Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: ogłoszenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenie Burmistrza Morynia 2023-01-05 13:15:28
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: nr 481 o pow. - 1050 m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń 2022-12-21 10:28:31
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: nr 480 o pow. - 1050 m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń 2022-12-21 10:25:50
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: nr 479 o pow. - 1050 m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń 2022-12-21 10:21:27
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego 2022-12-12 14:51:47
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2022-12-12 14:50:05
Informacja o wyniku przetargu - 28 października 2022 r. - działka nr 492 2022-10-28 11:35:06
Informacja o wyniku przetargu - 28 października 2022 r. - działka nr 491 2022-10-28 11:33:07
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: nr 484 o pow. - 927 m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń 2022-10-28 11:26:39
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: nr 482 o pow. - 1397 m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń 2022-10-28 11:17:19
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: nr 473 o pow. - 1055 m2,  położona w obrębie 2 miasta Moryń 2022-10-20 13:09:01
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: nr 472 o pow. -  1053 m2,  położona w obrębie 2 miasta Moryń 2022-10-20 13:04:46
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: nr 471 o pow. -  1026 m2,  położona w obrębie 2 miasta Moryń 2022-10-20 13:01:37
Porządek obrad XXX Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 25 października 2022 r. 2022-10-18 09:48:30
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: nr 478 o pow. - 1168 m2,  położona w obrębie 2 miasta Moryń 2022-10-17 10:55:13
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: nr 475 o pow. -  1159 m2,  położona w obrębie 2 miasta Moryń 2022-10-17 10:50:44
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: nr 474 o pow. - 1054 m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń 2022-10-17 10:47:27
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: nr 481 o pow. - 1050 m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń 2022-10-14 10:42:47
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:  nr 480 o pow. - 1050 m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń 2022-10-14 10:39:39
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: nr 479 o pow. -  1050 m2,  położona w obrębie 2 miasta Moryń 2022-10-14 10:28:54
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 47 obręb 1 miasta Moryń o powierzchni 0,0093 ha 2022-09-28 10:02:27
Informacja o wyniku przetargu 2022-09-26 13:03:40
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 491 o pow. -  1132 m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń 2022-09-26 09:32:00
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 492 o pow. -  1120 m2,  położona w obrębie 2 miasta Moryń 2022-09-26 09:07:05
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 493 o pow. - 1078 m2,  położona w obrębie 2 miasta Moryń 2022-09-26 08:49:35
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 494 o pow. 1542 m2,  położoną w obrębie 2 miasta Moryń 2022-09-26 08:44:15
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 495 o pow. 1520 m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń 2022-09-26 08:34:57
Informacja o wyniku przetargu 2022-09-23 13:43:29
Rozporządzenie nr 3/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfinie z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu gryfińskiego 2022-08-03 13:15:10
Sprawozdanie z badania wody w kąpielisku 27.07.2022 2022-07-29 11:18:44
Sprawozdanie z badania wody w kąpielisku 06.07.2022 2022-07-29 11:17:16
Sprawozdania z badań wody w kąpielisku sezon 2022 2022-07-29 11:15:17
Informacja o wyniku przetargu 2022-07-01 13:12:49
brak tytułu 2022-05-05 14:12:45
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5 /2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na ternie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście 2022-04-26 14:29:49
Dostawa systemu liczącego ludzi 2022-04-20 13:53:56
Zawiadomienie o wyłożeniu projektu Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie scalenia  i podziału nieruchomości położonych w obrębie 1 miasta Moryń, objętych postępowaniem scaleniowo-podziałowym na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXI/153/2013 z dnia 21 lutego 2013 r.  2022-04-11 07:37:21
Porządek obrad XXV Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 marca 2022 r. 2022-03-22 11:08:10
Ogłoszenie Burmistrza Morynia w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Witnica 2022-03-14 08:53:49
Ogłoszenie Burmistrza Morynia 2022-02-17 11:22:44
Ogłoszenie Burmistrza Morynia 2022-01-14 13:14:31
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o rozpoczynających się polowaniach zbiorowych przez Koło Łowieckie "Jeleń" - numer obwodu 262 i 280 2022-01-04 09:51:08
Zbiorowe polowania przez Koło Łowieckie "Szarak" i "Knieja" 2021-12-31 09:50:16
Burmistrz Morynia zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 r. 2021-12-21 08:25:42
Porządek obrad XXIII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 grudnia 2021 r. 2021-12-16 11:16:22
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego 2021-12-14 14:43:06
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego 2021-12-13 13:01:18
Obwieszczenie w sprawie polowania zbiorowego organizowanego przez Kolo Łowieckie "Jeleń" w Chojnie - numer obwodu 262 i 280. 2021-11-17 11:00:00
Zbiorowe polowania przez Koło Łowieckie "Jeleń" 2021-10-28 14:55:57
Zbiorowe polowania przez Koło Łowieckie "Jeleń" 2021-10-28 14:55:16
Porządek obrad XXI Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 4 listopada 2021 r. 2021-10-25 12:41:19
III kwartał 2021-10-20 10:24:53
Ocena sezonowa za rok 2021 2021-10-01 14:21:24
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE MORYŃ (na rok 2022) 2021-09-29 10:18:25
Zbiorowe polowania przez Koło Łowieckie "Knieja" 2021-09-24 11:26:48
Zbiorowe polowania przez Koło Łowieckie "Knieja" 2021-09-24 11:11:09
Zbiorowe polowania przez Koło Łowieckie "Szarak" 2021-09-21 14:50:05
Zbiorowe polowania przez Koło Łowieckie "Szarak" 2021-09-21 14:47:40
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 września 2021 r. 2021-09-13 13:25:14
[PROJEKT na XX Sesję ] w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024" 2021-09-13 13:17:44
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu uczestnikom postępowania projekt Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie 1 miasta Moryń, objętych postępowaniem scaleniowo-podziałowym na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXI/153/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. 2021-08-30 11:31:18
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko ds. obronności, zarządzania kryzysowego 2021-08-17 10:39:57
Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu  w dniu 27 lipca 2021 r. 2021-07-22 13:56:18
BURMISTRZ MORYNIA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. OBRONNOŚCI, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2021-07-21 10:35:37
Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na działkach o nr ewid. 1/2, 28/8, 28/9, 28/11, 28/12, 70/1, 74/2, 75/2, 76/10, 172 obr. Moryń 1, 312/3, 312/4 obr. Moryń 2, 16/15 obr. Przyjezierze II, gmina Moryń" 2021-07-19 13:29:31
Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV dla zasilania domów rekreacyjnych w m. Bielin, na działkach o numerach ewid.: 75, 153, 76, 180/1, 180/2, 181/2, 53/1, 102/1 obręb Bielin, gmina Moryń 2021-07-07 14:50:28
ODWOŁANIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY 2021-06-23 11:12:14
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. OBYWATELSKICH 2021-06-21 12:48:37
Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 czerwca 2021 r. 2021-06-16 09:43:15
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU W dniu 10 czerwca 2021 r. 2021-06-10 15:04:24
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 1031/10 w obrębie Przyjeierze II, gmina Moryń". 2021-05-28 10:51:02
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2021-05-26 14:17:25
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV wraz z budową kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4kV dla zasilania domów rekreacyjnych w m. Bielin, gmina Moryń" 2021-05-19 12:57:00
Informacja sporządzona w zakresie określonym w art. 37 ust.1 pkt2 lit. a-e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych wg stanu na koniec roku 2020 2021-05-11 10:12:17
Ogłoszenie - wybór Sołtysa sołectwa Dolsko 2021-05-04 12:32:30
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:Udział do 1/8 części w nieruchomości zabudowanej - działka nr 87/5 w obrębie Stare Objezierze i Udział do 1/8 części w nieruchomości gruntowej działka nr 87/3 niezabudowana, położona w obrębie Stare Objezierze 2021-05-04 10:20:39
