Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 2/2023 Burmistrza Morynia z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie: rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku. 2023-01-05 13:13:13
Zarządzenie Nr 2/2023 Burmistrza Morynia z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie: rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku. 2023-01-05 13:11:59
Zarządzenie Nr 3/2023 Burmistrza Morynia z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 r. 2023-01-05 13:07:57
Zarządzenie Nr 3/2023 Burmistrza Morynia z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 r. 2023-01-05 13:03:17
Zarządzenie Nr 158/2022 Burmistrza Morynia z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 r. 2022-12-22 14:54:07
Zarządzenie Nr 158/2022 Burmistrza Morynia z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 r. 2022-12-22 14:51:34
Zarządzenie Nr 156/2022 Burmistrza Morynia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Zarządzenia nr 151/2022 Burmistrza Morynia z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 r. 2022-12-12 12:13:42
ZARZĄDZENIE NR 156/2022 BURMISTRZA MORYNIA z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Zarządzenia nr 151/2022 Burmistrza Morynia z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 r. 2022-12-12 11:58:58
Zarządzenie Nr 142/2022 w sprawie powołania  komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego 2022-10-26 14:52:24
ZARZĄDZENIE NR 139/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2022-10-20 13:14:39
ZARZĄDZENIE Nr 138/2022 Burmistrza Morynia w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie gminy Moryń 2022-10-05 12:01:50
ZARZĄDZENIE NR 134/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-09-29 12:59:02
ZARZĄDZENIE NR 131/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użytkowania 2022-09-23 15:06:03
Zarządzenie Nr 128/2022 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2022-09-23 10:41:24
ZARZĄDZENIE NR 126/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2022-09-19 11:18:02
Zarządzenie Nr 102/2022 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2022-08-25 10:17:57
Zarządzenie Nr  101/2022 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem 2022-08-25 09:27:57
Zarządzenie Nr 93 /2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-08-12 14:50:09
Zarządzenie Nr 91 /2022 w sprawie anulowania zarządzenia Burmistrza Morynia nr 82/2022 z dnia 09 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-08-12 13:58:35
Zarządzenie Nr 83 /2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-08-09 14:48:26
Zarządzenie Burmistrza Morynia nr 77/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2022-08-04 09:19:28
Zarządzenie Nr 72/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2022-07-12 10:58:11
Zarządzenie Nr 71/2022 w sprawie anulowania zarządzenia Burmistrza Morynia nr 68/2022 z dnia 08 lipca 2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2022-07-12 10:53:54
ZARZĄDZENIE NR 65/2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-07-08 14:06:31
ZARZĄDZENIE NR 67/2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-07-08 14:05:54
ZARZĄDZENIE NR 69/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2022-07-08 14:02:44
ZARZĄDZENIE NR 68/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2022-07-08 14:01:15
ZARZĄDZENIE NR 70 /2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2022-07-08 13:50:26
ZARZĄDZENIE NR 66 /2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-07-08 13:47:01
Zarządzenie Nr 55/2022 w sprawie przyznania stypendiów uczniom Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu 2022-07-04 11:03:04
Zarządzenie Nr 54/2022 w sprawie przyznania nagród rzeczowych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moryń 2022-07-04 11:00:36
Zarządzenie Nr 58/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2022-06-28 14:32:05
ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GRYFINIE 2022-05-25 14:46:27
ZARZĄDZENIE NR 46/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia 2022-05-23 09:39:48
Zarządzenie nr 43/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2022-05-10 10:14:20
Zarządzenie nr 39/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2022-04-27 13:47:08
ZARZĄDZENIE NR 38 BURMISTRZA MORYNIA z dnia 27 kwietnia 2022 r., w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2022-04-27 09:01:37
Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Moryń 2022-04-21 14:29:39
Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Morynia - w sprawie przekazania odcinka sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 2022-04-20 14:37:02
Zarządzenie nr 33/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2022-04-14 12:33:30
Zarządzenie nr 35/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2022-04-14 12:28:56
Zarządzenie nr 34/2022 w sprawie ustalenia  ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży do I ustnego przetargu nieograniczonego 2022-04-14 12:26:17
Uchwała nr XXV/208/2022 w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy Moryń 2022-04-07 11:38:54
Zarządzenie nr 31/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia 2022-04-07 11:29:47
ZARZĄDZENIE NR 30/2022 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2022-04-01 15:15:00
Zarządzenie nr 25/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2022-03-30 08:57:48
Zarządzenie nr 20 w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Witnicy 2022-03-14 09:01:24
Zarządzenie nr 21/2022 w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie gminy Moryń 2022-03-10 12:08:56
Zarządzenie Nr 19/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych z wykonania zadań publicznych za 2020 roku 2022-03-07 12:56:05
ZARZĄDZENIE   NR  17/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2022-02-23 14:40:10
Zarządzenie Nr 14/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2022-02-10 13:35:28
Zarządzenie Nr 5/2022 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 roku. 2022-02-04 14:28:33
Zarządzenie Nr 11/2022 w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Moryniu 2022-01-26 09:46:31
Zarządzenie Nr 10/2022 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku 2022-01-26 09:44:32
Zarządzenie Nr 9/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkola i szkoły podstawowej 2022-01-26 09:42:09
ZARZĄDZENIE Nr 8/2022 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń  i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu 2022-01-18 11:41:38
ZARZĄDZENIE NR 5/2022 BURMISTRZA MORYNIA 2022-01-17 14:57:42
Zarządzenie nr 6/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem 2022-01-14 09:36:50
Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Morynia w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 14 grudnia 2021 r. na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 r. 2022-01-11 13:42:28
Zarządzenie Nr 89/2021 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę 2021-12-23 11:07:33
ZARZĄDZENIE NR 88/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 r. 2021-12-14 09:05:32
ZARZĄDZENIE Nr 87/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-12-09 14:12:54
Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie wyznaczenia pracowników urzędu do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2021-12-02 10:11:08
Obwieszczenie w sprawie polowania zbiorowego organizowanego przez Kolo Łowieckie "Szarak" przy Ministerstwie Gospodarki - numer obwodu 285. 2021-11-17 11:03:29
