Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: [fb] - referat finansowo-budżetowy i podatków


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
UCHWAŁA NR XXXI/253/2022 w sprawie uchwalenia zmiany wieloleteniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2022 - 2030 2022-12-15 11:19:33
UCHWAŁA NR XXXI/254/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2022 2022-12-13 07:56:44
UCHWAŁA NR XXXI/248/2022 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2022-12-13 07:47:46
Podatki i opłaty na rok 2023 2022-12-13 07:36:45
Zarządzenie Nr 151/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 r. 2022-11-30 07:39:39
Projekt budżetu na rok 2023 2022-11-25 12:20:44
UCHWAŁA NR XXX/245/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz ustalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 2022-10-27 11:32:24
UCHWAŁA NR XXX/242/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2022 2022-10-27 11:24:23
UCHWAŁA NR XXX/241/2022 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2022-10-27 11:23:09
UCHWAŁA NR XXX/240/2022 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2022-10-27 11:22:08
III kwartał 2022-10-20 11:38:33
UCHWAŁA NR 50-72/4/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń za pierwsze półrocze 2022 roku 2022-09-08 08:45:56
UCHWAŁA NR XXIX/232/2022 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek OSP z terenu gminy Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia 2022-09-07 10:11:20
UCHWAŁA NR XXIX/230/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2022 2022-09-07 10:09:37
UCHWAŁA NR XXIX/229/2022 w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym 2022-09-07 10:08:36
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. 2022-08-18 08:54:36
II kwartał 2022-08-09 08:09:12
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE MORYŃ (na rok 2023) 2022-07-25 11:14:40
UCHWAŁA NR XXVII/223/2022 sprawie udzielenia dotacji dla jednostek OSP z terenu gminy Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu remizy, zakupu sprzętu i wyposażenia 2022-07-04 10:19:18
UCHWAŁA NR XXVII/222/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2022 2022-07-04 10:16:30
UCHWAŁA NR XXVII/218/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2021 2022-07-04 10:11:10
UCHWAŁA NR XXVI/216/2022 w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-06-03 09:03:56
UCHWAŁA NR XXVI/215/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2022 2022-06-03 09:00:24
UCHWAŁA NR XXVI/212/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego 2022-06-03 08:59:10
UCHWAŁA NR XXVI/211/2022 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2022 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2022-06-03 08:57:53
UCHWAŁA NR XXVI/209/2022 w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy Moryń 2022-06-03 08:56:50
Informacja sporządzona w zakresie określonym w art. 37 ust.1 pkt2 lit. a-e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych wg stanu na koniec roku 2021 2022-05-12 11:12:22
I kwartał 2022-04-26 07:17:04
Uchwała nr XXV/205/2022 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2022-2030 2022-04-08 08:44:52
Uchwała nr XXV/206/2022 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2022 2022-04-07 11:45:53
Uchwała nr XXV/204/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2022 2022-04-07 11:43:56
Uchwała nr XXV/207/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utworzenia, prowadzenia miejsca pobytu i noclegu wraz z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy, którzy przybywają do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na Ukrainie i przekroczyli granicę Polski od dnia 24 lutego 2022 roku 2022-04-07 11:40:29
Uchwała nr XXV/208/2022 w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy Moryń 2022-04-07 11:38:54
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2021 r. 2022-03-21 07:39:29
UCHWAŁA NR XXIV/201/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2022 2022-03-01 13:39:35
UCHWAŁA NR XXIV/199/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2022 2022-03-01 13:36:59
IV kwartał 2022-02-23 07:27:22
Uchwała Nr XXIII/198/2021 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2022 2021-12-30 14:35:28
Uchwała Nr XXIII/197/2021 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2021-2030 2021-12-30 14:33:33
Uchwała Nr XXIII/196/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w roku 2022 2021-12-30 14:31:44
UCHWAŁA NR XXIII/192/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2021 2021-12-30 13:50:09
UCHWAŁA NR XXIII/191/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2022 2021-12-30 13:47:30
Podatki i opłaty na rok 2022 2021-11-24 07:44:05
UCHWAŁA NR XXII/185/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2021 2021-11-22 08:27:56
Uchwała Nr XXII/184/2021 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2021-2030 2021-11-22 08:26:37
UCHWAŁA NR XXI/182/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2021 2021-11-22 08:20:10