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2021 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 2021-04-26 11:14:01
Wydano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy, polegających na budowie stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowym i zewnętrzną instalacją elektryczną na terenie działek o nr ewid.: 495, 678/2, 774/1 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń 2021-04-21 12:30:19
Zapytanie ofertowe - dotyczy: Dostawy zużywalnych pomocy dydaktycznych niebędących środkami trwałymi 2021-04-13 12:54:43
Informacja - wszczete postępowanie na przebudowę przepustu położonego na działce nr 131 obręb Witnica 2021-03-22 13:53:11
Ogłoszenie o naborze na rodziny wspierające 2021-01-20 11:51:52
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ISR.6220.2.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Bielin o mocy do  20 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" 2021-01-18 09:52:23
Podatki i opłaty na rok 2021 2021-01-05 07:29:11
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ISR.6220.6.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30,00 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 907/17 w obrębie Przyjezierze II w gminie Moryń" 2020-12-23 12:51:42
Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2020 r. 2020-12-17 10:08:00
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 45,00 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 26 w obrębie Białęgi w Gminie Chojna oraz na działkach o nr ewidencyjnych 107/120, 107/167, 105/6, 106 w obrębie Witnica w Gminie Moryń" 2020-12-11 19:29:09
Obwieszczenie - polowania zbiorowe - Koło Łowieckie "KNIEJA" w Witnicy - numer obwodu 279. 2020-12-03 12:46:11
Zawiadomienie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 30,00 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 907/17 w obrębie Przyjezierze II w Gminie Moryń 2020-12-01 14:31:34
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej Bielin o mocy do 20 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" 2020-11-27 08:24:45
Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych - Koło Łowieckie "KNIEJA" w Witnicy - numer obwodu 279 2020-11-25 15:00:46
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 113/3 oraz 113/6 w obrębie Przyjezierze w Gminie Moryń". 2020-11-23 13:30:40
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 107/170 w obrębie Witnica w Gminie Moryń". 2020-11-23 13:29:46
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 344 w obrębie Gądno w Gminie Moryń". 2020-11-23 13:28:34
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek o nr ewid.: 13/2, 13/3 obręb 3 Moryń, gmina Moryń." 2020-11-16 14:28:11
Obwieszczenie o zebraniu dowodów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek o nr ewid.: 13/2, 13/3 obręb 3 Moryń, gmina Moryń". 2020-10-26 10:15:11
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego "Jeleń" w Chojnie - numer obwodu 262 i 280 2020-10-20 09:45:08
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ISR.6220.5.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na części działki nr 115/1 w obrębie Witnica, gmina Moryń". 2020-10-16 11:05:58
Protokół z obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 15 września 2020 r. 2020-10-13 14:59:08
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020-10-06 14:06:49
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020-10-02 13:01:02
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020-10-02 12:57:56
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 2020-09-30 14:18:57
Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek o nr ewid.: 13/2, 13/3 obręb 3 Moryń, gmina Moryń". 2020-09-29 10:30:34
Sprzedaż pługa komunalnego prostego 2020-09-21 13:45:36
Sprzedaż ciągnika URSUS C330 2020-09-21 13:44:06
Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 15 września 2020 r. 2020-09-03 13:57:02
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną? 2020-09-02 14:44:52
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 2020-09-02 08:58:22
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2020-08-28 10:04:18
Protokół zwierający wyniki konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Moryń 2020-08-27 09:23:08
Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie rozdzielczej sieci gazowej oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 260, 225/3, 133, 134, 158, 390, 50, 91, 113, 90, 96, 92, 95, 84 obręb Moryń 3, gmina Moryń. 2020-08-25 13:19:30
Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na ?budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 741/7, 740, 495 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń 2020-08-25 13:16:58
Zarządzenie Nr 62/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-08-20 15:00:43
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. 2020-08-20 12:15:13
Dezynfekcja - Inicjatywa - Zmieniamy Gminy na Lepsze - Dbajmy o zdrowie mieszkańców - Jawność - Transparentność - Uczciwa konkurencja w Gminach 2020-08-18 13:25:17
Obwieszczenie o zebraniu dowodów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 741/7, 740, 495  obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2020-08-13 12:42:06
Obwieszczenie w sprawie zebrania dowodów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie rozdzielczej sieci gazowej oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 260, 225/3, 133, 134, 158, 390, 50, 91, 113, 90, 96, 92, 95, 84 obręb Moryń 3, gmina Moryń." 2020-08-13 12:28:43
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 741/7, 740, 495 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń." 2020-07-21 12:13:18
brak tytułu 2020-07-17 10:00:45
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: "Zespół dworsko-parkowy w Przyjeizerzu" 2020-07-14 13:20:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decysji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "budowie rozdzielczej sieci gazowej oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 260, 225/3, 133, 134, 158, 390, 50, 91, 113, 90, 96, 92, 95, 84 obręb Moryń 3, gmina Moryń" 2020-07-13 11:47:11
Informacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Moryń, w dniu ponownego głosowania - 12 lipca 2020 r. 2020-07-10 14:50:54
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. obywatelskich 2020-07-08 12:28:12
Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 741/7 obręb Przyjezierze II, 62, 59/4, 70/2 obręb Moryń 1, gmina Moryń 2020-07-06 14:35:26
Obwieszczenie - została wydana decyzja ISR.6220.2.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 758, obręb Przyjezierze II, gmina Moryń 2020-07-06 13:17:37
Obwieszczenie - zebrano mareriały do wydania decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 741/7 obręb Przyjezierze II, 62, 59/4, 70/2 obręb Moryń 1, gmina Moryń 2020-06-24 11:05:14
Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej - budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG Q=300 m3/h wraz z układem redukcyjno-pomiarowym w m. Moryń 2020-06-24 11:02:40
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obywatelskich 2020-06-18 14:47:33
Nabór na rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym, 2020-06-17 12:50:05
Porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 czerwca 2020 r. 2020-06-09 13:35:22
WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UMORZONO PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI W 2019 ROKU 2020-06-02 07:44:44
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 184/44 obręb Bielin 2020-05-26 15:05:58
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru starego miasta w Moryniu 2020-05-26 09:11:13
Zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 495 obręb Przyjezierze II, 389/4, 389/3, 389/1, 117, 118/2, 266/2, 272 obręb Moryń 3, 70/2, 70/1 obręb Moryń 1, gmina Moryń." 2020-05-25 14:00:59
Obwieszczenie o zebraniu dowodów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 495 obręb Przyjezierze II, 389/4, 389/3, 389/1, 117, 118/2, 266/2, 272 obręb Moryń 3, 70/2, 70/1 obręb Moryń 1, gmina Moryń." 2020-05-11 09:20:09
Informacja dotycząca sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 2020-03-27 10:30:56
Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 lutego 2020 r. 2020-02-20 10:41:13
Zawiadomienie - odmowa wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-02-19 14:35:28
Informacja o wyniku przetargu 2020-02-12 08:06:25
Informacja o wyniku przetargu 2020-02-12 08:02:27
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2020/2021 2020-01-31 12:57:26
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2020/2021 2020-01-30 10:52:41
V rokowania na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie. 2020-01-08 14:38:32
II ustny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 212 - obręb Gądno KW nr SZ1Y/00059523/6 2020-01-08 14:34:12
II ustny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 206 - obręb Gądno KW nr SZ1Y/00059524/3 2020-01-08 14:32:40
II ustny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 171 - obręb Gądno KW nr SZ1Y/00059528/1 2020-01-08 14:30:51
