Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: [or] - referat organizacyjny


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 6/2023 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. podatków w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2023-01-13 07:51:18
Protokół z obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 7 grudnia 2022 r. 2022-12-30 08:32:05
Protokół z obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 25 października 2022 r. 2022-12-30 08:31:24
XXXII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 29 grudnia 2022 r. - |11 głosowania| 2022-12-30 08:08:44
Porządek obrad XXXII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2022 r. 2022-12-20 10:17:19
UCHWAŁA NR XXXI/251/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2023 rok 2022-12-13 07:50:47
XXXI Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 7 grudnia 2022 r. 2022-12-08 09:54:50
Porządek obrad XXXI Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 7 grudnia 2022 r. 2022-11-30 13:17:15
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i w Trzcińsku - Zdroju oraz nabór kandydatów na członków komisji konkursowej 2022-11-10 11:51:25
Protokół z obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 6 września 2022 r. 2022-10-27 11:35:23
UCHWAŁA NR XXX/246/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji 2022-10-27 11:33:33
XXX Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 25 października 2022 r. - |13 głosowań| 2022-10-25 13:35:59
XXIX Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 6 września 2022 r. - |8 głosowań| 2022-09-07 09:20:54
Porządek obrad XXIX Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 6 września 2022 r. 2022-08-24 12:52:32
Petycja o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy 2022-08-10 12:32:39
Zarządzenie Nr 78 /2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2022-08-09 14:27:48
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 2/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatu gryfińskiego 2022-07-22 10:05:12
Protokół z obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 czerwca 2022 r. 2022-07-18 11:35:12
XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 14 lipca 2022 r. - |3 głosowania| 2022-07-15 07:46:38
Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 14 lipca 2022 r. 2022-07-11 07:36:56
UCHWAŁA NR XXVII/225/2022 w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy Moryń 2022-07-04 10:25:22
UCHWAŁA NR XXVII/219/2022 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 2022-07-04 10:12:39
UCHWAŁA NR XXVII/217/2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia wotum zaufania 2022-07-04 10:09:29
XXVII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 28 czerwca 2022 r. - |15 głosowań| 2022-06-29 08:12:08
W. Alenkowicz - interpelacja w sprawie podwyżki ceny dostawy ciepła 2022-06-28 14:26:47
ZARZĄDZENIE NR 53/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 2022-06-23 11:22:43
Protokół z obrad XXV Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 marca 2022 roku 2022-06-22 07:59:25
Protokół z obrad XXIV Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 stycznia 2022 roku 2022-06-22 07:58:15
Porządek obrad XXVII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 czerwca 2022 r. 2022-06-21 09:40:12
Krzysztof Konecki - Przewodniczący Rady Miejskiej 2022-06-06 09:11:36
Józef Piątek - Burmistrz Morynia 2022-06-06 09:07:48
Raport o stanie Gminy Moryń w 2021 roku 2022-05-31 13:38:04
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2021 2022-05-30 07:59:53
XXVI Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 27 maja 2022 r. - |10 głosowań| 2022-05-30 07:50:02
Zarządzenie Nr 47/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2022-05-27 08:26:28
Wiesława Alenkowicz - Radna 2022-05-24 12:19:28
Renata Barylska - Radna 2022-05-24 12:18:42
Paweł Bielawski - Radny 2022-05-24 12:17:55
Artur Dybizbański - Radny 2022-05-24 12:17:17
Artur Granda - Radny 2022-05-24 12:15:58
Iwona Hirt - Radna 2022-05-24 12:15:13
Mariusz Maciejewski - Radny 2022-05-24 12:14:33
Anatol Markowski - Radny 2022-05-24 12:13:46
Danuta Piątkowska - Radna 2022-05-24 12:13:06
Katarzyna Potapińska - Wiceprzewodnicząca Rady 2022-05-24 12:11:57
Anna Sobczyńska - Radna 2022-05-24 12:10:47
Piotr Sobczyński - Radny 2022-05-24 12:09:44
Barbara Sołoducha - Radna 2022-05-24 12:07:45
Józef Wszołek - Radny 2022-05-24 12:06:56
Cacek Marta - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu 2022-05-23 12:09:35
Choroszewicz Jerzy - Sekretarz Gminy 2022-05-23 12:01:46
Jaz Krzysztof - Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu 2022-05-23 11:58:54
Kaczmar Henryk - Dyrektor ZGKiM 2022-05-23 11:53:59
Kurjata Marek - Skarbnik Gminy 2022-05-23 11:52:19
Rozkrut Ewa - Zastępca Kierownika OPS 2022-05-23 11:51:35
Serafińska Elżbieta - Kierownik OPS 2022-05-23 11:50:42
Sobczyński Marcin - Dyrektor ZGKiM 2022-05-23 11:50:01
CENTRALNY REJESTR UMÓW 2022 r.    2022-04-21 12:39:23
Wzory oświadczeń majątkowych 2022 2022-03-30 09:54:23
Porządek obrad XXV Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 marca 2022 r. 2022-03-22 11:08:10
Zarządzenie nr 20 w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Witnicy 2022-03-14 09:01:24
Ogłoszenie Burmistrza Morynia w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Witnica 2022-03-14 08:53:49
Protokół z obrad XXI Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 4 listopada 2021 roku 2022-03-04 13:03:56
Porządek obrad XXIV Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 stycznia 2022 r. 2022-01-24 08:31:38
UCHWAŁA NR XXIII/195/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia 2021-12-30 14:30:36
Uchwała Nr XXIII/194/2021 w sprawie ustalenia diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń 2021-12-30 14:29:07
UCHWAŁA NR XXIII/193/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu 2021-12-30 14:27:37
Zarządzenie Nr 89/2021 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę 2021-12-23 11:07:33
Porządek obrad XXIII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 grudnia 2021 r. 2021-12-16 11:16:22
Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie wyznaczenia pracowników urzędu do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2021-12-02 10:11:08
UCHWAŁA NR XXI/179/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2022 rok 2021-11-22 08:05:57
Zarządzenie nr 82/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2021-11-17 10:23:48
Protokół z obrad XX Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 września 2021 roku 2021-11-04 14:25:06
Porządek obrad XXI Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 4 listopada 2021 r. 2021-10-25 12:41:19
Protokół z obrad XIX Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 lipca 2021 roku 2021-09-28 09:11:10
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 września 2021 r. 2021-09-13 13:25:14
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko ds. obronności, zarządzania kryzysowego 2021-08-17 10:39:57
Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu  w dniu 27 lipca 2021 r. 2021-07-22 13:56:18
BURMISTRZ MORYNIA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. OBRONNOŚCI, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2021-07-21 10:35:37
Zarządzenie nr 61/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obronności, zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2021-07-21 10:27:17
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020 2021-06-30 14:14:55
Protokół z obrad XVIII Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 czerwca 2021 roku 2021-06-30 12:40:29
ODWOŁANIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY 2021-06-23 11:12:14
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - Oświadczenia majątkowe 2021-06-22 07:37:28
Zarządzenie Nr 53/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2021-06-21 14:54:42