Uchwała Nr XXI/181/2021 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2021-2030 2021-11-22 08:18:35
UCHWAŁA NR XXI/180/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego 2021-11-22 08:13:50
UCHWAŁA NR XXI/175/2021 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2021-11-22 07:45:50
UCHWAŁA NR XXI/174/2021 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2021-11-22 07:44:29
III kwartał 2021-10-20 10:24:53
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE MORYŃ (na rok 2022) 2021-09-29 10:18:25
Uchwała nr XX/170/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2021-09-28 10:55:09
Uchwała nr XX/169/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2021 2021-09-28 09:33:25
Uchwała Nr XIX/162/202 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2021-2030 2021-09-23 14:01:46
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. 2021-08-25 12:03:04
II kwartał 2021 r. 2021-07-21 07:22:05
Uchwała nr XVIII/161/2021 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2021-2030 2021-07-15 12:52:21
Uchwała nr XVIII/159/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2021-07-15 12:46:23
Uchwała nr XVIII/152/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia wotum zaufania 2021-07-15 12:45:06
Uchwała nr XVIII/153/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2020 2021-07-15 12:13:16
Uchwała nr XVIII/154/2021 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 2021-07-15 12:11:02
Uchwała Nr XVII/149/2021 sprawie zmiany uchwały nr VI/38/2019 w sprawie emisji obligacji 2021-06-15 10:33:52
Uchwała Nr XVII/148/2021 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2021-2030 2021-06-15 10:28:56
Uchwała Nr XVII/147/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek OSP z terenu gminy Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia 2021-06-15 10:27:00
Uchwała Nr XVII/145/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2021 2021-06-15 08:20:48
SKONSOLIDOWANy Bilans _Moryń za 2020 2021-05-12 10:40:18
Bilans ZS za 2020 2021-05-12 10:39:18
Bilans ZGKiM za 2020 2021-05-12 10:33:11
Bilans WYK.BUDŻ za 2020 2021-05-12 10:30:14
Bilans UM za 2020 2021-05-12 10:26:54
Bilans OPS za 2020 2021-05-12 10:25:25
Bilans MOK za 2020 2021-05-12 10:24:38
Bilans ŁĄCZNY za 2020 2021-05-12 10:23:46
Informacja sporządzona w zakresie określonym w art. 37 ust.1 pkt2 lit. a-e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych wg stanu na koniec roku 2020 2021-05-11 10:12:17
WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UMORZONO PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI W 2020 ROKU 2021-05-11 09:46:28
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2020 r. 2021-04-29 09:19:27
I kwartał 2021-04-28 14:54:43
Uchwała nr XVI/139/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2021-04-06 14:15:10
Uchwała nr XVI/138/2021 w sprawie zmian w Uchwale Nr XV7120/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2021 2021-04-06 14:14:10
Uchwała nr XVI/137/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2021 2021-04-06 14:12:53
IV kwartał 2021-03-16 08:03:25
Uchwała nr XV/121/2020 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2021-2030 2021-02-22 14:42:50
Uchwała nr XV/123/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 2021-02-22 11:48:05
Uchwała nr XV/122/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2021 2021-02-22 11:32:46
Zrządzenie Nr 127/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2020- 2027 2021-01-12 10:53:11
Zarządzenie Nr 116/2020 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XIV/116/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 2021-01-08 12:21:32
Zarządzenie Nr 120/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych oraz ustalenia składu zespołów spisowych 2021-01-08 12:19:45
Zarządzenie Nr 126/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2021-01-08 12:17:16
Zarządzenie Nr 125/2020 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XV/123/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 2021-01-08 12:15:46
Zarządzenie Nr 119/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2021-01-08 12:14:16
Zarządzenie Nr 115/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2021-01-08 12:12:33
Zarządzenie nr 124/2020 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług pogrzebowych dla cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2021-01-08 08:39:45
Podatki i opłaty na rok 2021 2021-01-05 07:29:11
Uchwała nr XIV/110/2020 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2020-12-17 15:05:05
Uchwała nr XIV/116/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 2020-12-15 16:20:53
Uchwała nr XIV/111/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Moryń 2020-12-15 15:52:53
Uchwała nr XIV/108/2020 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2020-12-15 15:50:21
Uchwała nr XIV/109/2020 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2020-12-15 15:49:20
Zarządzenie nr 77/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2020- 2027 2020-10-22 11:40:10