IV ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę następujących nieruchomości: działka nr 4 - obręb 3 miasta Moryń, działka nr 41 - obręb 1 miasta Moryń 2020-01-08 14:28:37
Podatki i opłaty ? Podatki i opłaty na rok 2020 2020-01-08 10:56:20
Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 grudnia 2019 r. 2019-12-13 10:11:33
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Referatu Obsługi Oświaty w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-12-10 14:43:49
Informacja o wyniku IV rokowań rokowań przeprowadzonych w dniu 28 listopada 2019 r. 2019-12-05 12:21:35
INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MORYŃ 2019-11-22 08:41:41
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-11-21 14:02:43
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA REFERATU OBSŁUGI OŚWIATY w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń 2019-11-20 09:19:48
Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 4 listopada 2019 r. 2019-10-24 11:27:15
Sprawozdanie z konsultacji społecznych 2019-10-22 13:07:00
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 171, obręb Gądno 2019-10-21 13:26:19
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 206, obręb Gądno 2019-10-21 13:25:15
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 212, obręb Gądno 2019-10-21 13:24:11
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 318, obręb 3 miasta Moryń 2019-10-21 13:22:58
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 318, obręb 3 miasta Moryń 2019-10-21 13:22:57
Ogłosznie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. KSIĘGOWOŚCI I KADR W REFERACIE OBSŁUGI OŚWIATY 2019-07-09 10:42:57
obwieszczenie Burmistrza Morynia o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu w okręgu wyborczym Nr 7 zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. 2019-05-28 08:44:23
Errata sprawozdanie za 2018 2019-05-17 09:55:44
Informacja sporządzona w zakresie określonym w art. 37 ust.1 pkt2 lit. a-e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych wg stanu na koniec roku 2018 2019-05-16 11:04:31
Ogłoszenie o naborze wniosków o pomoc na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z: demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest 2019-05-09 11:06:28
Ogłoszenie o II naborze wniosków na udzielenie pomocy finansowej dla osób fizycznych w 2019 r. na wykonanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych 2019-05-08 10:25:45
II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę następujących nieruchomości: działka nr 4, działka nr 41 2019-04-24 12:38:07
Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie obwodów głosowania 2019-04-17 08:45:20
II rokowania na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie 2019-03-07 08:13:00
Protokół z obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 21 lutego 2019 r. 2019-03-07 08:08:52
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2019-03-01 13:38:58
I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości nr 1/24, obręb 3 miasta Moryń 2019-02-15 13:12:14
I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę: działki nr 4 (o pow. 0,0493 ha, położonej w obrębie 3 miasta Moryń), działki nr 41 (o pow. 0,1498 ha, położonej w obrębie 1 miasta moryń) 2019-02-06 08:06:30
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO - o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku 2019-01-18 10:40:42
Ogłoszenie w sprawie aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest 2019-01-11 10:20:31
Burmistrz Morynia ogłasza I nabór wniosków na udzielenie pomocy finansowej dla osób fizycznych w 2019 r. na wykonanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych ( budynków mieszkalnych i gospodarczych) przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji na 2019 r. 2019-01-11 10:13:59
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Porgramu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2018-12-21 11:24:33
Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2018 r. 2018-12-17 13:53:11
brak tytułu 2018-12-04 08:40:55
Obowiązek informacyjny - transmisja Sesji Rady Miejskiej 2018-12-04 08:15:11
Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 5 grudnia 2018 r. 2018-11-29 11:54:50
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 127/2 o pow. 0,42 ha obręb Bielin gmina Moryń 2018-11-27 13:53:47
Radni VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu (2018 - 2023) 2018-11-26 09:01:42
Uchwała Nr XXXV/272/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Moryń 2018-11-22 09:11:23
Uchwała Nr XXXV/271/2018 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 2018-11-22 09:10:15
Uchwała Nr XXXV/270/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2018-11-22 09:08:44
I rokowania na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie. 2018-11-20 10:27:29
Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 20 listopada 2018 r. 2018-11-14 08:40:17
Zawiadomienie 2018-11-13 09:58:12
Infrormacja o wyniku przetargu (lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 24/5) 2018-11-13 09:26:32
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o zebraniu dowodów wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: "budowie elektrowni fotowoltaicznych PV Moryń 2, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placów i dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych? na terenie działki nr 119/1 obręb Witnica, gmina Moryń" 2018-10-25 12:07:12
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o zebraniu dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "przebudowie, rozbudowie kompleksu obiektów inwentarskich i gospodarczych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym wykonaniem ujęcia wód podziemnych i posadowieniem instalacji do magazynowania gazu płynnego na terenie działek ewid. nr 909/16, 909/17 i 909/18 obręb Przyjezierze II gmina Moryń, w celu przystosowania do chowu brojlerów kurzych" 2018-10-25 11:53:51
INFORMACJA O ODWOŁANIU ROKOWAŃ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MORYŃ 2018-10-19 15:03:46
Protokół z obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 września 2018 r. 2018-10-18 10:04:41
Protokół z obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 12 października 2018 r. 2018-10-18 10:02:30
Lista kandydatów spełniającym wymagania formalne na stanowisko ds. obronności, zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2018-10-18 10:00:40
Informacja w sprawie dowozów do lokali wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborem Burmistrza Morynia zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-10 15:10:02
Porządek XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 12 października 2018 r. 2018-10-08 08:37:56
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Moryniu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-02 13:59:50
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Morynia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-02 13:57:43
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Moryniu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-02 13:45:05
I rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 32 o pow.0,1016 ha, położonej w obrębie Gądno 2018-10-02 08:56:26
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: lokal mieszkalny o pow. 31,74 m2 w Moryniu, przy ul. Kościuszki 24/5, usytuowany na działce nr 154 o pow. 0,0653 ha 2018-10-02 08:24:27
BURMISTRZ MORYNIA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. OBRONNOŚCI, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2018-10-02 08:03:50
Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego "Szarak" 2018-10-01 11:35:28
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej 2018-09-26 14:07:32
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II o losowaniu, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego 2018-09-25 12:38:21
Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego "Jeleń" w Chojnie - numer obwodu 262 i 280 2018-09-21 11:35:05
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-20 14:27:43
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdzająca taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Wodociągi Zachodniopomorskie Sp.z o. o. w Goleniowie 2018-09-19 10:59:29
Informacja GKW w Moryniu o składzie Komisji, jej siedzibie oraz harmonogramie dyżurów 2018-09-12 11:51:51
Informacja o wyniku przetargu o wyniku III ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 24 sierpnia 2018 r. 2018-09-11 11:12:59
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o okręgach wyborczych 2018-08-23 10:42:00
Zawiadomienie o zebraniu dowodów do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: ?budowie linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV realizowanych w ramach modernizacji sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV Bielin ? Moryń na działkach o nr ewid. 315/17, 327/2, 332/2 obręb 2 m. Moryń 2018-08-22 14:55:44
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2018-08-22 14:37:03
Informacja o polowaniu na ptactwo 2018-08-08 12:33:03