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. OBYWATELSKICH 2021-06-21 12:48:37
Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 czerwca 2021 r. 2021-06-16 09:43:15
CENTRALNY REJESTR UMÓW 2021 r. 2021-06-15 10:47:02
Protokół z obrad XVII Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 maja 2021 roku 2021-06-10 07:44:28
Zarządzenie Nr 48/2021 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moryniu 2021-06-01 11:17:15
Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 maja 2021 r. 2021-05-06 12:16:34
Zarządzenie nr 36/2021 w sprawie uzupełniających wyborów Sołtysa Sołectwa Dolsko 2021-05-04 13:31:29
Ogłoszenie - wybór Sołtysa sołectwa Dolsko 2021-05-04 12:32:30
Ogłoszenie - Ogólne Zebranie Mieszkańców, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa sołectwa Dolsko 2021-05-04 12:00:34
Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Morynia z dnia 04 maja 2021 r. w sprawie uzupełniających wyborów Sołtysa Sołectwa Dolsko 2021-05-04 11:29:18
Zarządzenie Nr 34/2021 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu dodatkowych dni wolnych od pracy za święta przypadające w soboty w 2021 roku 2021-04-22 14:46:13
Protokół z obrad XVI Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2021 roku 2021-04-13 08:34:20
Uchwała nr XVI/135/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji - listu otwartego Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO "Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!" 2021-04-06 14:11:28
Uchwała nr XVI/134/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Katarzyny Puchała dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie wolności, praw człowieka i obywatela oraz gwarancji bezpieczeństwa szczepionki przeciwko COVID-19 2021-04-06 14:10:12
Uchwała nr XVI/133/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland dotyczącej podjęcia uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka" 2021-04-06 14:09:06
XVI Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 23 marca 2021 r. - |16 głosowań| 2021-03-25 08:04:46
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2021 r. 2021-03-17 07:46:46
Uchwała nr XV/124/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu 2021-02-22 13:38:36
Uchwała nr XV/125/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Grzegorza Piątkowskiego dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie wolności, praw człowieka i obywatela oraz gwarancji bezpieczeństwa szczepionki przeciwko COYID-19 2021-02-22 13:18:41
Uchwała nr XV/126/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Piotra Sterkowskiego dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie wolności, praw człowieka i obywatela oraz gwarancji bezpieczeństwa szczepionki przeciwko COVID-19 2021-02-22 13:08:18
Petycja w sprawie podjęcia uchwały 2021-01-13 09:52:27
Uchwała nr XIV/113/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2021 rok 2020-12-18 11:37:01
Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2020 r. 2020-12-17 10:08:00
Protokół z obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 listopada 2020 r, 2020-12-11 12:50:59
Zarządzenie Nr 76/2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2020-10-19 13:31:28
Protokół z obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 15 września 2020 r. 2020-10-13 14:59:08
Zarządzenie nr 73/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2020- 2027 2020-10-07 15:12:59
Zarządzenie nr 71 w sprawie wyznaczenie Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności 2020-10-07 11:02:59
Uchwała nr XIII\98\2020 w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Moryń 2020-09-30 11:37:23
Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 15 września 2020 r. 2020-09-03 13:57:02
Protokół zwierający wyniki konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Moryń 2020-08-27 09:23:08
Protokół z obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 czerwca 2020 r. 2020-07-20 11:11:19
Zarządzenie nr 51/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych statutów jednostek pomocniczych Gminy Moryń 2020-07-17 12:38:10
brak tytułu 2020-07-17 10:00:45
Informacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Moryń, w dniu ponownego głosowania - 12 lipca 2020 r. 2020-07-10 14:50:54
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. obywatelskich 2020-07-08 12:28:12
Zarządzenie Nr 45/2020 w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w gminie Moryń, w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-19 10:09:37
Zarządzenie 44/2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-19 10:08:14
Zarządzenie nr 45 w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w gminie Moryń, w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-19 10:06:40
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obywatelskich 2020-06-18 14:47:33
Porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 czerwca 2020 r. 2020-06-09 13:35:22
Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringów wizyjnych na terenie Gminy Moryń, administrowanych przez Urząd Miejski w Moryniu 2020-05-04 09:34:55
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO LOSOWANIA SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY MORYŃ 2020-04-16 10:57:53
Informacja dotycząca sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 2020-03-27 10:30:56
Zarządzenie Nr 18/2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-09 09:50:38
Zarządzenie Nr 18/2020 BURMISTRZA MORYNIA w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-09 09:49:09
Zarządzenie Burmistrza Morynia nr 111/2018 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Moryń miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2020-03-09 07:42:33
Zarządzenie Nr 116/2019 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu do świadczeń opieki zdrowotnej 2020-03-03 09:20:04
rok 2020 2020-02-28 09:14:03
Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 lutego 2020 r. 2020-02-20 10:41:13
Protokół z obrad X Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 grudnia 2019 r. 2020-01-21 10:36:18
Uchwała Nr X/68/2019 w sprawie zarwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu 2020-01-13 08:26:20
Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 grudnia 2019 r. 2019-12-13 10:11:33
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Referatu Obsługi Oświaty w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-12-10 14:43:49
Zarządzenie Nr 112/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-11-26 08:42:54
Zarządzenie Nr 111/2019 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-11-26 08:41:13
Zarządzenie Nr 109/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Obsługi Oświaty w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-11-26 08:39:45
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-11-21 14:02:43
Uchwała Nr IX/56/2019 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Polityki Społecznej 2019-11-20 13:01:09
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA REFERATU OBSŁUGI OŚWIATY w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń 2019-11-20 09:19:48
Zarządzenie Nr 94/2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-11-18 15:00:49
Zarządzenie Nr 89/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w uchwale Nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-11-18 14:42:03
Zarządzenie Nr 81/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. księgowości w Referacie Obsługi Oświaty Urzędu Miejskiego w Moryniu 2019-11-18 14:29:39
Zarządzenie Nr 69/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. księgowości i kadr w Referacie Obsługi Oświaty Urzędu Miejskiego w Moryniu 2019-11-18 14:15:08
Protokół z obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 4 listopada 2019 r. 2019-11-08 10:37:48
