Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 714/1 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń Alicja Mikołajczyk 2021-05-25 10:36:37
rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 16/2021 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na ternie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacja epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa Alicja Mikołajczyk 2021-05-24 12:08:31
Obwieszczenie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach o numerach ewid.: 1/2, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 48, 70/1, 71, 72/2, 72/3, 72/4, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 75/2, 76/10, 96/1, 96/2, 82, 172 obręb Moryń 1, 312/3, 312/4 obręb Moryń 2, 16/15 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń Alicja Mikołajczyk 2021-05-24 11:32:12
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: DYREKTOR BIURA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY W CHOJNIE Alicja Mikołajczyk 2021-05-24 11:28:21
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: DYREKTOR BIURA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY W CHOJNIE Alicja Mikołajczyk 2021-05-24 11:27:54
Zarządzenie nr 41/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Maciej Molenda 2021-05-24 10:53:55
Zarządzenie nr 41/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Maciej Molenda 2021-05-24 10:53:17
Wykaz sołectw kadencji 2019-2023 Maciej Molenda 2021-05-21 13:45:08
Wykaz sołectw kadencji 2019-2023 Maciej Molenda 2021-05-21 13:44:26
Informacja z otwarcia ofert Sebastian Portkowski 2021-05-21 12:52:30
Informacja o kwocie Sebastian Portkowski 2021-05-21 10:03:25
XVII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 18 maja 2021 r. - |12 głosowań| Maciej Molenda 2021-05-20 11:18:25
XVII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 18 maja 2021 r. - |12 głosowań| Maciej Molenda 2021-05-20 11:17:58
XVII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 18 maja 2021 r. - |12 głosowań| Maciej Molenda 2021-05-20 11:17:22
XVII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 18 maja 2021 r. - |12 głosowań| Maciej Molenda 2021-05-20 11:16:30
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV wraz z budową kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4kV dla zasilania domów rekreacyjnych w m. Bielin, gmina Moryń" Maciej Molenda 2021-05-19 12:57:24
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV wraz z budową kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4kV dla zasilania domów rekreacyjnych w m. Bielin, gmina Moryń" Maciej Molenda 2021-05-19 12:57:00
ROZPORZĄDZENIE NR 15/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Alicja Mikołajczyk 2021-05-17 14:43:08
Zarządzenie nr 37/2021 w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Moryniu komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych Maciej Molenda 2021-05-17 14:36:22
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wodociągu Bielin Alicja Mikołajczyk 2021-05-14 10:05:51
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wodociągu Bielin Alicja Mikołajczyk 2021-05-14 10:02:21
Elżbieta Serafińska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu Maciej Molenda 2021-05-13 11:15:14
Ewa Rozkrut - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu Maciej Molenda 2021-05-13 11:13:32
Józef Piątek - Burmistrz Morynia Maciej Molenda 2021-05-13 11:12:42
Henryk Kaczmar - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Maciej Molenda 2021-05-13 11:11:36
Krzysztof Jaz - Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2021-05-13 11:09:52
Jerzy Choroszewicz - Sekretarz Gminy Maciej Molenda 2021-05-13 11:08:25
Marta Cacek - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu Maciej Molenda 2021-05-13 11:07:40
Oświadczenia Pracowników za 2020 rok Maciej Molenda 2021-05-13 11:06:49
Oświadczenia Pracowników za 2020 rok Maciej Molenda 2021-05-13 11:06:27
Józef Wszołek - Radny Maciej Molenda 2021-05-13 11:05:57
Barbara Sołoducha - Radna Maciej Molenda 2021-05-13 11:05:26
Piotr Sobczyński - Radny Maciej Molenda 2021-05-13 11:04:54
Anna Sobczyńska - Radna Maciej Molenda 2021-05-13 11:04:26
Katarzyna Potapińska - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2021-05-13 11:03:37
Danuta Piątkowska - Radna Maciej Molenda 2021-05-13 11:02:35
Anatol Markowski - Radny Maciej Molenda 2021-05-13 11:02:00
Mariusz Maciejewski - Radny Maciej Molenda 2021-05-13 11:00:09
Krzysztof Konecki - Przewodniczący Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2021-05-13 10:59:34
Iwona Hirt - Radna Maciej Molenda 2021-05-13 10:58:44