Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

DPS: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę mięsa wieprzowego i drobiowego oraz wędlin , na potrzeby DPS w Moryniu

Ogłoszenie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym na dostawę

mięsa wieprzowego i drobiowego oraz wędlin , na potrzeby DPS w Moryniu

(DPS. 1.P. 345-05/11)

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

„Madar”

ul. Autostrada Poznańska 1

71-001  Szczecin

 

Uzasadnienie wyboru: Wyżej wymieniony wykonawca złożył ofertę , która w największym stopniu spełnia wymagania zawarte w SIWZ , a w szczególności cena tej oferty jest najniższa spośród pozostałych złożonych w niniejszym postępowaniu . Oferta ta otrzymała 100 punktów .

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie daty 01/08/2011r.

 

2.  W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny oferty jest cena .   Złożono 2 oferty:

 

Nr oferty

Wykonawca

Punktacja

1

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Ozimek” S.J.; ul. Usługowa 1A; 73-110 Stargard Szczeciński

93,00

2

„Madar”

ul. Autostrada Poznańska 1

71-001  Szczecin

100,00

 

3.  Informacja o odrzuceniu oferty

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r-Prawo zamówień publicznych ( D z. U . z 2010r,Nr 113 .poz.759 z póz.zm) informuje, że w niniejszym postępowaniu:

- żadna z ofert nie została odrzucona;

- żaden z wykonawców nie został wykluczony

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu

                  s. mgr Barbara Piotrowska

 

Moryń  29.07.2011r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Janusz Jackowski

Data wytworzenia:
29 lip 2011

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
29 lip 2011, godz. 11:33

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
29 lip 2011, godz. 11:33