Zarządzenie Nr 101/2019 w spawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisku ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-11-08 10:35:45
IX Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 4 listopada 2019 r. - |8 głosowań| 2019-11-06 07:41:53
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-10-25 11:35:19
Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 4 listopada 2019 r. 2019-10-24 11:27:15
Protokół z obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 16 września 2019 r. 2019-10-10 08:29:57
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. księgowości w Referacie Obsługi Oświaty Urzędu Miejskiego w Moryniu 2019-09-27 07:34:46
Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 16 września 2019 r. 2019-09-05 09:32:36
Ogłosznie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. KSIĘGOWOŚCI W REFERACIE OBSŁUGI OŚWIATY 2019-08-27 13:50:56
Zarządzenie Nr 79/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-20 08:54:03
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu przeprowadzonych w dniu 28 lipca 2019 r. 2019-07-31 13:39:43
Ogłosznie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. KSIĘGOWOŚCI I KADR W REFERACIE OBSŁUGI OŚWIATY 2019-07-09 10:42:57
Zarządzenie Nr 81/2009 w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-07-04 13:35:08
Protokół z obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 19 czerwca 2019 r. 2019-07-04 09:45:52
Uchwała Nr VII/41/2019 w sprawie absolutoriumz tytułu wykonania budżetu za rok 2018 2019-06-28 10:49:00
Uchwała Nr VII/39/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia wotum zaufania 2019-06-28 10:46:16
Uchwała Nr VII/42/2019 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnika 2019-06-24 13:55:42
Uchwała Nr VII/42/2019 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnika 2019-06-24 13:53:47
Uchwała Nr 3/2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu w sprawie ustalenia dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. 2019-06-21 08:09:21
Uchwała Nr 2/2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. 2019-06-21 08:07:01
Uchwała Nr 1/2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. 2019-06-21 08:04:55
Prawo Miejscowe rok 2018 2019-05-29 09:57:00
Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Moryń, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-28 11:03:27
Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-28 11:00:41
obwieszczenie Burmistrza Morynia o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu w okręgu wyborczym Nr 7 zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. 2019-05-28 08:44:23
Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 15 maja 2019 r. 2019-04-29 10:51:30
Informacja Urzędnika Wyborczego w Moryniu w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2019-04-23 11:33:11
Protokół z obrad V Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 marca 2019 r. 2019-04-18 11:44:10
Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie obwodów głosowania 2019-04-17 08:45:20
V Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 29 marca 2019 r. - |11 głosowań| 2019-04-02 14:41:53
Interpelacja - radnego Józefa Wszołka - w sprawie budowy parkingu na wolnym placu za budynkiem Urzędu Miejskiego 2019-04-01 12:30:38
CENTRALNY REJESTR UMÓW 2019 r. 2019-03-28 11:24:35
Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 marca 2019 r. 2019-03-21 13:10:54
II rokowania na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie 2019-03-07 08:13:00
Protokół z obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 21 lutego 2019 r. 2019-03-07 08:08:52
IV Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 21 lutego 2019 r. - |9 głosowań| 2019-02-27 10:53:27
Zarządzenie Nr 22/2019 zmieniające zarzązenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu 2019-02-20 14:55:19
Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 21 lutego 2019 r. 2019-02-13 10:09:42
Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-02-05 08:33:04
Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jedostkach OSP Gminy Moryń w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-01-17 09:49:13
Uchwała Nr III/10/2018 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Miejskiej w Moryniu 2019-01-07 11:00:18
Zarządzenie Nr 115/2018 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej oraz powołania operatorów systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia wyborów samorządowych na terenie Gminy Moryń zarządzonych na dzień 21 października 2018 2019-01-04 12:15:49
Zarządzenie Nr 121/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-01-04 11:15:05
Zarządzenie Nr 114/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obronności, zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-01-04 11:09:51
Zarządzenie Nr 111/2018 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Moryń miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2019-01-04 11:07:10
Zarządzenie Nr 98/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-01-04 10:54:11
Zarządzenie Nr 86/2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-01-04 10:42:00
Zarządzenie Nr 79/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-01-04 10:34:41
Zarządzenie Nr 72/2018 w sprawie dofinansowania kosztów zakupu okularów lub soczewej korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych lub laptopów w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-01-04 10:27:21
ądzenie Nr 32/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. gospodarki i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-01-04 10:02:19
Uchwała Nr XXXV/272/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Moryń 2019-01-03 09:12:09
III Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 28 grudnia 2018 r. - |10 głosowań| 2019-01-02 13:37:44
Zarządznie Nr 129/2018 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy Moryń 2018-12-18 11:01:00
Zarządzenie Nr 129/2018 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy Moryń 2018-12-18 08:23:26
Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2018 r. 2018-12-17 13:53:11
Protokół z obrad II Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 5 grudnia 2018 r. 2018-12-13 08:17:31
Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomoerania 2018-12-10 09:22:45
Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Polityki Społecznej 2018-12-10 09:21:42
Uchwała Nr II/4/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2018-12-10 09:20:51
Uchwała Nr II/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2018-12-10 09:19:56
II Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 5 grudnia 2018 r. - |9 głosowań| 2018-12-05 14:22:25
Obowiązek informacyjny - transmisja Sesji Rady Miejskiej 2018-12-04 08:15:11
Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Moryniu 2018-12-04 07:42:41
Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Moryniu 2018-12-04 07:40:35
Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 5 grudnia 2018 r. 2018-11-29 11:54:50
Protokół z obrad I Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 20 listopada 2018 r. 2018-11-26 09:11:20
Radni VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu (2018 - 2023) 2018-11-26 09:01:42
Uchwała Nr XXXV/273/2018 w sprawie obywatelskiej unicjatywy uchwałodawczej 2018-11-22 09:12:42
Uchwała Nr XXXV/272/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Moryń 2018-11-22 09:11:23
Uchwała Nr XXXV/271/2018 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 2018-11-22 09:10:15
Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 20 listopada 2018 r. 2018-11-14 08:40:17
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. obronności, zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2018-10-29 12:23:21
Protokół z obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 17 lipca 2018 r. 2018-10-18 10:08:04
Protokół z obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 września 2018 r. 2018-10-18 10:04:41