Zawiadomienie o zebraniu dowodów do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na "budowie lini kablowej w ramach modernizacji sieci elektroelektrycznej" 2018-08-07 12:37:23
Burmistrz Morynia informuje o wyniku III ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 27 lipca 2018 r. 2018-08-03 07:35:53
Burmistrz Morynia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska 2018-07-27 11:02:26
Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż na "Alei Gwiazd Plejstocenu" w Moryniu dwóch modeli zwierząt tj. model prażubra stepowego oraz łosia północnego 2018-07-25 14:40:26
Protokół z obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 22 czerwca 2018 r. 2018-07-24 08:44:38
Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie zmiany formy "Książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym" z papierowej na elektroniczną 2018-07-23 15:05:27
Obwieszczenie Burmistza Morynia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?budowie linii kablowej 15kV, linii kablowej 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV realizowanych w ramach modernizacji sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV Bielin ? Moryń 2018-07-20 13:25:30
Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: Działka nr 33 o pow. 0,0964 ha, położona w obrębie Gądno. 2018-07-20 08:27:25
Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: Działka nr 32 o pow. 0,1016 ha, położona w obrębie Gądno. 2018-07-20 08:17:17
Burmistrz Morynia informuje o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2018 r. 2018-07-20 08:09:28
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MORYNIA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru starego miasta w Moryniu oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2018-07-18 11:28:43
Burmistrz Morynia informuje o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 9 lipca 2018 r. 2018-07-16 13:11:26
Burmistrz Morynia ogłasza II nabór wniosków na udzielenie pomocy finansowej dla osób fizycznych w 2018 r. na wykonanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych 2018-07-10 14:15:34
Porządek XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 17 lipca 2018 r. 2018-07-10 12:07:54
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej w obrębie 0011 Bielin Gmina Moryń 2018-06-28 15:06:02
Protokół z obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 17 maja 2018 r. 2018-06-28 10:05:12
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy wiatrowej "Nowe Objezierze" w gminie Moryń wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 12,4 MW, miejscowość: Nowe Objezierze" 2018-06-25 07:26:16
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 149/25 o pow. 0,0306 ha , udział 3333/10000 części , położona w obrębie Klępicz 2018-06-20 15:01:23
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdzająca taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na terenie Gminy Moryń. 2018-06-20 09:03:37
Komunikat nr 1/2018 - Postanowienie Inspektora Budowlanego w Gryfinie, w sprawie kontroli budynków mieszkaniowych oraz mieszkalno-usługowych, w tym również budynków jendorodzinnych w zakresie stanu technicznego przewodów kominowych na terenie powiatu gryfińskiego. 2018-06-19 11:52:12
Porządek XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2018 r. 2018-06-13 11:55:22
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny o pow. 31,74 m2 w Moryniu, przy ul. Kościuszki 24/5, usytuowany na działce nr 154 o pow. 0,0653 ha, położonej w obrębie 3 miasta Moryń 2018-06-11 08:58:51
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie działek nr ewid.: 750/27, 616, 755 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń? 2018-06-07 15:02:51
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 33 o pow. 0,0964 ha, położona w obrębie Gądno 2018-06-04 14:33:55
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 32 o pow. 0,1016 ha, położona w obrębie Gądno 2018-06-04 14:29:11
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 16 o pow. 0,15 ha, położona w obrębie Młynary 2018-06-04 14:25:29
Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Nr 290 o pow. 0,08 ha sklasyfikowana jako W i Nr 291 o pow. 0,06 ha, sklasyfikowana jako droga 2018-05-30 12:48:27
Burmistrz Morynia informuje o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 22 maja 2018 r. 2018-05-29 08:29:59
Burmistrz Morynia informuje o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 22 maja 2018 r. 2018-05-29 08:26:50
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (ogólna) 2018-05-25 07:39:10
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (Noc Świętojańska) 2018-05-24 13:07:13
WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UMORZONO PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI W 2017 ROKU 2018-05-23 08:57:16
Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2018-05-22 10:47:31
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 2018-05-22 10:38:04
Burmistrz Morynia informuje o wyniku III rokowań przeprowadzonych w dniu 15 maja 2018 r. 2018-05-21 14:06:29
II przetarg nieograniczony na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie: Działki: nr 471 o pow. 1026m2, nr 472 o pow. 1053m2, nr 473 o pow. 1055m2, nr 474 o pow. 1054m2, nr 475 o pow. 1159m2, nr 478 o pow. 1168m2, nr 479 o pow. 1050m2, nr 480 o pow. 1050m2, nr 481 o pow. 1050m2, nr 482 o pow. 1397m2, nr 484 o pow. 927m2, nr 485 2018-05-17 07:52:33
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 149/25 o pow. 0,0306 ha, udział 3333/10000 części, położona w obrębie Klępicz 2018-05-10 13:56:08
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu 2018-05-10 13:05:37
Szacowanie szkód łowieckich 2018-05-10 12:31:54
Porządek XXXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 17 maja 2018 r. 2018-05-09 10:36:55
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przeprowadzenie przez zespół pracowników Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego badań powierzchniowych na terenie gm. Moryń i Cedynia 2018-05-08 11:10:31
Informacja sporządzona w zakresie określonym w art. 37 ust.1 pkt2 lit. a-e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z póź zm.) wg stanu na koniec roku 2017 2018-05-07 14:46:24
Informacja o wyniku III ustnego przetargu ograniczonego przeprowadzonego w dniu 26 kwietnia 2018 r. 2018-05-07 10:43:36
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie enektroenergetycznej linii kablowej 15 kV 2018-04-26 08:19:37
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 112/16 o pow. 0,4191 ha, położona w obrębie Witnica 2018-04-19 13:47:27
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 33 o pow. - 0,0964 ha, położona w obrębie Gądno 2018-04-19 13:32:26
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 32 o pow. 0,1016 ha, położona w obrębie Gądno 2018-04-19 13:22:11
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 30 o pow. - 0,1152 ha, położona w obrębie Gądno 2018-04-19 13:11:12
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 16 o pow. - 0,15 ha, położona w obrębie Młynary 2018-04-19 12:57:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pomnika w formie obelisku upamiętniającego 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Polski 2018-04-19 12:24:09
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2018-04-19 09:33:36
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 2018-04-19 07:49:06
III rokowania na sprzedaż działki zabudowanej nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położonej w obrębie Przyjezierze II 2018-04-10 13:14:21
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2017 2018-04-06 11:57:06
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 149/25 o pow. 0,0306 ha , udział 3333/10000 części , położona w obrębie Klępicz 2018-04-03 13:12:19
Burmistrz Morynia informuje o wyniku II rokowań przeprowadzonych w dniu 19 marca 2018 r. 2018-03-27 13:30:52
III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 59/5 o pow. 0,0437 ha położona w obrębie 1 miasta Moryń 2018-03-27 09:44:49
Burmistrz Morynia informuje o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 15 marca 2018 r. 2018-03-27 09:37:48
Burmistrz Morynia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska 2018-03-23 11:53:30
Porządek XXXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 marca 2018 r. 2018-03-20 09:00:47
Ogłoszenie o naborze wniosków o pomoc na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z: demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest w ramach "Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Moryń na lata 2008-2032" - w roku 2018 r. 2018-03-12 13:03:00
Obewieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie pomnika w formie obelisku upamiętniającego 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Polski na terenie działki nr 90 obr. 3 miasta Moryń" 2018-03-07 07:29:35
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wyposażenie pomieszczenia kuchennego w Ośrodku Kulturalno-Sportowym w Bielinie - Stowarzyszenie Aktywnych Gospodyń 2018-03-01 14:26:47
Centralny Rejestr Umów - 2018 2018-03-01 13:26:11