Zarządzenie nr 82/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2021-11-17 10:23:48
Zarządzenie nr 79/2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r. 2021-11-02 13:55:22
Zarządzenie Nr 77/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2021-10-20 10:46:23
Zarządzenie Nr 76/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych oraz ustalenia składu zespołów spisowych 2021-10-20 10:20:35
Zarządzenie Nr 72/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-09-27 09:41:03
Zarządzenie Nr 70/2021 w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie gminy Moryń 2021-09-15 09:07:07
Zarządzenie Nr  68/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-09-06 13:29:26
Zarządzenie Nr 64/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-07-29 14:34:08
Zarządzenie Nr 55/2021 w sprawie przyznania stypendiów uczniom Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu 2021-07-29 11:46:51
Zarządzenie Nr 54/2021 w sprawie przyznania nagród rzeczowych dla uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Moryń 2021-07-29 11:42:17
Zarządzenie Nr 62 /2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-07-22 11:23:02
Zarządzenie nr 61/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obronności, zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2021-07-21 10:27:17
Zarządzenie Nr  60/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-07-20 10:48:51
Zarządzenie Nr 57/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącycmi działaność pożytku publicznego na rok 2022 2021-06-25 14:33:03
Zarządzenie Nr 53/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2021-06-21 14:54:42
Zarządzenie Nr 52/2021w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2021-06-11 13:02:19
Zarządzenie Nr 50/2021 w sprawie wykazu ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości: nr 38 obręb 1 miasta Moryń 2021-06-10 15:08:01
Zarządzenie Nr  51/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-06-10 15:06:34
Zarządzenie nr 49/2021 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021-06-10 13:41:41
Zarządzenie Nr 48/2021 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moryniu 2021-06-01 11:17:15
Zarządzenie nr 41/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-05-24 10:53:17
Zarządzenie nr 37/2021 w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Moryniu komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2021-05-17 14:36:22
Zarządzenie nr 38/2021 w sprawie powołania komisji do spraw przejęcia nieruchomości 2021-05-11 07:52:34
Zarządzenie nr 36/2021 w sprawie uzupełniających wyborów Sołtysa Sołectwa Dolsko 2021-05-04 13:31:29
Zarządzenie Nr 34/2021 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu dodatkowych dni wolnych od pracy za święta przypadające w soboty w 2021 roku 2021-04-22 14:46:13
Zarządzenie Nr 33/2021 w sprawie wykazu ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości: nr 188/16 obręb Stare Objezierze, nr 5 obręb Gądno 2021-04-16 13:39:27
Zarządzenie Nr 32/2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-04-16 13:37:12
Zarządzenie nr 31/2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-04-12 09:53:03
Zarządzenie nr 30/2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem 2021-04-12 08:27:58
Zarządzenie 25/2020 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania blankietów odpisów aktów stanu cywilnego oraz blankietów zaświadczeń USC, będących drukami ścisłego zarachowania 2021-03-24 07:30:36
Zarządzenie nr 24/2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-03-19 11:00:54
Zarządzenie nr 23/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-03-15 12:08:11
Zarządzenie nr 22/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021-03-15 11:15:28
Zarządzenie nr 21/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych z wykonania zadań publicznych za 2020 roku 2021-03-04 14:32:19
Zarządzenie Nr 18/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-02-22 11:17:39
Zarządzenie Nr 17/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-02-22 09:43:55
Zarządzenie nr 13/2021 w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Moryniu 2021-02-01 11:24:48
Zarządzenie nr 12/2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkola i szkoły podstawowej 2021-02-01 11:08:59
Zarządzenie nr 11/2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku 2021-02-01 11:04:29
Zarządzenie nr 14/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-01-28 11:13:21
Zarządzenie nr 15/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-01-28 10:55:25
Zarządzenie nr 9/2021 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń  i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu 2021-01-26 15:11:45
Zarządzenie nr 7/2021 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2021-01-19 14:51:18
Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2021-01-19 14:47:22
Zarządzenie nr 5/2021 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2021-01-19 14:44:42
Zarządzenie Nr 6/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-01-19 14:42:06
Zrządzenie Nr 127/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2020- 2027 2021-01-12 10:53:11
Zarządzenie Nr 116/2020 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XIV/116/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 2021-01-08 12:21:32
Zarządzenie Nr 120/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych oraz ustalenia składu zespołów spisowych 2021-01-08 12:19:45
Zarządzenie Nr 126/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2021-01-08 12:17:16
Zarządzenie Nr 125/2020 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XV/123/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 2021-01-08 12:15:46
Zarządzenie Nr 119/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2021-01-08 12:14:16
Zarządzenie Nr 115/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2021-01-08 12:12:33
Zarządzenie Nr 121/2020 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021-01-08 08:45:22
Zarządzenie nr 124/2020 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług pogrzebowych dla cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2021-01-08 08:39:45
Zarządzenie Nr 1/2021 w sprawie: rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 roku 2021-01-08 07:15:23
Zarządzenie Nr 122/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  dzierżawę 2020-12-28 10:42:28
Zarządzenie Nr 123/2020 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 30 listopada 2020 r. na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 r. 2020-12-28 10:39:26
Zarządzenie 118/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 r. 2020-11-30 11:38:59
Zarządzenie Nr 117/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłki nożnej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 r. 2020-11-27 15:11:33
Zarządzenie nr 114/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-29 10:18:38
Zarządzenie nr 113/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-29 10:10:37
Zarządzenie nr 112/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-29 10:07:52
Zarządzenie nr 111/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-29 10:06:56
Zarządzenie nr 110/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-29 10:02:39
Zarządzenie nr 109/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-29 09:57:15
Zarządzenie nr 107/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-29 09:45:20
Zarządzenie nr 108/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-29 09:37:06