Protokół z obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 12 października 2018 r. 2018-10-18 10:02:30
Lista kandydatów spełniającym wymagania formalne na stanowisko ds. obronności, zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2018-10-18 10:00:40
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o pełnionych dyżurach w dniach 20 i 21 października 2018 r. 2018-10-17 14:32:46
Porządek XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 12 października 2018 r. 2018-10-08 08:37:56
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Moryniu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-02 13:59:50
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Morynia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-02 13:57:43
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Moryniu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-02 13:45:05
BURMISTRZ MORYNIA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. OBRONNOŚCI, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2018-10-02 08:03:50
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o miejscu i czasie losowania jednolitych numerów list kandydatówna radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-01 10:16:52
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej 2018-09-26 14:07:32
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II o losowaniu, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego 2018-09-25 12:38:21
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-20 14:27:43
Porządek XXXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 września 2018 r. 2018-09-06 12:13:24
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o okręgach wyborczych 2018-08-23 10:42:00
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2018-08-22 14:37:03
Uchwała Nr XXXIII/253/2018 w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. opracowania zmian do Statutu Gminy Moryń 2018-07-30 10:00:23
Uchwała Nr XXXIII/254/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia 2018-07-30 09:55:14
Burmistrz Morynia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska 2018-07-27 11:02:26
Protokół z obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 marca 2018 r. 2018-07-24 08:47:39
Protokół z obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 22 czerwca 2018 r. 2018-07-24 08:44:38
Porządek XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 17 lipca 2018 r. 2018-07-10 12:07:54
Komisje Rady Miejskiej w Moryniu 2018-06-28 10:23:56
Skład VII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu 2018-06-28 10:22:20
Protokół z obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 17 maja 2018 r. 2018-06-28 10:05:12
Zarządzenie Nr 65/2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2018-06-22 08:44:22
Porządek XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2018 r. 2018-06-13 11:55:22
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (ogólna) 2018-05-25 07:39:10
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 2018-05-22 10:38:04
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu 2018-05-10 13:05:37
Porządek XXXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 17 maja 2018 r. 2018-05-09 10:36:55
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie enektroenergetycznej linii kablowej 15 kV 2018-04-26 08:19:37
Uchwała Nr XXXI/242/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/158/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalnia diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń 2018-04-25 12:28:31
Uchwała Nr XXXI/238/2018 w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-04-25 11:45:15
Uchwała Nr XXXI/239/2018 w sprawie podziału Gminy Moryń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-25 11:43:26
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2018-04-19 09:33:36
Protokół z obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 21 lutego 2018 r. 2018-04-16 10:50:39
Porządek XXXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 marca 2018 r. 2018-03-20 09:00:47
Zarządzenie Nr 29/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Moryniu 2018-03-13 13:55:38
Centralny Rejestr Umów - 2018 2018-03-01 13:26:11
[aktualizacjia] w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego. 2018-02-27 12:53:20
Protokół z obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 15 lutego 2017 r. 2018-02-21 10:48:35
Porządek XXX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 21 lutego 2018 r. 2018-02-20 08:07:03
Protokół z obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2017 r. 2018-02-15 14:13:13
Porządek XXIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 15 lutego 2018 r. 2018-02-07 12:21:19
Uchwała Nr XXVIII/211/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu 2018-01-18 13:10:24
Uchwała Nr XXVIII/216/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2018-01-17 14:10:53
Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie: zasad prowadzenia w Urzędzie Miejskim w Moryniu Centralnego Rejestru Umów 2018-01-15 10:29:43
Zarządzenie Nr 100/2017 w sprawie sposobu i kosztów udostępniania informacji publicznej na wniosek osób fizycznych i prawnych 2018-01-12 14:16:43
Protokół z obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 października 2017 r. 2017-12-29 08:28:37
Zarządzenie Nr 94/2017 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2017-12-21 13:07:06
Zarządzenie Nr 93/2017 w sprawie przedłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy Urzędu Miejskiego w Moryniu 2017-12-21 13:05:39
Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2017 r. 2017-12-14 10:03:25
Prawo Miejscowe rok 2016 2017-12-13 10:38:49
Prawo Miejscowe rok 2017 2017-12-13 09:31:16
Zarządzenie Nr 92/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu 2017-12-05 08:49:58
Zarządzenie Nr 88/2017 w sprawie powołania komisji ds. oceny przydatności składników majątkowych oraz nieodpłatnego przekazania zbędnych środków trwałych w postaci sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół w Moryniu 2017-11-27 09:13:04
Uchwała Nr XXII/197/2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń 2017-11-17 13:03:37
Uchwała Nr XXV/229/2009 w sprawie zmiant uchwały Nr XXIII/213/2009 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Morynia 2017-11-17 12:15:41
Uchwała Nr XXV/228/2009 w sprawie ustalenia wynagdodzenia Burmistrza Morynia 2017-11-17 12:14:18
Uchwała Nr XXIV/223/2009 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 2017-11-17 11:59:16
Uchwała Nr XXIII/218/2009 w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Moryniu 2017-11-17 11:36:12
Zarządzenie Nr 83/2017 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu i Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potzeby prowadzonych postępowań 2017-11-09 14:11:05
Protokół z obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 września 2017 r. 2017-10-30 14:37:15
UChwała Nr XXVII/202/2017 w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń na lata 2017-2023" 2017-10-17 08:11:23
Zarządzenie Nr 82/2017 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Moryń 2017-10-13 09:46:23
Protokół z obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 14 września 2017 r. 2017-10-02 09:03:21
Zarządzenie Nr 70/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-09-21 13:49:57
Zarządzenie Nr 69/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017-09-21 11:48:03
Protokół z obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. 2017-09-15 09:33:45
Uchwała Nr VI/27/2003 w sprawie Statutu Gminy Moryń 2017-09-14 08:32:05
Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 14 września 2017 r. 2017-09-01 10:28:38
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sporządzeniu projektów: Zarządzeń Regionalnego Dyrektora Środowiska w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 2017-07-28 12:55:00