Zarządzenie nr 75/2020 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Moryń dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020-10-21 14:46:03
Zarządzenie nr 72/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-21 12:30:59
Zarządzenie nr 69/2020 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XIII/104/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 2020-10-21 09:21:44
Zarządzenie nr 67/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-21 09:02:10
Zarządzenie nr 65/2020 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla projektu grantowego objętego umową Nr 858-17-28-396 pn.: ?Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej? 2020-10-21 08:50:25
Zarządzenie nr 49/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury ? Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu za 2019 rok 2020-10-21 08:48:06
Zarządzenie nr 48/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-21 08:26:11
Zarządzenie nr 40/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 14:35:46
Zarządzenie nr 34/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 14:24:46
Zarządzenie nr 32/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 14:20:23
Zarządzenie nr 30/2020 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla projektu grantowego objętego umową Nr 309/2020 pn.: "Zdalna Szkoła ? wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" 2020-10-20 14:15:54
Zarządzenie nr 27/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 14:10:11
Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 14:06:42
Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie zmian do ustalonych przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2020-10-20 13:15:54
Zarządzenie 13/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 13:09:17
Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 13:05:37
Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-10-20 12:49:58
Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2020 2020-10-20 12:42:09
Uchwała nr XIII/105/2020 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2020-2027 2020-09-30 14:21:07
Uchwała nr XIII/104/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 2020-09-30 11:32:25
Uchwała nr XIII/100/2020 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 2020-09-30 11:18:47
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. 2020-08-20 12:15:13
Zarządzenie Burmsirza Morynia nr 57/2020 w sprawie zmian w budżecie 2020-08-05 07:50:21
Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2020 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2020-07-09 09:51:46
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE MORYŃ (na rok 2021) 2020-07-08 10:34:51
Zarządzenie nr 50/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2020-2027 2020-07-08 10:31:14
Uchwała Nr XII/82/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia wotum zaufania 2020-07-07 12:32:47
Uchwała Nr XII/83/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2019 2020-07-07 12:31:00
Uchwała Nr XII/84/2020 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 2020-07-07 12:29:35
Uchwała nr XII/95/2020 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2020-2027 2020-07-02 09:03:35
Uchwała nr XII/94/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego 2020-07-02 09:01:52
Uchwała nr XII/93/2020 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytku - kościół pw. Św. Wojciecha w Mirowie 2020-07-02 09:00:18
Uchwała nr XII/92/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP w Moryniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego 2020-07-02 08:58:01
Uchwała nr XII/91/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP w Witnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu oraz remontu remizy 2020-07-02 08:56:20
Uchwała nr XII/87/2020 w sprawie udzielenia dofinansowania dla jednostki OSP w Moryniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu oraz remontu remizy 2020-07-02 08:51:49
Uchwała nr XII/88/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 2020-07-02 08:36:34
WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UMORZONO PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI W 2019 ROKU 2020-06-02 07:44:44
Bilans z wykonania budżetu Gminy Moryń sporządzony na dzień 31.12.2019 r. 2020-04-30 09:00:19
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2019 2020-03-27 13:54:27
Uchwała Nr XI/77/2020 w sprwie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2020 2020-03-05 12:36:58
Zarządzenie Nr 114/2019 w wprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-03-03 09:22:03
Zarządzenie Nr 121/2019 w wprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-03-03 09:18:19
Zarządzenie Nr 123/2019 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla operacji Nr 00120-65151-UM1600242/18 pn.:"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moryń" 2020-03-03 09:17:18
Zarządzenie Nr 124/2019 w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi - biała lista podatników 2020-03-03 09:14:28