I przetarg nieograniczony na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie 2018-02-27 13:09:48
II rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położonej w obrębie Przyjezierze II 2018-02-21 19:23:22
Protokół z obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 15 lutego 2017 r. 2018-02-21 10:48:35
Porządek XXX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 21 lutego 2018 r. 2018-02-20 08:07:03
Ogłoszenie o II rokowaniach (nieruchomość nr 239/7 o pow. 585 m2, obręb 3 miasta Moryń) 2018-02-16 14:12:24
Protokół z obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2017 r. 2018-02-15 14:13:13
Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki działka nr 59/5 o pow. 0,0437 ha, położonej w obrębie 1 miasta Moryń 2018-02-09 20:24:48
Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości działka nr 44/1 o pow. 0,0101 ha, położonej w obrębie Gądno 2018-02-09 20:23:47
Plan zamówień na rok 2018 2018-02-09 11:04:24
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2018-01-18 14:17:23
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku 2018-01-15 07:52:48
Ogłoszenie o konkursie ofert na 2018 rok 2018-01-12 13:08:49
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego 2017-12-27 14:09:46
Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2017 r. 2017-12-14 10:03:25
Informacja o wyniku przetargu 2017-12-14 09:39:11
OGŁOSZENIE O BADANIACH ARCHEOLOGICZNYCH PROWADZONYCH NATERENIE GMINY MORYŃ 2017-12-06 14:49:50
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 89/1 obręb Gądno, gmina Moryń" 2017-11-21 14:25:04
Podatki i opłaty na rok 2018 2017-11-21 09:18:36
Uchwałą Nr XXV/227/2009 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2009 2017-11-17 12:13:07
Wyjaśnienie oraz ogłoszenie: I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 59/5, położonej w obrębie 1 miasta Moryń. 2017-10-27 15:06:13
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 44/1 o pow. 0,0101 ha położona w obrębie Gądno 2017-10-26 07:58:52
Protokół z obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 14 września 2017 r. 2017-10-02 09:03:21
Zarządzenie Nr 75/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (działka nr 44/1, położona w obrębie Gądno) 2017-09-29 13:14:59
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 94/3 o pow. 0,0200 ha położonej w obrębie Nowe Objezierze 2017-09-29 12:48:59
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-09-28 08:28:41
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o przystąpieniu do opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń 2017-09-07 14:52:59
Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 14 września 2017 r. 2017-09-01 10:28:38
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na "rozwoju wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez rekonstrukcję średniowiecznego grodu w Moryniu oraz przystosowanie go do działalności rekreacyjnej i turystycznej, rozbudowę bazy i przebudowę ośrodka wypoczynkowego Szafir oraz rekonstrukcję historycznej zabudowy na obszarze grodziska i podgrodzia, w tym: sali biesiadnej, sal warsztatowy 2017-08-31 10:17:18
I rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej nr 239/7 o pow. 585 m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń 2017-08-28 13:55:22
I rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położonej w obrębie Przyjezierze II 2017-08-28 13:41:20
Burmistrz Morynia ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń na lata 2017 - 2023 2017-08-25 14:04:47
Burmistrz Morynia ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń na lata 2017 - 2023 2017-08-25 14:03:43
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na ?rozwoju wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez rekonstrukcję średniowiecznego grodu w Moryniu oraz przystosowanie go do działalności rekreacyjnej i turystycznej..." 2017-08-23 12:41:28
Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 94/3 o pow. 0,0200 ha położona w obrębie Nowe Objezierze 2017-08-10 14:02:21
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sporządzeniu projektów: Zarządzeń Regionalnego Dyrektora Środowiska w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 2017-07-28 12:55:00
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Organizacja Wiejskiego Festynu Rodzinnego Sportowo-Rekreacyjnego "Bieliniada" - Stowarzyszenie Aktywnych Gospodyń 2017-07-28 11:37:59
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE MORYŃ 2017-07-21 14:58:02
Burmistrz Morynia informuje o wyniku VII ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 11 lipca 2017 r. 2017-07-19 14:55:34
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położona w obrębie Przyjezierze II 2017-07-18 10:50:00
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 239/7 o pow. 585m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń. 2017-07-13 13:33:55
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 94/3 o pow. 0,0200 ha położona w obrębie Nowe Objezierze 2017-07-07 15:11:59
V rokowania na sprzedaż 21 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych 2017-07-07 15:08:40
Obwieszczenie RDOŚ o wydaniu postanowiwnia stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn "Budowa farmy wiatrowej Nowe Objezierze w gminie Moryń" 2017-07-05 07:57:45
Protokół z obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 11 maja 2017 r. 2017-06-29 10:31:22
Budowa elementów uspokojenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 125 w Moryniu ul. Lipowa 2017-06-19 14:55:31
Zarządzenie Nr 46/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2017-06-06 12:11:24
VII ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 443/1, obręb 2 miasta Moryń 2017-06-06 12:06:59
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 907/6 położonej w obrębie Przyjezierze II 2017-06-06 12:04:48
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. 2017-06-06 11:59:42
WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UMORZONO PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI W 2016 ROKU 2017-05-29 13:19:46
Informacja sporządzona w zakresie określonym w art. 37 ust.1 pkt2 lit. a-e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z póź zm.) wg stanu na koniec roku 2016 2017-05-25 14:25:15
Sprawozdanie z realizacji w roku 2016 Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2017-05-19 12:26:43
Informacja o wyniku przetargu - działka nr 22/2 o pow. 0,5646 ha, położona w obrębie Młynary 2017-05-05 10:20:04
Informacja o wyniku przetargu działka nr 22/1 o pow. 0,3380 ha, położona w obrębie Młynary 2017-05-05 10:16:57
Informacja o wyniku przetargu 2017-04-28 14:35:12
IV rokowania na sprzedaż 21 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych 2017-04-28 13:27:15
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nr 907/6, położona w obrębie Przyjezierze II 2017-04-28 13:25:10
VI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 443/1, obręb 2 miasta Moryń 2017-04-28 13:22:58
Informacja o wyniku przetargu - działka niezabudowana nr 276/6 2017-04-28 13:12:48
FESTIWAL ŚWIATŁA I WODY / RAJD ROWEROWY NA SZLAKU PANA SAMOCHODZIKA 2017-04-28 12:31:10
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 11 maja 2017 r. 2017-04-26 14:33:26
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT 2017-04-24 14:25:29
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie drogi rowerowej na odcinku Siekierki - Trzcińsko - część 2 - Gmina Moryń" 2017-04-24 13:32:46
i kwartał 2017 2017-04-24 11:40:29
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - Dostawa pieczywa na potrzeby DPS w Moryniu 2017-04-13 14:47:39
Dom Pomocy Społecznej w Moryniu składa zapytanie ofertowe dotyczące warunków dostawy artykułów cukierniczych w okresie 12 miesięcy. 2017-04-13 08:30:48
Dom Pomocy Społecznej w Moryniu składa zapytanie ofertowe dotyczące warunków dostawy pieczywa 2017-04-10 12:22:49
informacja o przebiegu wykoania budżetu za I półrocze 2016 r. 2017-04-03 09:14:21
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MORYŃ za 2016 r. 2017-04-03 08:50:40
Informacja o wyniku przetargu - działka niezabudowana nr 913, położona w obrębie Przyjezierze II 2017-03-28 12:16:27
Informacja o wyniku rokowań - działka niezabudowana nr 189, położona w obrębie 3 miasta Moryń 2017-03-28 12:12:50
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby DPS Moryń) 2017-03-24 13:53:48
Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2017-03-23 14:20:42
V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 443/1o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń, ul. Wodna 2017-03-23 14:14:57
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położona w obrębie Przyjezierze II 2017-03-23 14:02:15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie drogi rowerowej na odcinku Siekierki ? Trzcińsko ? część 2 ? Gmina Moryń na terenie działek o nr ewid.: 98/1, 98/6 obręb Klępicz, nr 245 obręb Nowe Objezierze, nr 183/2 obręb Stare Objezierze, nr 68/15 i 144 obręb Przyjezierze, nr 28, 21 i 7/17 obręb Młynary, gmina Moryń" 2017-03-22 11:19:26