Uchwała Nr XXIV/189/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Morynia 2017-07-03 10:47:34
Uchwała Nr XXIII/168/2017 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gosporarczego i Polityki Społecznej 2017-07-03 10:23:37
Protokół z obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 11 maja 2017 r. 2017-06-29 10:31:22
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. 2017-06-06 11:59:42
Protokół z obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. 2017-05-15 13:58:18
Zarzązenie Nr 32/2017 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu 2017-04-28 13:19:43
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 11 maja 2017 r. 2017-04-26 14:33:26
Protokół z obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 26 stycznia 2017 r. 2017-03-23 14:23:05
Uchwała Nr XV/104/2016 w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społeczenej w Moryniu 2017-03-16 14:47:19
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. 2017-03-15 11:57:04
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Rady Mieskiej 2017-02-20 08:01:18
Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kakndydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu 2017-02-20 07:58:46
Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2017-02-10 11:08:10
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu zarządzonych na dzień 19 lutego 2017 r. 2017-02-09 09:26:30
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Moryniu w sprawie składu Obwodowej Komisji Nr 1 w Moryniu 2017-02-08 13:58:07
Zarządzenie 11/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2017-02-08 13:55:28
Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 17 stycznia 2017 r. na wsparcie rezlizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku bulicznego i o wolontariacie 2017-02-02 09:33:04
Uchwała Nr XXI/158/2017 w sprawie ustalenia diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń 2017-02-02 09:02:24
Uchwała Nr XXI/149/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2017 rok 2017-02-02 08:52:57
Protokół z obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. 2017-01-31 10:00:17
Informacja dotycząca spisu wyborców 2017-01-31 09:10:28
Uchwała Nr XXVII.71.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Moryń na 2017 rok 2017-01-20 07:59:30
Uchwała Nr XXVII.70.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moryń 2017-01-20 07:56:01
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu, zarządzeonych na dzień 19 luty 2017 r. 2017-01-18 13:22:17
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu w sprawie przyznania numerów dla list kandudatów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu, zarządzeonych na dzień 19 luty 2017 r. 2017-01-18 13:21:00
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu, zarządzeonych na dzień 19 luty 2017 r. 2017-01-18 13:19:24
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu, zarządzonych na dzień 19 lutego 2017 r. 2017-01-18 13:11:03
PORZĄDEK OBRAD XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU W DNIU 26 stycznia 2017 r. 2017-01-18 09:28:30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji pt. "Wpływ projektu rozbudowy urządzeń do produkcji papieru na terenie terytorium Polski". 2017-01-17 09:06:28
Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie informacji o numerze i granicy obwodu głosowania, siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu w okręgu wyborczym nr 6, zarządzonych na dzień 19 lutego 2017 r. 2017-01-16 09:16:16
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu zarządzonych na dzień 19 lutego 2017 r. 2016-12-28 09:04:29
Uchwała Nr CCCLIV.694.2016 w Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Moryń 2016-12-27 08:51:03
Uchwała Nr CCCLIV.695.2016 w Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2016-12-27 08:49:58
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu 2016-12-27 08:41:07
Zarządzenie Nr 88/2014 w sprawie wyznaczenia na obszardze Gminy Moryń miejsc na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2016-12-15 10:15:32
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. 2016-12-14 12:23:36
Ogłoszenie o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu, w okręgu wyborczym nr 6, zarządzonych na dzień 19 lutego 2016 r. 2016-12-05 07:52:39
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu w okręgu nr 6 2016-11-30 09:59:57
Zarządzenie Nr 775/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających 2016-11-30 09:58:30
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Miejskim w Moryniu na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2016-11-24 14:36:42
Ogłoszenie w sprawie wyborów Sołtysa Mirowa oraz ewentualnego uzupełnienienia składu Rady Sołeckiej 2016-11-23 11:28:49
Zarządzenie Nr 112/2016 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa Mirowa i wyborów ewentualnych uzupełniających członków Rady Sołeckiej Mirowa 2016-11-23 10:33:29
Zarządzenie Nr 112/2016 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa Mirowa i wyborów ewentualnych uzupełniających członków Rady Sołeckiej Mirowa 2016-11-23 10:32:00
Zarządzenie Nr 110/2016 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2016-11-07 13:40:44
Zarządzenie Nr 108/2016 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2016-11-07 13:38:49
Protokół z obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 września 2016 r. 2016-11-07 10:41:34
Zarządzenie Nr 109/2016 w sprawie określenia sposobu postępowania przy załatwianiu spraw w zakresie działalności lobbingowej. 2016-11-07 10:32:39
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2016-11-03 08:06:10
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zawiadomienia o sporządzenieu zarządzeń zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowieania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów zarządzeń 2016-11-02 14:20:18
Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 października 2016 r. 2016-10-20 13:52:38
Protokół z obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 7 września 2016 r. 2016-10-03 09:36:24
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 września 2016 r. 2016-09-20 14:49:54
Protokół z obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 czerwca 2016 r. 2016-09-07 13:16:31
Zarządzenie Nr 70/2016 w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Moryń 2016-09-05 13:10:54
Zarządzenie Nr 64/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2016-09-05 13:03:50
Zarządzenie Nr 42/2016 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrucji Zarządzania Systemem Informatycznym 2016-09-05 12:06:24
Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 7 września 2016 r. 2016-08-31 13:16:09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu zaktualizowanego dokumentu scopingowego dotyczącego oceny oddziaływania na środowisko pt."LEIPA Georg Leinfelder GmbH 16303 Schwedt n. Odrą - Koncepcja realizacji oceny oddziaływania na środowisko" 2016-08-10 15:16:13
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Miejskim w Moryniu na stanowisko ds. funduszy pomocowych i promocji gminy 2016-08-03 10:32:16
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2016-07-12 09:14:09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o porządzeniu pojektów: Zarządzeń zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. 2016-07-11 12:03:05
REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 2016-07-08 10:52:55
Protokół z obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 maja 2016 r. 2016-06-23 12:56:10
Obwieszczenie w sprawie "sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego? polegającego na budowie drogi rowerowej po szlaku byłej kolei wąskotorowej na odcinku Siekierki - Trzcińsko Zdróję 2016-06-16 07:34:53
Protokół z obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 maja 2016 r. 2016-06-14 14:01:17
Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 czerwca 2016 r. 2016-06-14 13:51:19
Protokół z obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 marca 2016 r. 2016-05-25 09:01:58
Porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 maja 2016 r. 2016-05-13 10:43:50
Zarządzenie Nr 39/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2016-04-25 09:59:12
Protokół z obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 26 lutego 2016 r. 2016-04-01 09:50:50
Porządek obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 marca 2016 r. 2016-03-24 08:49:43
Protokół z obrad X Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 13 listopada 2015 r. 2016-02-29 09:54:24
Protokół z obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2015 r. 2016-02-29 09:43:58
Porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 26 lutego 2016 r. 2016-02-11 11:51:32
Zarządzenie 108/2015 w sprawie powołania komisji ds. oceny przydatności składników majątkowych oraz nieopłatnego przekazania zbędnych środków trwałych w postaci sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Kultury 2016-02-04 09:35:56
Zarządzenie 81/2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2016-02-04 09:13:32
Zarządzenie 73/2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z komputerów służbowych, służbowej pocztym elektronicznej oraz drukarek i kserokopiarek w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2016-02-04 08:59:30
Uchwała Nr 80/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu 2016-02-02 12:07:15
Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2016-01-11 15:19:54
Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2015 r. 2015-12-16 13:23:20
Uchwała Nr X/70/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2016 rok 2015-12-16 12:10:04
Zarządzenie Nr 100/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Moryń w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-16 09:50:34
Zarządzenie Nr 100/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Moryń w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-16 09:48:45
Zarządzenie Nr 98/2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-13 10:41:19
Zarządzenie Nr 98/2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-13 10:39:49
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Moryniu z dnia 12 października 2015 r. w sprawie składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Moryniu 2015-10-13 08:10:53
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Klępiczu z dnia 12 października 2015 r. w sprawie składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Klępiczu 2015-10-13 08:00:13
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Witnicy z dnia 12 października 2015 r. w sprawie składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Witnicy 2015-10-13 07:42:08
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Moryniu z dnia 12 października 2015 r.w sprawie składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Moryniu 2015-10-13 07:26:35
Zarządzenie Nr 93 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-05 15:07:41
Zarządzenie Nr 93/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-05 15:05:55
Informacja Burmistrza Morynia z dnia 2 października 2015 r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składu obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Moryniu 2015-10-02 15:22:12
informacja dotycząca spisu wyborców 2015-10-02 08:27:10
Zarządzenie Nr 88/2014 w sprawie wyznaczenia na obszardze Gminy Moryń miejsc na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2015-09-29 11:16:55
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-22 15:05:08
Uchwała Nr 57/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-16 12:30:32
Uchwała Nr 57/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-15 08:20:27
Protokół z obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 25 czerwca 2015 r. 2015-09-14 08:09:07
Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy Moryń w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-09-09 09:17:38
Porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 11 września 2015 r. 2015-09-01 11:58:41
Informacje w sprawie składu Obwodowych Komisji do spraw Referendum 2015-08-26 14:55:39
Zarządzenie Nr 78/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Moryń dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-17 10:13:34
Zarządzenie Nr 66/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2015-07-22 10:58:17
Zarządzenie Nr 52/2015 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2015-07-22 10:43:37
Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu 2015-07-22 10:11:27
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-20 12:24:23
Uchwała Nr VIII/56/2015 w sprawie w sprawie utworzenia odrębnego obsowu głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 r. 2015-07-06 15:08:38
Uchwała Nr VIII/51/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie rocznych porozumień o współdziałanie z Gminą Miasto Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości - dowiezionych z terenu gminy Moryń do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie 2015-07-06 14:55:18
Uchwała Nr VIII/44/2015 w sprawie powołania komisji do przedstawienia Radzie Miejskiej w Moryniu opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. 2015-07-06 14:01:32
Uchwała Nr VIII/41/2015 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 2015-07-06 13:53:41
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. funduszy pomocowych i promocji gminy 2015-07-06 09:42:54
Uchwała Nr VII/56/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 r. 2015-07-02 09:25:53
Zarządzenie Nr 88/2014 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Moryń miejsc na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2015-07-02 09:21:38
Protokół z obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 21 maja 2015 r. 2015-07-01 13:48:55
Uchwała Nr VI/23/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/174/2015 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 maja 2013 r. w Sprawie ustalenia diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń 2015-06-02 09:50:17
OGŁOSZENIE 2015-05-28 09:13:07
Zarządzenie Nr 49/2015w sprawie określenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu 2015-05-28 08:53:32
Protokół z obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 26 marca 2015 r. 2015-05-25 11:12:43
Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-05-12 09:37:31
Porządek obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 21 maja 2015 r. 2015-05-11 09:40:43
Informacja w sprawie składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Moryń 2015-04-21 14:08:58
Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2015-04-20 14:58:32
Zarządzenie 32/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2015-04-20 08:18:57
Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2015-04-20 08:18:16
Apel Państwowej Komisji WYborczej do Wyborców 2015-04-16 14:23:21
Informacja dotycząca spisu wyborców 2015-04-16 13:44:39
Zarządzenie Nr 107/2014 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu. 2015-04-14 12:14:10
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o podziale gminy na obwody głosowania 2015-04-10 14:47:39
Zarządzenie Nr 28/2015 uchwalające zarządzenie w sprawie ekwiwalentu za używanie telefonu prywatnego do celów służbowych przez sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń. 2015-04-10 08:36:50
Zarządzenie Nr 88/2014 w sprawie wyznaczenia na obszardze Gminy Moryń miejsc na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2015-04-03 11:51:11
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2015-03-30 12:25:36
Protokół z obrad V Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 lutego 2015 r. 2015-03-30 11:29:32
Porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 26 marca 2015 r. 2015-03-19 09:31:50