Zarządzenie Nr 125/2019 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla projektu Nr RPZP.03.06.00-32-D010/18-00 pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu" 2020-03-03 09:12:03
Zarządzenie Nr 126/2019 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla projektu Nr RPZP.03.06.00-32-E004/19-00 pn.: "Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń" 2020-03-03 09:09:57
Zarządzenie Nr 127/2019 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla projektu Nr RPZP.09.03.00-32-0004/18-00 pn.: "Adaptacja budynku przedszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy" 2020-03-03 09:06:37
Zarządzenie Nr 128/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr X/72/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2020-03-03 09:02:55
Zarządzenie Nr 129/2019 w wprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-03-03 08:59:14
Zarządzenie Nr 130/2019 w wprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy moryń na lata 2019 - 2027 2020-03-03 08:58:07
Zarządzenie Nr 131/2019 w wprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2020-03-03 08:56:06
Uchwała Nr X/73/2019 w sprawie ustalenia jednostkowych dotacji przedmionowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2020 2020-01-13 08:45:06
Uchwała Nr X/72/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2020-01-13 08:41:25
Uchwała Nr X/71/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2020 2020-01-13 08:39:59
Uchwała Nr X/70/2019 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2020-2027 2020-01-13 08:32:42
Podatki i opłaty ? Podatki i opłaty na rok 2020 2020-01-08 10:56:20
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2020-2027 2019-12-03 08:33:32
Projekt budżetu na rok 2020 2019-12-03 08:30:51
Zarządzenie Nr 110/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2019-11-25 13:30:09
Uchwała Nr IX/59/2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2019-11-20 12:55:32
Uchwała Nr IX/60/2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2019-11-20 12:54:28
Uchwała Nr IX/61/2019 w sprawie udzielenia dotacji dla jednoski OSP w Starym Objezierzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubiorów stażackich, kamery termowizyjnej oraz fantomu szkoleniowego 2019-11-20 12:52:21
Uchwała Nr IX/62/2019 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP w Moryniu z przeznaczniem na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej 2019-11-20 12:50:03
Uchwała Nr IX/63/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-11-20 12:48:12
Uchwała Nr IX/64/2019 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027 2019-11-20 12:46:52
Zarządzenie Nr 104/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w uchwale Nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2 2019-11-18 15:03:51
Zarządzenie Nr 102/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 15:02:35
Zarządzenie Nr 96/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 15:01:44
Zarządzenie Nr 93/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027 2019-11-18 14:58:15
Zarządzenie Nr 92/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 14:53:42
Zarządzenie Nr 90/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski Solectw Gminy Moryń o realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 2019-11-18 14:45:38
Zarządzenie Nr 84/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 14:30:32
Zarządzenie Nr 77/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 14:27:00
Zarządzenie Nr 73/2019 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu "Przedszkole równych szans" Nr RPZP.08.01.00-32-K030/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2019-11-18 14:25:02
Zarządzenie Nr 72/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 14:16:23
Zarządzenie Nr 68/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019 - 2027 2019-11-18 14:12:33
Zarządzenie Nr 67/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 14:10:58
Zarządzenie Nr 64/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w uchwale Nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-11-18 11:30:41
Zarządzenie Nr 57/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027 2019-11-18 11:07:03
Zarządzenie Nr 56/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 11:05:23
Zarządzenie Nr 55/2019 w sprawie powołania komisji ds. ujawnienia środka trwałego 2019-11-18 11:03:12
Zarządzenie Nr 54/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 2019-11-18 10:35:25
Zarządzenie Nr 52/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 10:32:29
Zarządzenie Nr 51/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w uchwale Nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-11-18 10:31:14
Zarządzenie Nr 46/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 10:26:21
Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu za 2018 roku 2019-11-18 10:24:59
Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie powołania komisji ds. ujawnienia środka trwałego 2019-11-18 10:19:08