Zarządzenie nr 105/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-28 09:37:58
Zarządzenie nr 106/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-28 09:36:49
Zarządzenie nr 103/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-28 09:34:59
Zarządzenie nr 104/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-28 09:33:49
Zarządzenie nr 102/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-28 09:30:52
Zarządzenie nr101/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-28 09:28:56
Zarządzenie nr 99/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-28 09:22:17
Zarządzenie nr 100/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-28 09:20:38
Zarządzenie nr 91/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-27 13:37:20
Zarządzenie nr 92/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-27 13:33:00
Zarządzenie nr 93/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-27 13:29:27
Zarządzenia nr 94/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-27 13:23:32
Zarządzenie nr 96/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-27 13:07:41
Zarządzenia nr 95/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-27 12:57:50
Zarządzenie nr 98/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-27 12:27:17
Zarządzenie nr 97/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-27 12:25:45
Zarządzenie nr 84/2020w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w użyczenie 2020-10-26 14:31:58
Zarządzenie nr 90/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-26 14:29:50
Zarządzenie nr 89/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-26 14:27:48
Zarządzenie nr 88/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-26 14:25:42
Zarządzenie nr 87/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-26 14:21:22
Zarządzenie nr 86/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-26 14:11:52
Zarządzenie nr 85/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-26 14:02:29
Zarządzenie nr 83/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-26 13:38:21
Zarządzenie nr 82/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-26 13:36:05
Zarządzenie nr 81/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2020-10-26 13:30:47
Zarządzenia nr 80/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2020-10-26 13:29:07
Zarządzenie nr 78/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-10-26 10:48:29
Zarządzenie nr 77/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2020- 2027 2020-10-22 11:40:10
Zarządzenie nr 64/2020 w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Moryniu 2020-10-22 11:28:28
Zarządzenie nr 70/2020 w sprawie przyznania nagród uczniom Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu 2020-10-22 11:16:57
Zarządzenie nr 66/2020 w sprawie przyznania stypendiów uczniom Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu 2020-10-22 11:14:13
Zarządzenie nr 60/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2020-10-22 10:04:24
Zarządzenie nr 47/2020 w sprawie przyjęcia "Planu wspomagania placówek oświatowych Gminy Moryń w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów" 2020-10-22 08:08:12
Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku 2020-10-22 08:03:00
Zarządzenie nr 75/2020 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Moryń dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020-10-21 14:46:03
Zarządzenie nr 72/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-21 12:30:59
Zarządzenie nr 69/2020 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XIII/104/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 2020-10-21 09:21:44
Zarządzenie nr 67/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-21 09:02:10
Zarządzenie nr 65/2020 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla projektu grantowego objętego umową Nr 858-17-28-396 pn.: ?Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej? 2020-10-21 08:50:25
Zarządzenie nr 49/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury ? Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu za 2019 rok 2020-10-21 08:48:06
Zarządzenie nr 59/2020 w sprawie wprowadzenia działań prewencyjnych na terenie Gminy Moryń w związku z wystąpieniem wirusa COVID -19 na terenie gminy 2020-10-21 08:37:51
Zarządzenie nr 48/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-21 08:26:11
Zarządzenie nr 46/2020 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XII/88/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 2020-10-21 08:20:40
Zarządzenie nr 40/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 14:35:46
Zarządzenie nr 34/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 14:24:46
Zarządzenie nr 32/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 14:20:23
Zarządzenie nr 30/2020 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla projektu grantowego objętego umową Nr 309/2020 pn.: "Zdalna Szkoła ? wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" 2020-10-20 14:15:54
Zarządzenie nr 27/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 14:10:11
Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 14:06:42
Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie zmian do ustalonych przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2020-10-20 13:15:54
Zarządzenie 13/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 13:09:17
Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 13:05:37
Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 12:49:58
Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2020 2020-10-20 12:42:09
Zarządzenie Nr 76/2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2020-10-19 13:31:28
Zarządzenie nr 73/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2020- 2027 2020-10-07 15:12:59
Zarządzenie nr 74/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-10-07 11:06:24
Zarządzenie nr 71 w sprawie wyznaczenie Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności 2020-10-07 11:02:59
Zarządzenie Nr 68/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  dzierżawę 2020-09-03 12:16:49
Zarządzenie Burmsirza Morynia nr 57/2020 w sprawie zmian w budżecie 2020-08-05 07:50:21
Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Morynia z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Moryniu komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 2020-08-05 07:48:43
Zarządzenie Burmsirza Morynia nr 55/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-07-28 14:23:47
Zarządzenie nr 53/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 2020-07-23 08:49:21
Zarządzenie nr 51/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych statutów jednostek pomocniczych Gminy Moryń 2020-07-17 12:38:10
Zarządzenie nr 52/2020 w sprawie przeniesienia własności przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz uczestników projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moryń" przy dofinansowaniu w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 2020-07-17 12:34:19
Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2020 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2020-07-09 09:51:46
Zarządzenie nr 50/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2020-2027 2020-07-08 10:31:14
Zarządzenie nr 42/2020 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2020-06-22 09:06:29
Zarządzenie nr 41/2020 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2020-06-22 09:05:18