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: nr 22/1 o pow. 0,3380 ha, położona w obrębie Młynary oraz nr 22/2 o pow. 0,5646 ha, położona w obrębie Młynary 2017-03-20 11:00:01
IX ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń 2017-03-17 12:19:56
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. 2017-03-15 11:57:04
Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia w 2017 r. konkursu w zakresie udzielenia dotacji ze środków WFOŚiGW na zadania z zakresu usuwania azbestu 2017-03-14 10:12:55
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT 2017-03-07 14:59:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Osinów Dolny oraz Cedynia na terenie działek o nr ewid.: 239/12, 164/3, 258, 63/3, 161/1, 68/1, 72/5, 64/1, 65/4, 73, 3, 320, 307, 10/3, 25/1, 20/3, 20/1, 14, 318/2, 323, 267/2, 267/1, 271, 280, 316 obręb Osinów Dolny, gmina Cedynia 2017-03-07 09:27:29
Ogłoszenie o zamówieniu: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1K.345-02/17. Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby DPS Moryń 2017-02-27 11:22:38
Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych 2017-02-21 14:39:45
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Rady Mieskiej 2017-02-20 08:01:18
Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kakndydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu 2017-02-20 07:58:46
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 239/7 o pow. 585 m2, położona w obrębie 3 miasta Moryń 2017-02-16 12:41:13
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 443/1o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń 2017-02-16 12:36:50
II rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej nr 189 o pow. 421 m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń 2017-02-15 13:46:43
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położona w obrębie Przyjezierze II 2017-02-15 12:20:59
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych: dz. nr 10 o pow. 0,0958 ha, położona w obrębie Stare Objezierze; dz. nr 11 o pow. 0,1051 ha, położona w obrębie Stare Objezierze; dz. nr 12 o pow. 0,0239 ha, położona w obrębie Stare Objezierze; dz. nr 913 o pow. 0,86 ha, położona w obrębie Przyjezierze II 2017-02-14 15:01:03
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2017-02-10 13:25:54
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu zarządzonych na dzień 19 lutego 2017 r. 2017-02-09 09:26:30
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Moryniu w sprawie składu Obwodowej Komisji Nr 1 w Moryniu 2017-02-08 13:58:07
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT 2017-02-07 15:00:06
Zmiana w treści ogłoszenia 2017-02-03 12:21:51
Uchwała Nr XXI/158/2017 w sprawie ustalenia diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń 2017-02-02 09:02:24
Informacja dotycząca spisu wyborców 2017-01-31 09:10:28
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO W OKRESIE 12 MIESIĘCY - NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU 2017-01-27 12:00:43
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "rozbudowie szkoły podstawowej w Piasku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 380 obręb Piasek, gmina Cedynia." 2017-01-23 14:37:06
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie wiaty rekreacyjnej na terenie działki o nr ew. 306/44 obręb Goszków, gmina Mieszkowice" 2017-01-20 09:32:59
Uchwała Nr XXVII.71.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Moryń na 2017 rok 2017-01-20 07:59:30
Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej. 2017-01-19 13:40:42
PORZĄDEK OBRAD XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU W DNIU 26 stycznia 2017 r. 2017-01-18 09:28:30
Burmistrz Morynia informuje o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 9 stycznia 2017 r. 2017-01-18 08:39:10
Ogłoszenie o konkursie ofert na 2017 rok 2017-01-17 12:42:53
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji pt. "Wpływ projektu rozbudowy urządzeń do produkcji papieru na terenie terytorium Polski". 2017-01-17 09:06:28
Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie informacji o numerze i granicy obwodu głosowania, siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu w okręgu wyborczym nr 6, zarządzonych na dzień 19 lutego 2017 r. 2017-01-16 09:16:16
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku 2017-01-13 11:34:59
Obwieszczenie Burmistrza Morynia zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie ciągu pieszo ? rowerowego od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 124 i 126 w Osinowie Dolnym do miejscowości Cedynia". 2017-01-09 14:51:08
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego "na budowie dwóch zamkniętych szczelnych zbiorników ziemnych typu Laguna do magazynowania nawozów płynnych: kiszonki z kukurydzy i buraków, pofermentu z biogazowni wraz z infrastrukturą techniczną, budowie zjazdu z drogi dojazdowej oraz utwardzonego placu manewrowego na potrzeby gospodarstwa rolnego na działkach nr 146/39 i 146/40 obręb Klępicz, gmina Moryń". 2017-01-04 09:55:08
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego "na budowie dwóch zamkniętych szczelnych zbiorników ziemnych typu Laguna do magazynowania nawozów płynnych: kiszonki z kukurydzy i buraków, pofermentu z biogazowni wraz z infrastrukturą techniczną, budowie zjazdu z drogi dojazdowej oraz utwardzonego placu manewrowego na potrzeby gospodarstwa rolnego na działkach nr 146/39 i 146/40 obręb Klępicz, gmina Moryń". 2017-01-04 09:52:03
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu zarządzonych na dzień 19 lutego 2017 r. 2016-12-28 09:04:29
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego 2016-12-27 09:01:54
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu 2016-12-27 08:41:07
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moryń 2016-12-20 09:59:19
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. 2016-12-14 12:23:36
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących drogi niepubliczne 2016-12-06 12:35:12
Ogłoszenie o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu, w okręgu wyborczym nr 6, zarządzonych na dzień 19 lutego 2016 r. 2016-12-05 07:52:39
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu w okręgu nr 6 2016-11-30 09:59:57
Zarządzenie Nr 775/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających 2016-11-30 09:58:30
II rokowania na sprzedaż 21 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie 2016-11-29 13:12:33
Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na zebraniu wyborczym do organów sołectwa w dniu 25 listopada 2016 r. do przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa Mirowo 2016-11-28 09:14:35
Informacja o wyniku II ustnego przetargu ograniczonego (działka nr 77 o pow. 0,11 ha, położona w obrębie Klępicz) 2016-11-25 09:51:17
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Miejskim w Moryniu na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2016-11-24 14:36:42
Ogłoszenie w sprawie wyborów Sołtysa Mirowa oraz ewentualnego uzupełnienienia składu Rady Sołeckiej 2016-11-23 11:28:49
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-11-22 14:29:53
Protokół z obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 września 2016 r. 2016-11-07 10:41:34
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących drogi niepubliczne, nieruchomość nr 4, obręb 1 mista Moryń 2016-11-04 13:00:13
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2016-11-03 08:06:10
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zawiadomienia o sporządzenieu zarządzeń zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowieania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów zarządzeń 2016-11-02 14:20:18
Informacja o wyniku przetargu 2016-10-24 08:06:17
Zarządzenie Nr 104/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2016-10-21 11:11:58
II ustyny przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 239/7, polożonej w obrębie 3 miasta Moryń 2016-10-21 09:58:09
II ustyny przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 77, polożonej w obrębie Klępicz 2016-10-21 09:55:19
Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 października 2016 r. 2016-10-20 13:52:38
I rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej nr 189 o pow. 421 m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń 2016-10-17 14:34:11
Zarządzenie Nr 99/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2016-10-12 14:45:58
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "rozwoju wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez rekonstrukcję średniowiecznego grodu w Moryniu oraz przystosowanie go do działalności rekreacyjnej i turystycznej" 2016-10-11 13:34:33
VIII ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, obręb 3 miasta Moryń 2016-10-06 13:36:52
IV rokowania na sprzedaż działki 63 o pow. 0,8900, obręb Stare Objezierze 2016-10-06 13:25:58
III ustyny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 443/1 o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń 2016-10-06 13:24:26
Protokół z obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 7 września 2016 r. 2016-10-03 09:36:24