Zarządzenie Nr 39/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019 - 2027 2019-11-18 10:17:19
Zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 10:10:17
Zarządzenie Nr 29/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzaji zdawczo-odbiorczej w sołectwach 2019-11-18 10:08:35
Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu. 2019-11-18 09:52:28
Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w uchwale Nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-11-18 09:48:31
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. 2019-10-24 13:05:59
Uchwała Nr VIII/55/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-10-03 08:55:45
Uchwała Nr VIII/54/2019 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027 2019-10-03 08:54:20
Uchwała Nr VIII/53/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Szczecinek w roku 2019 2019-10-03 08:52:36
Uchwała Nr VIII/52/2019 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Witnica z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu hełmów strażackich oraz węży 2019-10-03 08:51:13
Zarządzenie Nr 88/2019 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla operacji Nr 00038-65170-UM1610055/18 pn.: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Objezierze" 2019-09-24 12:39:53
brak tytułu 2019-07-23 07:32:16
Uchwała Nr VII/48/2019 zmieniająca uchwałę Nr XXX/231/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń na lata 2017 - 2023" 2019-06-28 10:58:11
Uchwała Nr VII/46/2019 w sprawie zacięgnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie 2019-06-28 10:52:22
Uchwała Nr VII/45/2019 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2019 na dofinansowenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2019-06-28 10:50:52
Uchwała Nr VII/40/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2018 2019-06-28 10:47:42
Uchwała Nr VII/47/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-06-28 08:20:22
Uchwała Nr VI/35/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-06-03 14:17:21
Errata sprawozdanie za 2018 2019-05-17 09:55:44
Informacja sporządzona w zakresie określonym w art. 37 ust.1 pkt2 lit. a-e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych wg stanu na koniec roku 2018 2019-05-16 11:04:31
Uchwała Nr V/30/2019 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2019 - 2027 2019-04-03 10:10:22
Uchwała Nr V/29/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-04-03 08:51:59
Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-04-02 07:37:10
Zarządzenie Nr 38/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-04-02 07:32:32
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2018 2019-03-19 09:10:05
Uchwała Nr IV/21/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-03-12 15:04:09
Uchwała Nr IV/20/2019 w sprawie zmiany w uchwale nr XXI/153/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokośći wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Moryń 2019-03-12 14:57:38
Uchwała Nr IV/22/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiegow w roku 2019 2019-03-12 14:53:13
Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatkó zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-02-11 14:05:05
Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-02-05 08:30:07
Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2018 2019-01-18 15:07:28
Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie uchwaleia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2027 2019-01-07 11:21:46
Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie ustalenia jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2019 2019-01-07 11:19:42
Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027 2019-01-07 11:12:38
Uchwała Nr III/14/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2019 2019-01-07 11:08:07
Uchwała Nr III/13/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2019-01-07 11:05:43
Zarządzenie Nr 135/2018 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2019-01-04 12:27:30
Zarządzenie Nr 134/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2019-01-04 12:25:26
Zarządzenie Nr 136/2018 w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2019 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2019-01-04 11:25:46
Zarządzenie Nr 130/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 11:22:17
Zarządzenie Nr 128/2018 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2019-01-04 11:21:13
Zarządzenie Nr 125/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 11:16:56
Zarządzenie Nr 119/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 11:13:24
Zarządzenie Nr 117/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 11:11:41
Zarządzenie Nr 112/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 11:07:56
Zarządzenie Nr 106/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 11:05:33
