zmianie zakresu inwestycji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego poprzez zmniejszenie obszaru inwestycji o działki nr ewid. 265/25, 265/27, 265/11, 265/9, 265/8, 265/7, 265/12 obręb Bielin, gmina Moryń Alicja Mikołajczyk 2021-05-28 14:08:12
Zapytanie ofertowe Sebastian Portkowski 2021-05-28 11:22:12
Zakup i dostawa wyposażenia do sali doświadczeń świata oraz pomocy dydaktycznych do Przedszkola Miejskiego w Moryniu w ramach projektu pn. Przedszkole równych szans dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Sebastian Portkowski 2021-05-28 11:21:35
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 1031/10 w obrębie Przyjeierze II, gmina Moryń". Maciej Molenda 2021-05-28 10:51:02
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sebastian Portkowski 2021-05-28 10:02:34
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:35:52
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:35:29
PRZEDMIAR ROBÓT Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:31:30
PRZEDMIAR ROBÓT Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:31:03
STWiOR - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:30:27
STWiOR - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:30:17
STWiOR Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:29:45
STWiOR Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:29:15
STWiOR - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:28:45
STWiOR - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:28:42
UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:28:10
UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:27:45
UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:27:22
UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:27:17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:26:18
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:25:33
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:24:23
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:23:51
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:23:41
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:23:06
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:22:31
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:22:01
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:21:48
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:21:06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:20:26
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:19:58
Wymiana pokrycia dachowego na budynku zespołu szkół w Moryniu przy u. Dworcowej 6a Sebastian Portkowski 2021-05-27 09:09:07
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Maciej Molenda 2021-05-26 14:17:25
RAPORT O STANIE GMINY MORYŃ W 2020 ROKU Maciej Molenda 2021-05-26 14:14:45
RAPORT O STANIE GMINY MORYŃ W 2020 ROKU Maciej Molenda 2021-05-26 13:58:14
RAPORT O STANIE GMINY MORYŃ W 2020 ROKU Maciej Molenda 2021-05-26 13:56:25
Raport o stanie Gminy Moryń w 2020 roku Maciej Molenda 2021-05-26 13:40:22
WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UMORZONO PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI W 2020 ROKU Alicja Mikołajczyk 2021-05-25 10:51:16