Uchwała Nr LVIIL.110.2015 - w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moryń na lata 2015 - 2026 2015-03-17 07:50:30
Uchwała Nr V/21/2015 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Moryń jest organem prowadzącym. 2015-03-06 12:42:51
Uchwała Nr V/19/2015 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej 2015-03-06 12:34:16
Uchwała Nr V/20/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 2015-03-06 12:33:21
Uchwała Nr V/19/2015 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej 2015-03-06 12:31:04
Uchwała Nr V/20/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 2015-03-06 12:22:34
Instytucje pomocowe oraz leczenie 2015-03-01 19:33:54
Protokół z obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 stycznia 2015 r. 2015-02-25 08:25:28
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000041_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji lini kolejowej na działce nr 244/4 obręb Bielin gmina Moryń. 2015-02-24 13:45:59
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Dyrektora ochrony środowiska w Szczecinie z dnia 19 lutego 2015 r, w sprawie zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu scopingowego dotyczącego oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu mocy produkcyjnej maszyn papierniczych w miejscowości Schwedt na terytorium Niemiec. 2015-02-24 13:42:46
Porządek obrad V Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 24 lutego 2015 r. 2015-02-18 08:06:20
Skład Zarządu Miasta Moryń - VIII kadencja 2019 - 2023 2015-02-17 14:12:36
Podstawowe informacje GKRPA 2015-02-17 13:29:37
Wykaz sołectw kadencji 2019-2023 2015-02-13 11:16:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizaji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000041_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 244/4 obręb Bielin. 2015-02-05 13:02:12
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy Moryń 2015-01-20 07:50:22
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy Moryń 2015-01-20 07:47:52
Porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 stycznia 2015 r. 2015-01-19 13:13:40
Uchwała Nr III/9/2014 w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania 2015-01-12 11:31:55
Uchwała Nr III/8/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Moryń do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Obszarów Wiejskich 2015-01-12 11:30:19
Uchwała Nr III/7/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia 2015-01-12 11:27:07
Uchwała Nr III/6/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu 2015-01-12 11:20:59
Uchwała Nr III/5/2014 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2015-01-12 11:19:36
Uchwała Nr II/4/2014 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Polityki Społeczej 2015-01-12 10:58:24
Uchwała Nr II/3/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2015-01-12 10:54:50
Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Moryniu 2015-01-12 10:49:28
Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Moryniu 2015-01-12 10:48:41
Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 grudnia 2014 r. 2014-12-22 10:02:13
Porządek obrad I Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 1 grudnia 2014 r. 2014-11-27 13:16:22
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu w sprawie ustalenia treści i zarządzenia wydrukowania kard do głosowania w wyborach Burmistrza Morynia w ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014 r. 2014-11-26 14:07:02
Gminna Komisja Wyborcza w Moryniu podaje do publicznej wiadomości informacje o pełnionych dyżurach w dniach 29 i 30 listopada 2014 r. 2014-11-25 14:36:17
Protokół z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-11-24 11:27:31
Uchwała Nr XXXVI/265/2014 w prawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii w Gminie Moryń na 2015 rok 2014-11-06 13:10:33
Uchwała Nr XXXV/259/2014 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. 2014-11-06 12:09:11
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych w sprawie składów Obwodoych Komisji Wyborczych 2014-10-31 08:11:51
Informacja dotycząca spisu wyborców 2014-10-24 14:43:31
Zarządzenie Nr 87/2014 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 14:51:15
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Morynia w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 12:56:40
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 10:03:09
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Moryniu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 09:58:35
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o miejscu, dacie i czasie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych 2014-10-20 12:12:26
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o miejscu i czasie losowania jednolitych numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-20 12:11:05
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o podziale gminy na obwody głosowania 2014-10-16 13:13:04
Zarządzenie Nr 88/2014 w sprawie wyznaczenia na obszardze Gminy Moryń miejsc na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2014-10-14 07:50:56
Zarządzenie Nr 88/2014 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Moryń miejsc na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2014-10-14 07:50:10
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej W Moryniu z dnia 24 września 2014 r. - w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( Monitor Polski poz.789), podaje się do publicznej wiadomości informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów 2014-09-24 14:10:35
Uchwała Nr XXXIV/253/2014 w sprawie zakresu i formy informacji Burmistrza Morynia o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za okres pierwszego półrocza. 2014-09-23 14:11:38
Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 września 2014 r. 2014-09-23 13:42:34
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o okręgach wyborczych 2014-09-02 10:08:53
Zarządzenie Nr 43/2014 w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-07-31 11:20:44
Zarządzenie Nr 41/2014 w sprawie wskazania osób wchodzących do składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-07-31 11:19:18
Protokół z III sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-30 11:29:18
Protokół z II sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-30 11:28:52
Protokół z I sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-30 11:28:30
Protokół z XIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-30 11:27:52
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-30 11:27:26
Protokół z XI sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-30 11:27:02
Protokół z X sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-30 11:26:40
Protokół z IX sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-30 11:26:13
Protokół z VIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-30 11:25:44
Protokół z VII sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-30 11:25:15
Protokół z VI sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-30 11:24:30
Protokół z V sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-30 11:24:02
Protokół z IV sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-30 11:23:36
Protokół z XX sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-30 11:22:34
Protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-30 11:22:11
Protokół z XVII sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-30 11:21:46
Protokół z XVI sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-30 11:21:19
Protokół z XV sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-30 11:20:44
Protokół z XIV sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-30 11:20:05
Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-29 13:33:02
Protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-29 13:32:26
Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-29 13:31:57