Zarządzenie nr 33/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia analizy zagrożeń na obszarach wodnych 2020-06-22 09:03:51
Zarządzenie Nr 45/2020 w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w gminie Moryń, w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-19 10:09:37
Zarządzenie 44/2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-19 10:08:14
Zarządzenie nr 45 w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w gminie Moryń, w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-19 10:06:40
Zarządzenie nr 37/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2020-06-19 10:01:58
Zarządzenie nr 38/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2020-06-19 09:58:59
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 741/7 obręb Przyjezierze II, 62, 59/4, 70/2 obręb Moryń 1, gmina Moryń." 2020-05-25 13:58:39
Zarządzenie Nr 31/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  dzierżawę 2020-05-21 11:34:45
Zarządzenie Nr 29/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-05-13 12:39:04
Zarządzenie Nr 28/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-05-08 12:05:30
Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringów wizyjnych na terenie Gminy Moryń, administrowanych przez Urząd Miejski w Moryniu 2020-05-04 09:34:55
Zarządzenie Nr 26/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2020-04-17 12:51:42
Zarządzenie Nr 22/2020 w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie gminy Moryń 2020-03-20 13:02:50
Zarządzenie Nr 21/2020 w sprawie ustalenia procedury w celu zapewnienia pomocy w zakupach osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywyłanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności seniorom, osobom niepełnosprawnym lub przebywającym w kwarantannie domowej 2020-03-19 13:29:18
Zarządzenie Nr 18/2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-09 09:50:38
Zarządzenie Nr 18/2020 BURMISTRZA MORYNIA w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-09 09:49:09
Zarządzenie Burmistrza Morynia nr 111/2018 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Moryń miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2020-03-09 07:42:33
Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest 2020-03-06 12:32:11
Zarządzenie Nr 16/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych z wykonania zadań publicznych za 2019 roku 2020-03-05 12:59:57
Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2020-03-05 12:06:55
Zarządzenie Nr 114/2019 w wprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-03-03 09:22:03
Zarządzenie Nr 116/2019 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu do świadczeń opieki zdrowotnej 2020-03-03 09:20:04
Zarządzenie Nr 121/2019 w wprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-03-03 09:18:19
Zarządzenie Nr 123/2019 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla operacji Nr 00120-65151-UM1600242/18 pn.:"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moryń" 2020-03-03 09:17:18
Zarządzenie Nr 124/2019 w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi - biała lista podatników 2020-03-03 09:14:28
Zarządzenie Nr 125/2019 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla projektu Nr RPZP.03.06.00-32-D010/18-00 pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu" 2020-03-03 09:12:03
Zarządzenie Nr 126/2019 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla projektu Nr RPZP.03.06.00-32-E004/19-00 pn.: "Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń" 2020-03-03 09:09:57
Zarządzenie Nr 127/2019 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla projektu Nr RPZP.09.03.00-32-0004/18-00 pn.: "Adaptacja budynku przedszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy" 2020-03-03 09:06:37
Zarządzenie Nr 128/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr X/72/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2020-03-03 09:02:55
Zarządzenie Nr 129/2019 w wprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-03-03 08:59:14
Zarządzenie Nr 130/2019 w wprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy moryń na lata 2019 - 2027 2020-03-03 08:58:07
Zarządzenie Nr 131/2019 w wprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-03-03 08:56:06
Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu 2020-02-28 08:05:14
Zarządzenie nr 11/2020 BURMISTRZA MORYNIA z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie procedur postępowania w sytuacjach związanych z występowaniem zwierząt wolno żyjących na terenach zabudowanych Gminy Moryń 2020-02-13 15:07:15
Zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola i szkoły podstawowej 2020-02-03 10:41:12
Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu 2020-01-23 11:52:13
Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2020-01-21 09:02:07
Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Moryń w 2020 roku 2020-01-16 09:14:04
Zarządzenie Nr 122/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 29 listopada 2019 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłki nożnej oraz działalnośic wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2020 r. 2019-12-23 08:46:48
Zarządzenie Nr 119/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2019-12-11 10:01:22
Zarządzenie Nr 118/2019 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkaniowe wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2019-12-09 14:04:49
Zarządzenie Nr 117/2019 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej 2019-12-05 08:58:08
Zarządzenie Nr 115/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2019-12-03 11:09:53
Zarządzenie nr 113/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłki nożnej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2020 r. 2019-11-29 16:01:11
Zarządzenie Nr 112/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-11-26 08:42:54
Zarządzenie Nr 111/2019 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-11-26 08:41:13
Zarządzenie Nr 109/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Obsługi Oświaty w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-11-26 08:39:45
Zarządzenie Nr 110/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2019-11-25 13:30:09
Zarządzenie Nr 104/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w uchwale Nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2 2019-11-18 15:03:51
Zarządzenie Nr 102/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 15:02:35
Zarządzenie Nr 96/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 15:01:44
Zarządzenie Nr 94/2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-11-18 15:00:49
Zarządzenie Nr 93/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027 2019-11-18 14:58:15
Zarządzenie Nr 92/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 14:53:42
Zarządzenie Nr 90/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski Solectw Gminy Moryń o realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 2019-11-18 14:45:38
Zarządzenie Nr 89/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w uchwale Nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-11-18 14:42:03
Zarządzenie Nr 84/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 14:30:32
Zarządzenie Nr 81/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. księgowości w Referacie Obsługi Oświaty Urzędu Miejskiego w Moryniu 2019-11-18 14:29:39
Zarządzenie Nr 77/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 14:27:00