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 września 2016 r. 2016-09-20 14:49:54
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 77 o pow. 11ha, położonej w obrębie Klępicz 2016-09-14 14:09:31
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 239/7 o pow. 585m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń 2016-09-14 14:07:25
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 191 o pow. 0,19 ha, położona w obrębie Gądno. 2016-09-12 13:38:59
Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 7 września 2016 r. 2016-08-31 13:16:09
III rokowania na sprzedaż działki 63 o pow. 0,8900 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze 2016-08-16 14:55:38
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 443/1o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń 2016-08-16 14:54:23
II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 189, położonej w obrębie 3 miasta Moryń 2016-08-16 14:52:09
VII ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń 2016-08-16 14:49:26
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu zaktualizowanego dokumentu scopingowego dotyczącego oceny oddziaływania na środowisko pt."LEIPA Georg Leinfelder GmbH 16303 Schwedt n. Odrą - Koncepcja realizacji oceny oddziaływania na środowisko" 2016-08-10 15:16:13
I rokowania na sprzedaż 21 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie. 2016-08-05 14:49:46
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Miejskim w Moryniu na stanowisko ds. funduszy pomocowych i promocji gminy 2016-08-03 10:32:16
Burmistrz Morynia zaprasza do składania ofert na remont gminnej drogi gruntowej 2016-08-03 10:23:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez miejscowość Bielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 2016-08-02 12:31:01
Informacja o wyniku II rokowań (działka nr 96/2 o pow. 0,4338 ha) 2016-08-01 11:35:05
Informacja o wyniku I rokowań (Udział 293/10000 w działce niezabudowanej, zapisana w ewidencji gruntów pod nr 184/12 o pow. 2,5637ha) 2016-08-01 11:33:52
Informacja o wyniku I rokowań (Udział 199/10000 w działce niezabudowanej, zapisana w ewidencji gruntów pod nr 184/12 o pow. 2,5637ha) 2016-08-01 11:32:37
Oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gądno 2016-07-27 13:39:22
brak tytułu 2016-07-26 11:59:00
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2016-07-12 09:14:09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o porządzeniu pojektów: Zarządzeń zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. 2016-07-11 12:03:05
REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 2016-07-08 10:52:55
Oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Przyjaciół Morynia i Jeziora Morzycko 2016-06-28 11:44:11
Protokół z obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 maja 2016 r. 2016-06-23 12:56:10
VI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2 , położonej w obrębie 3 miasta Moryń 2016-06-17 14:02:46
II rokowania na sprzedaż działki 63 o pow. 0,8900 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze 2016-06-17 14:01:09
II rokowania na sprzedaż działki 96/2 o pow. 0,4338 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze 2016-06-17 13:57:23
I rokowania na sprzedaż działki działki nr 184/12 o pow. - 2,5637 ha, położonej w obrębie Bielin, udział 293/10000 części i nr 184/12 o pow. - 2,5637 ha 2016-06-17 13:55:53
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: nr 443/1 2016-06-16 12:21:53
I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 189, położonej w obrębie 3 miasta Moryń, którego celem jest poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2016-06-16 12:15:07
Obwieszczenie w sprawie "sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego? polegającego na budowie drogi rowerowej po szlaku byłej kolei wąskotorowej na odcinku Siekierki - Trzcińsko Zdróję 2016-06-16 07:34:53
BURMISTRZ MORYNIA OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE 2016-06-15 12:11:31
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zamkniętych, szczelnych zbiorników typu laguna do magazynowania nawozów płynnych: kiszonki z kukurydzy i burków, pofermentu z biogazowi wraz z infrastrukturą techniczną, budowie zjazdu i drogi dojazdowej oraz utwardzonego placu manewrowego na potrzeby Gospodarstwa Rolnego "EKOROL" w Łaziszczach, gmina Chojna. 2016-06-09 14:52:25
Burmistrz Morynia informuje o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 19 maja 2016 r. 2016-05-31 10:19:18
Informacja sporządzona w zakresie określonym w art. 37 ust.1 pkt2 lit. a-e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z póź zm.) wg stanu na koniec roku 2015 2016-05-27 14:03:16
ZAPYTANIE OFERTOWE: przebudowa budynku przedszkola publicznego w zakresie wskazanym w ekspertyzie techniczno-pożarowej oraz postanowieniu Zachodniopomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 9.09.2015 r. (znak: WZ.5595.158.2015). Przebudowa dotyczy tylko i wyłącznie wnętrza budynku. 2016-05-23 14:29:44
Porządek obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 maja 2016 r. 2016-05-23 08:16:06
ZAPYTANIE OFERTOWE: przebudowa budynku przedszkola publicznego w zakresie wskazanym w ekspertyzie techniczno-pożarowej oraz postanowieniu Zachodniopomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 9.09.2015 r. (znak: WZ.5595.158.2015). Przebudowa dotyczy tylko i wyłącznie wnętrza budynku. 2016-05-04 13:09:05
ODWOŁANIE PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI: oznaczonej nr 443/1 o pow. 1800 m2, położonej w obrębie 2 miasta Moryń 2016-04-28 14:25:23
I kwartał 2016-04-28 10:43:37
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 21 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 471, 472, 473, 474, 475, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 491, 492, 493, 494, 495, 497, 476, 486, 496. 2016-04-26 13:47:31
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 443/1 o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń, 2016-04-26 10:28:18
I rokowania na sprzedaż działki 96/2 o pow. 0,4338 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze 2016-04-26 09:31:22
I rokowania na sprzedaż działki 63 o pow. 0,8900 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze 2016-04-26 08:34:08
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 184/12 o pow. - 2,5637 ha, położonej w obrębie Bielin i nr 184/12 o pow. - 2,5637 ha, położonej w obrębie Bielin 2016-04-26 08:28:06
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nr 24/2 obręb Młynary 2016-04-15 13:16:30
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r. 2016-04-07 10:40:37
Protokół z obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 26 lutego 2016 r. 2016-04-01 09:50:50
Porządek obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 marca 2016 r. 2016-03-24 08:49:43
Obwieszczenie podaniu do publicznej wiadomości że w dniu 16 marca 2016 r. została wydana decyzja Burmistrza Morynia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie przejścia przez miejscowość Bielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125". 2016-03-17 14:03:37
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "budowie fermy zwierząt futerkowych o docelowej ilości 61 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". 2016-03-17 13:59:47
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń 2016-03-11 19:41:55
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 443/1o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń, ul. Wodna 2016-03-11 19:38:06
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 63 o pow. 0,8900 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze 2016-03-11 19:30:10
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 96/2 o pow. 0,4338 ha 2016-03-11 19:23:45
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż: działki nr 184/12 o pow. - 2,5637 ha, położonej w obrębie Bielin 2016-03-11 19:19:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "przebudowie ulicy Kolonia wraz z zjazdami do posesji oraz kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym" 2016-03-09 08:35:17
Obwieszczenie o wydniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Burmistrza Cedyni dla inwestycji polegającej na "budowie ciągu pieszo - rowerowego od przejścia granicznego w Osinowie Dolnym do miejscowości Cedynia." 2016-03-09 08:31:03
Obwieszczenie  o przystąpieniu: do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 907/17   obręb Przyjezierze II  gm. Moryń oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanego miejscowego planu. 2016-03-03 23:38:19
Burmistrz Morynia ogłasza sprzedaż spycharki gąsienicowej DT - 75 2016-03-03 22:51:40
Protokół z obrad X Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 13 listopada 2015 r. 2016-02-29 09:54:24
Protokół z obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2015 r. 2016-02-29 09:43:58
Burmistrz Morynia informuje o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego 2016-02-26 10:54:04
Burmistrz Morynia informuje o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego 2016-02-24 11:51:01
