Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Organizacje Pozarządowe


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
2024 2024-01-11 09:13:11
2023 2023-01-05 13:08:16
2022 2022-06-23 11:25:18
2021 2021-01-25 15:00:37
2020 2020-01-09 14:17:46
2019 2018-12-21 11:22:12
2018 2018-01-12 13:04:11
2017 2017-01-17 12:38:26
2016 2016-03-18 09:52:52
2015 2015-01-08 13:15:30
2014 2014-06-03 11:58:23
2013 2013-10-04 11:56:26
WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) 2023-12-15 14:36:51
WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓREJ MOWA W ART. 14 UST. 1* / 2* USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) 2023-12-15 14:35:54
WZÓR UMOWY 2023-12-15 14:37:22
Sprawozdanie z realizacji w roku 2012 Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2013-04-23 13:05:43

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
23 kwi 2013

Osoba dodająca informacje

Marek Kurjata

Data publikacji:
23 kwi 2013, godz. 13:05

Osoba aktualizująca informacje

Marek Kurjata

Data aktualizacji:
23 kwi 2013, godz. 13:05