Zarządzenie Nr 73/2019 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu "Przedszkole równych szans" Nr RPZP.08.01.00-32-K030/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2019-11-18 14:25:02
Zarządzenie Nr 72/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 14:16:23
Zarządzenie Nr 69/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. księgowości i kadr w Referacie Obsługi Oświaty Urzędu Miejskiego w Moryniu 2019-11-18 14:15:08
Zarządzenie Nr 68/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019 - 2027 2019-11-18 14:12:33
Zarządzenie Nr 67/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 14:10:58
Zarządzenie Nr 65/2019 w sprawie ustalenia planu działania Gminy Moryń na lata 2019-2022 w zakresie realizacji celu szczegółowego 4.2 (budowa zintegrowanej sieci szlaków rowerowych) Strategii Gminy Moryń na lata 2016 - 2019 2019-11-18 14:09:17
Zarządzenie Nr 64/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w uchwale Nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-11-18 11:30:41
Zarządzenie Nr 60/2019 w sprawie przyznania nagród książkowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 2019-11-18 11:10:50
Zarządzenie Nr 59/2019 w sprawie przyznania stypendiów uczniom Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Moryniu oraz Szkoły Podstawowej im. st. sierź. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu 2019-11-18 11:09:04
Zarządzenie Nr 57/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027 2019-11-18 11:07:03
Zarządzenie Nr 56/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 11:05:23
Zarządzenie Nr 55/2019 w sprawie powołania komisji ds. ujawnienia środka trwałego 2019-11-18 11:03:12
Zarządzenie Nr 54/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 2019-11-18 10:35:25
Zarządzenie Nr 52/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 10:32:29
Zarządzenie Nr 51/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w uchwale Nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-11-18 10:31:14
Zarządzenie Nr 47/2019 w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Moryniu 2019-11-18 10:29:33
Zarządzenie Nr 46/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 10:26:21
Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu za 2018 roku 2019-11-18 10:24:59
Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie powołania komisji ds. ujawnienia środka trwałego 2019-11-18 10:19:08
Zarządzenie Nr 39/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019 - 2027 2019-11-18 10:17:19
Zarządzenie Nr 34/2019 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu nieruchomości położonej przy ulicy Kościuszki nr 8 w Moryniu 2019-11-18 10:15:03
Zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 10:10:17
Zarządzenie Nr 29/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzaji zdawczo-odbiorczej w sołectwach 2019-11-18 10:08:35
Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu. 2019-11-18 09:52:28
Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku 2019-11-18 09:50:24
Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w uchwale Nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-11-18 09:48:31
Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie przekazania odcinka sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 2019-11-18 09:34:59
Zarządzenie Nr 105/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2019-11-08 14:24:16
Zarządzenie Nr 101/2019 w spawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisku ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-11-08 10:35:45
Zarządzenie nr 103/2019 Burmistrza Morynia Szefa Obrony Cywilnej Gminy Moryń w sprawie utworzenia Formacji Obrony Cywilnej (FOC) na terenie gminy Moryń 2019-11-05 07:27:50
Zarządzenie Nr 100/2019 w sprawie ogłoszeina wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-10-25 08:14:11
Zarządzenie Nr 99/2019 w sprawie obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie gminy Moryń 2019-10-21 12:50:23
Zarządzenie Nr 97/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2019-10-21 08:08:26
Zarządzenie nr 98/2019 w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Moryń przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019-10-18 13:07:05
Zarządzenie nr 98/2019 w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Moryń przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019-10-18 12:56:09
Zarządzenie Nr 95/2019 w sprawie powołania komisji 2019-10-09 13:12:13
IV rokowania na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie 2019-09-27 09:22:25
Zarządzenie Nr 63/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2019-09-27 09:14:57
Zarządzenie Nr 88/2019 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla operacji Nr 00038-65170-UM1610055/18 pn.: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Objezierze" 2019-09-24 12:39:53
Zarządzenie Nr 91/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 2019-09-23 13:21:21
Zarządzenie Nr 85/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2019-09-06 15:25:43
Zarządzenie Nr 87/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-09-05 13:53:21
Zarządzenie nr 86/2019 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2019-09-05 13:51:48
Zarządzenie Nr 82/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-08-29 08:55:20
Zarządzenie Nr 83/2019 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2019-08-29 08:50:08
Zarządzenie nr 80/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2019-08-22 08:24:34
Zarządzenie Nr 75/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopieeń nauczyciela mianowanego 2019-08-20 09:52:16
Zarządzenie Nr 79/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-20 08:54:03
Zarządzenie Nr 76/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2019-07-29 08:07:36
Zarządzenie Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2019-07-25 10:44:16
Zarządzenie nr 71/2019 w sprawie przygotowania głównego Stanowiska Kierowania i Zapasowego Miejsca Pracy Burmistrza Morynia 2019-07-10 11:14:14
Zarządzenie Nr 70/2019 w sprawie regulaminu strony internetowej Gminy Moryń 2019-07-10 11:11:22
Zarządzenie Nr 81/2009 w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-07-04 13:35:08
Zarządzenie Nr 66/2019 w sprawie ustalenia cen za świadczeie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2019-06-27 12:18:18
Zarządzenie Nr 53/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-05-28 11:21:44
Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Moryń, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-28 11:03:27
Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-28 11:00:41
Zarządzenie Nr 50/2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków dotyczących udzielania pomocy finansowej na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest 2019-05-16 11:01:02
Zarządzenie Nr 49/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2019-05-16 10:59:05
Zarządzenie Nr 45/2019 w sprawie zasad korzystania z fontanny usytuowanej na Plancu Wolności w Moryniu 2019-04-24 12:41:15
Zarządzenie Nr 41/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2019-04-02 14:17:19
Zarządzenie Nr 40/2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moryniu 2019-04-02 09:13:56
Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-04-02 07:37:10
Zarządzenie Nr 38/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-04-02 07:32:32
Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb w wodach jeziora Bielin w Gminie Moryń 2019-03-29 14:13:13