Protokół z XXV sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-29 13:31:30
Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-29 13:29:44
Protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-29 13:29:20
Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-29 13:28:20
Protokół z XXI sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-29 13:27:53
Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-29 12:18:02
Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-29 12:17:28
Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-07-29 11:30:04
Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 21 lipca 2014 r. 2014-07-24 14:01:11
Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 25 czerwiec 2014 r. 2014-06-12 09:14:14
Zarządzenie Nr 46/2014 w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-20 09:19:39
Informacja dotycząca spisu wyborców 2014-05-16 10:06:16
Zarządzenie Nr44/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-05 14:31:53
Zarządzenie Nr44/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-05 14:30:55
Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 15 maja 2014 r. 2014-05-02 13:30:23
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o podziale gminy na obwody głosowania 2014-04-22 12:56:57
Zarządzenie Nr 34/2014 w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2014-04-16 12:45:51
Uchwała Nr XXX/2272014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia 2014-04-01 09:15:03
Uchwała Nr XXX/226/2014 w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Morynia 2014-04-01 09:12:57
Uchwała Nr XXX/225/2014 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europojskiego 2014-04-01 09:05:58
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji Nr 25/2014 z dnia 12 marca 2014 r. dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepustu w km 285, 489 pod linią kolejową 273 relacji Wrocław - Szczecin, zlokalizowanej na działce nr 266 obręb Bielin Gmina Moryń. 2014-03-25 12:25:54
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji Nr 26/2014 z dnia 18 marca 2014 r. dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepustu w km 285, 655 pod linią kolejową 273 relacji Wrocław - Szczecin, zlokalizowanej na działce nr 266 obręb Bielin Gmina Moryń. 2014-03-25 12:16:43
Porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 21 marca 2014 r. 2014-03-13 14:43:59
WYKAZ MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW WSZYSTKICH KOMITETÓW WYBORCZYCH 2014-02-27 11:22:17
Uchwała Nr XXVIII/209/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na rok 2014 2014-01-22 12:23:14
Uchwała Nr XXVIII/210/2013 w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu 2014-01-22 12:21:09
Uchwała Nr XXVIII/214/2013 w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2014-01-22 12:13:36
Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 grudnia 2013 r. 2013-12-18 13:32:56
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zakończeniu prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000 i rozpoczyna konsultacje społeczne opracowanych projektów dokumentów dla obszarów: Wzgórza Bukowe PLH320020, Ostoja Ińska PLB320008, Ostoja Cedyńska PLB320017, Dolina Iny Koło Rzecza PLH320004, Ostoja Drawska PLB320019, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010, Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH32001 2013-12-10 07:59:56
Uchwała Nr XXVII/199/2013 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu do wydawania decyzji w przedmiocie dodatku energetycznego 2013-11-22 13:16:39
Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 15 listopada 2013 r. 2013-11-06 13:04:20
Zarządzenie Nr 63/2013 w sprawie zamiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2013-09-04 11:24:30
Uchwała Nr XXIV/188/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/174/2013 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia diet radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń 2013-07-10 10:22:14
Uchwała Nr XXIV/183/2013 w sprawie nagrody jubileuszowej dla Burmistrza Morynia 2013-07-10 10:02:12
Uchwała Nr XXIV/177/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu 2013-07-10 09:46:51
Uchwała Nr XXIV/176/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Morynia 2013-07-10 09:44:16
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 czerwca 2013 r. 2013-06-20 12:25:41
Uchwała Nr XIII/174/2013 w sprawie ustalenia diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu MIasta Moryń 2013-06-06 09:02:27
Uchwała Nr XXIII/173/2013 w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu 2013-06-06 09:00:45
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 maja 2013 r. 2013-05-15 09:56:12
Zarządzenie Nr 14/2013 w sparawie wprowadzenia rejestrów prac zleconych osobom fizycznym. 2013-04-05 14:21:24
Zarządzenie Nr 7/2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2013-04-05 14:15:38
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 marca 2013 r. 2013-03-15 12:16:22
Zarządzenie Nr 103/2012 w sprawie Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2013-03-15 11:56:02
Uchwała Nr XXI/156/2013 w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Morynia 2013-03-11 09:32:28
Uchwała Nr XXI/156/2013 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia 2013-03-11 09:27:19
Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 21 lutego 2013 r. 2013-02-14 10:17:51
Uchwała Nr XX/141/2012 w sprawie podziału Gminy Moryń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2013-02-05 09:07:06
Uchwała Nr XX/140/2012 w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu 2013-02-05 09:05:50
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu 2012-12-27 11:36:36
Uchwała Nr XVIII/124/2012 w sprawie upoważnienia do reprezentowania gminy Moryń w zgromadzeniu Związku Gmin Dolnej Odry 2012-12-27 11:02:53
Uchwała Nr XVIII/121/2012 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 2012-12-27 10:54:10
Zarządzenie Nr 96/2012 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego "Jarmark Moryński 2013" 2012-12-13 10:15:58
Zarządzenie Nr 84/2012 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Moryniu. 2012-12-13 09:54:57
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2013 rok. 2012-12-11 09:58:25
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2012 r. 2012-12-11 08:37:45
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Moryń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2012-11-30 11:23:03
Informacja o wyniku naboru na "stanowisko ds. funduszy pomocowych i promocji gminy". 2012-11-06 14:02:01
Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 8 listopada 2012 r. 2012-10-23 14:17:14
Burmistrz Morynia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Moryniu. 2012-10-04 12:06:47
Uchwała Nr XVIII/122/2012 - w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 2012-09-25 09:48:44
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 września 2012 r. 2012-09-10 12:57:07
Zarządzenie Nr 64/2012 w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2012-07-26 14:10:10
Zarządzenie Nr 56/2012 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Moryniu. 2012-07-03 11:00:10
Zarządzenie Nr 51/2012 w sprawie zamiany zarządzeia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2012-07-03 10:37:17
Zarządzenie Nr 50/2012 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2012-07-03 10:34:58
Zarządzenie Nr 47/2012 w sprawie "Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym do Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Moryniu". 2012-07-03 09:52:13
Zarządzenie Nr 45/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w III nieograniczonym przetargu ustnym. 2012-05-31 14:36:55
Ogłoszenie w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia 2011-06-03 14:29:49
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Moryniu 2006-07-18 11:52:31