Burmistrz Morynia informuje o wyniku X rokowań przeprowadzonych w dniu 15 lutego 2016 r. 2016-02-24 11:46:33
Zarządzenie Nr 19/2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń w 2016 r. z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki, i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, ratownictwa, i ochrony ludności, sportów wodnych i żeglarstwa. 2016-02-18 17:59:38
Burmistrz Morynia ogłasza sprzedaż spycharki gąsienicowej DT - 75 2016-02-17 13:36:16
I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 1/24, obręb 3 miasta Moryń, znajdującej się w obrębie kąpieliska miejskiego w Moryniu 2016-02-15 16:17:10
Porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 26 lutego 2016 r. 2016-02-11 11:51:32
Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę. 2016-01-28 12:17:44
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 21 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 471, 472, 473, 474, 475, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 491, 492, 493, 494, 495, 497, 476, 486, 496. 2016-01-27 08:34:01
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego na potrzeby DPS w Moryniu (DPS.1.K.345-01/16) 2016-01-26 14:01:01
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu 2016-01-18 09:24:37
X rokowania na sprzedaż działki nr 27/1 o pow. 4600m2 , położonej w obrębie Klępicz 2016-01-13 15:17:37
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 64/2 o pow. 0,39 ha 2016-01-13 15:12:45
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 96/2 o pow. 0,4338 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze 2016-01-13 15:06:04
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 63 o pow. 0,8900 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze 2016-01-13 14:57:27
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: nr 443/1 o pow. 1800m2, nr 443/2 o pow. 1800m2 obręb 2 miasta Moryń, ul. Wodna 2016-01-13 14:47:44
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 184/12 o pow. - 2,5637 ha, położonej w obrębie Bielin 2016-01-13 14:32:32
Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu ogłasza I ustny przetarg ograniczony na najem lokalu użytkowego (sklepik uczniowski) o pow. 17,36 m2, usytuowany w budynku Zespołu Szkół w Moryniu przy ul. Dworcowej 6A, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej dla społeczności szkolnej na okres do 3 lat. 2016-01-12 10:23:52
Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń 2016-01-11 15:23:53
Obwieszcenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "przebudowie ulicy Kolonia wraz ze zjazdami do posesji oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 31/2 i 27/3 obręb Radostów, gmina Cedynia." 2016-01-05 12:21:34
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego 2015-12-29 07:29:57
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020 2015-12-18 09:13:17
I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki niezabudowanej nr 421/5 o pow. 0,9392 ha 2015-12-17 10:39:24
Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2015 r. 2015-12-16 13:23:20
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO NA LATA 2015-2018 Z PRERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2020 ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2020. 2015-12-01 09:43:18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "rozbudowie przejścia przez miejscowość Bielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125" 2015-11-26 13:12:27
Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń 2015-11-16 15:05:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Mieszkowice 2015-11-12 07:57:38
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2015-11-06 12:46:30
Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości: nr 471 o pow. - 1026m2, nr 472 o pow. - 1053m2,nr 473 o pow. - 1055m2, nr 474 o pow. - 1054m2, nr 475 o pow. - 1159m2, nr 478 o pow. - 1168m2, nr 479 o pow. - 1050m2, nr 480 o pow. - 1050m2, nr 481 o pow. - 1050m2, nr 482 o pow. - 1397m2, nr 484 o pow. - 927m2, nr 485 o pow. - 1025m2, nr 491 o pow. - 1132m 2015-10-30 09:23:52
WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MORYŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 2015-10-29 13:11:23
Tryb składania zawiadomień o zgromadzeniach 2015-10-22 14:21:54
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn; "Rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Moryniu" 2015-10-20 15:02:05
Zarządzenie Nr 99/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do rokowań i wysokości zaliczki zabezpieczającej. 2015-10-14 14:41:13
IX rokowania na sprzedaż działki nr 27/1 o pow. 4600m2 , położonej w obrębie Klępicz, oznaczonej w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00041095/7, stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną 2015-10-14 13:59:39
Zarządzenie Nr 98/2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-13 10:41:19
Zarządzenie Nr 98/2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-13 10:39:49
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Moryniu z dnia 12 października 2015 r. w sprawie składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Moryniu 2015-10-13 08:10:53
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Klępiczu z dnia 12 października 2015 r. w sprawie składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Klępiczu 2015-10-13 08:00:13
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Witnicy z dnia 12 października 2015 r. w sprawie składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Witnicy 2015-10-13 07:42:08
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Moryniu z dnia 12 października 2015 r.w sprawie składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Moryniu 2015-10-13 07:26:35
Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń 2015-10-07 14:53:29
Informacja Burmistrza Morynia z dnia 2 października 2015 r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składu obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Moryniu 2015-10-02 15:22:12
informacja dotycząca spisu wyborców 2015-10-02 08:27:10
Zarządzenie Nr 92/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020.. 2015-10-01 13:33:53
Burmistrz Morynia ogłasza sprzedaż samochodu do wywozu nieczystości stałych DAF 55.210, w trybie aukcji. 2015-09-24 13:55:47
Burmistrz Morynia ogłasza sprzedaż spycharki gąsienicowej DT - 75, w trybie aukcji. 2015-09-24 13:55:08
Burmistrz Morynia ogłasza sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244 GMB 2,5/16, w trybie aukcji. 2015-09-24 13:54:20
Burmistrz Morynia ogłasza sprzedaż samochodu pożarniczego Star 200 GMB 2,5/16, w trybie aukcji. 2015-09-24 13:53:41
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-22 15:05:08
Porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 11 września 2015 r. 2015-09-01 11:58:41
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Skotnica, Moryń Dwór gm. Moryń 2015-08-21 10:31:37
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "posadowieniu obiektu kontenerowego o funkcji świetlicy wiejskiej wraz z budową dojazdu oraz przyłączy na terenie działki nr 9/26 obręb Kamionka, gmina Mieszkowice". 2015-08-20 14:21:43
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU za I półrocze 2015 r. 2015-08-11 08:07:23
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-20 12:24:23
II kwartał 2015-07-20 11:34:44
Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 04 września 2015 r. VIII rokowania na sprzedaż nieruchomości Nr 64/3 obręb Klępicz 2015-07-20 08:17:21
Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 04 września 2015 r. VIII rokowania na sprzedaż nieruchomości Nr 27/1, obręb Klępicz 2015-07-20 07:55:24
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. funduszy pomocowych i promocji gminy 2015-07-06 09:42:54
Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: nr 122/2 o pow. 0,82 ha, położona w obrębie Witnica. 2015-07-02 14:52:45
Protokół z obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 21 maja 2015 r. 2015-07-01 13:48:55
Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 395/9, obręb 3 miasta Moryń 2015-06-26 09:27:02
Informacja o wyniku III ustnego przetargu ograniczonego przeprowadzonego w dniu 16 czerwca 2015 r. 2015-06-24 14:34:19
Informacja o wyniku III ustnego przetargu ograniczonego przeprowadzonego w dniu 16 czerwca 2015 r. 2015-06-24 14:32:08
Obwieszczenie o opracowaniu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Moryń na lata 2014-2029". 2015-06-17 08:31:54
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w III ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 170, położonej w obrębie 3 miasta Moryń, którego celem jest poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2015-06-15 14:17:08
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w III ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 382, położonej w obrębie 3 miasta Moryń, którego celem jest poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2015-06-15 14:07:10
Informacja o wyniku rokowań Burmistrz Morynia informuje o wyniku II rokowań przeprowadzonych w dniu 02 czerwca 2015 r. 2015-06-09 14:37:55