Zarządzenie nr 35/2019 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszeone otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych gminy Moryń w 2019 r. 2019-03-27 08:56:45
Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 28 lutego 2019 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłki nożnej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 r. 2019-03-21 13:48:10
Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2019-03-19 14:44:29
Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie przekazania w użyczenie świetlic wiejskich 2019-03-04 09:07:37
Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłki nożnej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2019 r. 2019-02-28 12:17:51
Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych 2019-02-28 12:15:29
Zarządzenie Nr 22/2019 zmieniające zarzązenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu 2019-02-20 14:55:19
Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatkó zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-02-11 14:05:05
Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 10 stycznia 2019 r. na wsparcie realizacji zadan publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-02-05 15:00:45
Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-02-05 08:33:04
Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-02-05 08:30:07
Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i szkoły podstawowoj 2019-02-05 08:26:31
Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej 2019-02-01 13:00:35
Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moryniu 2019-02-01 12:58:48
Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu niruchomości do odania w dzierżawę 2019-01-29 12:04:16
Zarządzenie Nr 12/2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2019-01-25 12:21:04
Zarządzenie Nr 11/2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem 2019-01-25 12:19:54
Zarządzenie Nr 10/2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem 2019-01-25 11:23:38
Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2018 2019-01-18 15:07:28
Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu 2019-01-17 10:38:36
Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-01-17 10:33:24
Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia na dzierżawę nieruchomości do I ustnego przetargu nieograniczonego 2019-01-17 10:29:23
Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia diagnozy bieżącego utrzymania obiektó Zespołu Szkół w Moryniu oraz określenia potrzeb inwestycyjnych 2019-01-17 10:27:36
Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jedostkach OSP Gminy Moryń w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-01-17 09:49:13
Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej, tenisa ziemnego, strzelectwa, łucznictwa, jeździectwa sportowego, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich, sportów wodnych ? żeglarstwa), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r. 2019-01-10 14:02:15
Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej, tenisa ziemnego, strzelectwa, łucznictwa, jeździectwa sportowego, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich, sportów wodnych ? żeglarstwa), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r. 2019-01-10 14:00:37
Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia na dzierżawę nieruchomości do I ustnego przetargu nieograniczonego 2019-01-09 09:29:11
Zarządzenie Nr 135/2018 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2019-01-04 12:27:30
Zarządzenie Nr 134/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2019-01-04 12:25:26
Zarządzenie Nr 115/2018 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej oraz powołania operatorów systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia wyborów samorządowych na terenie Gminy Moryń zarządzonych na dzień 21 października 2018 2019-01-04 12:15:49
Zarządzenie Nr 136/2018 w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2019 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2019-01-04 11:25:46
Zarządzenie Nr 130/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 11:22:17
Zarządzenie Nr 125/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 11:16:56
Zarządzenie Nr 121/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-01-04 11:15:05
Zarządzenie Nr 119/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 11:13:24
Zarządzenie Nr 118/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2019-01-04 11:12:46
Zarządzenie Nr 117/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 11:11:41
Zarządzenie Nr 114/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obronności, zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-01-04 11:09:51
Zarządzenie Nr 112/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 11:07:56
Zarządzenie Nr 111/2018 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Moryń miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2019-01-04 11:07:10
Zarządzenie Nr 106/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 11:05:33
Zarządzenie Nr 105/2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przepomocy w rodzinie 2019-01-04 11:04:27
Zarządzenie Nr 104/2018 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski Sołectw Gminy Moryń o realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 2019-01-04 11:02:44
Zarządzenie Nr 102/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 10:58:17
Zarządzenie Nr 100/2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 89/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków 2019-01-04 10:57:14
Zarządzenie Nr 99/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 10:54:53
Zarządzenie Nr 98/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-01-04 10:54:11
Zarządzenie Nr 97/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-01-04 10:52:21
Zarządzenie Nr 96/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-01-04 10:51:38
Zarządzenie Nr 95/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-01-04 10:50:09
Zarządzenie Nr 92/2018 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXXIV/262/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2019-01-04 10:48:09
Zarządzenie Nr 89/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 10:46:56
Zarządzenie Nr 88/2018 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wnioskó dotyczących udzielania pomocy finansowej na usuwanie i utylizację wyrobów zawieracjących azbest 2019-01-04 10:46:06
Zarządzenie Nr 87/2018 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Moryń przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019-01-04 10:44:11
Zarządzenie Nr 86/2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-01-04 10:42:00
Zarządzenie Nr 85/2018 w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT 2019-01-04 10:40:25
Zarządzenie Nr 83/2018 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2019-01-04 10:37:37
Zarządzenie Nr 80/2018 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXXIII/255/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2019-01-04 10:36:10
Zarządzenie Nr 79/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-01-04 10:34:41
Zarządzenie Nr 74/2018 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla operacji Nr 00242-6935-UM1610376/17 pn.: "Budowa obiektu kontenerowego o funkcji szatni i zaplecza socjalno-magazynowego wraz z niezbędną infastrukturą techniczną na stadionie w miejscowości Witnica" 2019-01-04 10:32:33
Zarządzenie Nr 73/2018 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla operacji Nr 00009-65171-UM1600009/17 pn.: "Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu" 2019-01-04 10:29:54
Zarządzenie Nr 72/2018 w sprawie dofinansowania kosztów zakupu okularów lub soczewej korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych lub laptopów w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-01-04 10:27:21
Zarządzenie Nr 70/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 10:25:07
Zarządzenie Nr 69/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu 2019-01-04 10:24:06
Zarządzenie Nr 64/2018 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód łowieckich na terenie gminy Moryń 2019-01-04 10:22:05
Zarządzenie Nr 58/2018 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXXII/245/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2019-01-04 10:20:25
Zarządzenie Nr 52/2018 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na sprzedaż i dzierżawę mienia gminnego 2019-01-04 10:19:04
Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 10:17:10
Zarządzenie Nr 50/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu za 2017 r. 2019-01-04 10:16:10
Zarządzenie Nr 49/2018 w sprawie powołania komisji opiniującej wniski o zmiany prdsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 2019-01-04 10:14:03
Zarządzenie Nr 43/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 10:03:41
ądzenie Nr 32/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. gospodarki i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-01-04 10:02:19
Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r. 2019-01-04 10:00:09
Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 09:58:39
Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 09:57:48
Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXIX/226/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2019-01-04 09:56:48
Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2019-01-04 09:54:25
Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2019-01-04 09:53:41
Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola i szkoły podstawowej 2019-01-04 09:51:23
Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 09:48:17
Zarządzenie 133/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2019-01-02 08:03:34
Zarządzenie Nr 131/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-12-19 09:22:46
Zarządzenie Nr 132/2018 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2018-12-19 09:15:39
Zarządznie Nr 129/2018 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy Moryń 2018-12-18 11:01:00
Zarządzenie Nr 129/2018 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy Moryń 2018-12-18 08:23:26
Zarządzenie Nr 124/2018 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2018-11-30 10:16:16
Zarządzenie Nr 123/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2018-11-27 13:47:16
Zarządzenie Nr 120/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2018-11-13 10:31:58
Zarządzenie Nr 108/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2018-10-25 12:28:39
Zarządzenie Nr 110/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomośći przeznaczonej do dzerżawy 2018-09-25 11:50:26
Zarządzenie Nr 109/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2018-09-24 11:39:53
Zarządzenie Nr 107/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2018-09-19 10:53:50
Zarządzenie Nr 103/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-08-31 07:50:02
Zarządzenie Nr 94/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-07-20 08:38:06
Zarządzenie Nr 93/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-07-20 08:33:00
Zarządzenie Nr 91/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-07-13 14:51:03
Zarządzenie Nr 90/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-07-11 14:32:39
Zarządzenie Nr 82/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-06-29 11:18:36
Zarządzenie Nr 81/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-06-29 11:11:48
Zarządzenie Nr 65/2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2018-06-22 08:44:22
Zarządzenie Nr 76/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-06-22 08:38:23
Zarządzenie Nr 78/2018 w sprawie przyznania nagród książkowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 2018-06-22 08:33:12
Zarządzenie Nr 77/2018 w sprawie przyznania stypendiów uczniom Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Moryniu oraz Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu 2018-06-22 08:29:15
Zarządzenie Nr 75/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu 2018-06-18 08:52:07
Zarzązenie Nr 71/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-06-04 14:38:52
Zarządzenie Nr 66/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-05-29 11:54:25
Zarządzenie Nr 68/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-05-29 11:51:21
Zarządzenie Nr 67/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-05-29 11:47:56
Zarządzenie Nr 63/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-05-23 09:08:13
Zarządzenie Nr 61/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-05-22 09:56:11
Zarządzenie Nr 57/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-05-17 08:07:22
Zarządzenie Nr 56/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-05-11 14:51:49
Zarządzenie Nr 54/2018w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-05-10 14:51:52
Zarządzenie Nr 53/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-05-10 14:48:57
Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu 2018-05-10 13:04:18
Zarządzenie Nr 48/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2026 2018-05-07 14:53:55
Zarządzenie Nr 47/2018w sprawie ustalenia ceny do III rokowań i wysokości kaucji zabezpieczającej 2018-04-10 13:27:49
Zarządzenie Nr 45/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem 2018-04-09 14:34:38
Zarządzenie Nr 46/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem 2018-04-09 14:31:08
Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-03-28 14:11:17
Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-03-28 14:08:33
Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-03-28 14:06:13
Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-03-28 14:03:54
Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-03-28 13:59:44
Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-03-28 13:57:43
Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-03-27 14:40:17
Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-03-27 14:27:42
Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-03-27 14:24:05
Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-03-27 14:20:21
Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-03-27 10:00:33
Zarządzenie Nr 29/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Moryniu 2018-03-13 13:55:38
Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wpsieranie realizacji zadań publicznych gminy Moryń w 2018 r. 2018-03-07 14:31:50
Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych 2018-03-07 14:29:52
Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2018-03-07 14:26:44
Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2018-02-28 12:33:47
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie 2018-02-26 09:58:44
Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2018-02-22 14:14:56
Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2018-02-22 14:08:07
Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie ustalenia ceny do rokowań i wysokości kaucji zabezpieczającej (dz. nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położonej w obrębie 3 miasta Moryń) 2018-02-21 10:25:08
Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę (dzierżawa części działki nr 268/1 o powierzchni 40 m2 obręb 3 miasta Moryń) 2018-02-19 16:09:37
Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie ustalenia ceny II rokowań i wysokości kaucji zabezpieczejącej (nieruchomość nr 239/7 o pow. 585 m2, obręb 3 miasta Moryń) 2018-02-16 14:03:48
Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-02-14 11:02:24
Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-02-14 10:58:44
Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem 2018-02-12 10:43:53
Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2018-02-01 12:42:28
Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczania reklam, wywiesania plakatów i banetów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie gminy Moryń 2018-02-01 12:40:10
Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2018 2018-02-01 12:37:12
Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 12 stycznia 2018 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-02-01 10:22:44
Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-01-31 13:59:58
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej 2018-01-23 12:31:01
Zarządzenie Nr 95/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2018-01-17 08:10:23
Zarządzenie Nr 101/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2018-01-17 08:00:09
Zarządzenie Nr 98/2017w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2018 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2018-01-17 07:52:21
Zarządzenie Nr 96/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXVIII/216/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2018-01-16 14:00:35
Zarzązenie Nr 91/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2018-01-16 13:55:16
Zarządzenie Nr 99/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2018-01-16 13:47:55
Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie: zasad prowadzenia w Urzędzie Miejskim w Moryniu Centralnego Rejestru Umów 2018-01-15 10:29:43
Zarządzenie Nr 100/2017 w sprawie sposobu i kosztów udostępniania informacji publicznej na wniosek osób fizycznych i prawnych 2018-01-12 14:16:43
Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej, tenisa, strzelectwa, jeździectwa sportowego, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, sportów wodnych - żeglarstwa w 2018 r. 2018-01-12 13:00:57
Zarządzenie Nr 94/2017 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2017-12-21 13:07:06
Zarządzenie Nr 93/2017 w sprawie przedłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy Urzędu Miejskiego w Moryniu 2017-12-21 13:05:39
Zarządzenie Nr 92/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu 2017-12-05 08:49:58
Zarządzenie Nr 88/2017 w sprawie powołania komisji ds. oceny przydatności składników majątkowych oraz nieodpłatnego przekazania zbędnych środków trwałych w postaci sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół w Moryniu 2017-11-27 09:13:04
Zarządzenie Nr 83/2017 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu i Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potzeby prowadzonych postępowań 2017-11-09 14:11:05
Zarządzenie Nr 84/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2017-11-07 12:27:33
Zarządzenie Nr 87/2017 w sprawie obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Moryń 2017-11-03 14:25:22
Zarządzenie Nr 81/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2017-10-18 09:38:47
Zarządzenie Nr 80/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2017-10-18 09:37:31
Zarządzenie Nr 79/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2017-10-18 09:36:10
Zarządzenie Nr 78/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2017-10-18 09:33:50
Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2017-10-18 09:33:00
Zarządzenie Nr 74/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2017-10-18 09:30:49
Zarządzenie Nr 73/2017 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski Sołectw Gminy Moryń o realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 2017-10-18 09:25:40
Zarządzenie Nr 72/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2017-10-18 09:23:12
Zarządzenie Nr 71/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXV/200/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-10-18 09:20:56
Zarządzenie Nr 68/2017 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na sprzedaż i dzierżawę mienia gminnego 2017-10-18 09:17:22
Zarządzenie Nr 64/2017 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla operacji Nr 00079-65151-UM1600138/16 pn.: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,6m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia" 2017-10-18 09:12:11
Zarządzenie Nr 61/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2017-10-18 08:31:14
Zarządzenie Nr 59/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2017-10-18 08:29:32
Zarządzenie Nr 58/2017 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług pogrzebowych dla cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2017-10-18 08:27:52
Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2017-10-18 08:25:25
Zarządzenie Nr 53/2017 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2017-10-18 08:24:14
Zarządzenie Nr 52/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXIV/186/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-10-18 08:22:09
Zarządzenie Nr 50/2017 w sprawie przyznania nagród książkowych dla uczniów szkół podstawowych 2017-10-18 08:20:45
Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie przyznania stypendiów uczniom Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawała II w Moryniu oraz absolwentom Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu 2017-10-18 08:18:21
Zarządzenie Nr 45/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2017-10-18 08:15:11
Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXIII/175/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-10-18 08:13:33
Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2017-10-18 08:09:21
Zarządzenie Nr 38/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2017-10-18 08:07:50
Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 2017-10-18 08:04:52
Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie przekazania w administrowanie świetlic wiejskich (Gądno) 2017-10-18 08:02:59
Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2017-10-18 08:00:13
Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXII/166/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-10-18 07:54:47
Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie wycofania z eksploatacji pożarniczego pojazdu samochodowego marki Stat 200 stanowiącego własnośći Gminy, w celu jego złomowania 2017-10-18 07:52:06
Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie przekazania w administrowanie świetlic wiejskich 2017-10-18 07:48:39
Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę częśći działki nr 107/1 o pow. 114m2, obręb Witnica 2017-10-18 07:46:36
Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkola i szkoły podstawowej 2017-10-18 07:44:26
Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2017-10-18 07:42:25
Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie zminy wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2017-10-17 13:09:36