Zarządzenie Nr 104/2018 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski Sołectw Gminy Moryń o realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 2019-01-04 11:02:44
Zarządzenie Nr 102/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 10:58:17
Zarządzenie Nr 100/2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 89/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków 2019-01-04 10:57:14
Zarządzenie Nr 99/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 10:54:53
Zarządzenie Nr 92/2018 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXXIV/262/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2019-01-04 10:48:09
Zarządzenie Nr 89/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 10:46:56
Zarządzenie Nr 85/2018 w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT 2019-01-04 10:40:25
Zarządzenie Nr 80/2018 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXXIII/255/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2019-01-04 10:36:10
Zarządzenie Nr 74/2018 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla operacji Nr 00242-6935-UM1610376/17 pn.: "Budowa obiektu kontenerowego o funkcji szatni i zaplecza socjalno-magazynowego wraz z niezbędną infastrukturą techniczną na stadionie w miejscowości Witnica" 2019-01-04 10:32:33
Zarządzenie Nr 73/2018 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla operacji Nr 00009-65171-UM1600009/17 pn.: "Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu" 2019-01-04 10:29:54
Zarządzenie Nr 70/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 10:25:07
Zarządzenie Nr 58/2018 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXXII/245/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2019-01-04 10:20:25
Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 10:17:10
Zarządzenie Nr 50/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu za 2017 r. 2019-01-04 10:16:10
Zarządzenie Nr 49/2018 w sprawie powołania komisji opiniującej wniski o zmiany prdsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 2019-01-04 10:14:03
Zarządzenie Nr 43/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 10:03:41
Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 09:58:39
Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 09:57:48
Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXIX/226/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2019-01-04 09:56:48
Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 09:48:17
Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2018-12-10 09:27:32
Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru budynków wielolokatorowych 2018-12-10 09:26:42
Projekt budżetu na rok 2019 2018-11-29 11:21:15
Uchwała Nr XXXV/280/2018 w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2027 2018-11-22 09:27:55
Uchwała Nr XXXV/277/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2018-11-22 09:19:08
Uchwała Nr XXXV/276/2018 w sprawie zmiany w uchwale XI/94/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów 2018-11-22 09:18:05
Uchwała Nr XXXV/275/2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2018-11-22 09:15:59
Uchwała Nr XXXV/274/2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2018-11-22 09:14:20
brak tytułu 2018-10-18 14:51:39
Uchwała Nr XXXII/243/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego 2018-07-31 11:01:10
Uchwała Nr XXXII/245/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2018-07-31 10:55:41
Uchwała Nr XXXII/246/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2026 2018-07-31 10:53:57
Uchwała Nr XXXII/247/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na utworzenie Sici tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierze 2018-07-31 10:52:44
Uchwała Nr XXXII/248/2018 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2018 na dofinansowanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - kościół filialny pw. Św. Wojciecha w Mirowie 2018-07-31 10:51:23
Uchwała Nr XXXIV/262/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2018-07-30 14:38:14
Uchwała Nr XXXIV/263/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2027 2018-07-30 10:10:42
Uchwała Nr XXXIV/264/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2018-07-30 10:09:19
Uchwała Nr XXXIV/265/2018 w sprawie emisji obligacji 2018-07-30 10:08:09
Uchwała Nr XXXIII/250/2018 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 2018-07-30 10:04:32
Uchwała Nr XXXIII/251/2018 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działąniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym 2018-07-30 10:03:21
Uchwała Nr XXXIII/255/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryn na rok 2018 2018-07-30 09:54:00
Uchwała Nr XXXIII/256/2018 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2018 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - epitafium w Moryniu 2018-07-30 09:52:32
Uchwała Nr XXXIII/258/2018 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu bramy garażowej oraz armatury wodno-pianowej 2018-07-30 09:42:20
II kwartał 2018 2018-07-23 09:22:08
WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UMORZONO PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI W 2017 ROKU 2018-05-23 08:57:16
Zarządzenie Nr 48/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2026 2018-05-07 14:53:55
Informacja sporządzona w zakresie określonym w art. 37 ust.1 pkt2 lit. a-e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z póź zm.) wg stanu na koniec roku 2017 2018-05-07 14:46:24
Uchwała Nr XXXI/236/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2026 2018-05-07 10:55:28
Uchwała Nr XXXI/235/2018 w sprawie udzielenia dotacji roku 2018 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - kościół filialny pw. Św. Józefa w Bielinie 2018-04-25 12:22:29
Uchwała Nr XXXI/237/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2018-04-25 12:03:01
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2017 2018-04-06 11:57:06
Uchwała Nr XXVIII/219/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2026 2018-03-05 11:45:38
Uchwała Nr XXIX/224/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2018 2018-02-28 10:20:56
Uchwała Nr XXIX/225/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowania 2018-02-28 10:19:41
Uchwała Nr XXIX/226/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2018-02-28 10:18:18
Uchwała Nr XXIX/227/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2016 2018-02-28 09:48:55
IV kwartał 2017 2018-02-20 13:05:56
Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2018 2018-02-01 12:37:12
Uchwała Nr XXVIII/220/2017 w sprawie w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizaowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2018 2018-01-18 13:26:26
Uchwała Nr XXVIII/217/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/148/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizaowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2017 2018-01-18 13:24:50
Uchwała Nr XXVIII/218/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2018 2018-01-17 14:06:59
Zarządzenie Nr 95/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2018-01-17 08:10:23
Zarządzenie Nr 101/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2018-01-17 08:00:09
Zarządzenie Nr 98/2017w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2018 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2018-01-17 07:52:21
Zarządzenie Nr 96/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXVIII/216/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2018-01-16 14:00:35
Zarzązenie Nr 91/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2018-01-16 13:55:16
Zarządzenie Nr 99/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2018-01-16 13:47:55
Podatki i opłaty na rok 2018 2017-11-21 09:18:36
Uchwała Nr XXVII/205/2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2017-11-21 09:08:32
Uchwała Nr XXVII/206/2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2017-11-21 09:06:39
Uchwała Nr XXVII/209/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-11-21 09:00:44
Uchwała Nr XXVII/210/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2017-11-21 08:59:02
Uchwała Nr XXII/196/2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na rok 2009 2017-11-17 13:01:43
Uchwała Nr XXII/195/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2008 rok 2017-11-17 12:59:50
Uchwała Nr XXV/231/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Moryń dla Gminy Kamień Pomorski z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w pożarze w dniu 13 kwietnia 2009 r. 2017-11-17 12:25:18
Uchwała Nr XXV/230/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatam Gryfino 2017-11-17 12:23:48
Uchwałą Nr XXV/227/2009 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2009 2017-11-17 12:13:07
Uchwała Nr XXIV/222/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminu Moryń na rok 2009 2017-11-17 11:54:08
Uchwała Nr XXIV/221/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2017-11-17 11:52:47
Uchwała Nr XXIV/220/2009 w sprawie ustalenia diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń 2017-11-17 11:51:15
Uchwała Nr XXIII/217/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryn na rok 2009 2017-11-17 11:32:33
Uchwała Nr XXIII/216/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2017-11-17 11:30:30
Uchwała Nr XXIII/215/2009 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2017-11-17 11:29:01
Uchwała Nr XXIII/214/2009 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym 2017-11-17 11:26:26
Uchwała Nr XXIII/213/2009 w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Morynia 2017-11-17 11:16:51
Uchwała Nr XXIII/212/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Moryń dla Powiatu Gryfińskiego na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gorzkowie. 2017-11-17 11:15:53
II kwartał 2017-11-08 11:01:31
III kwartał 2017-11-08 11:00:13
Zarządzenie Nr 81/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2017-10-18 09:38:47
Zarządzenie Nr 80/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2017-10-18 09:37:31
Zarządzenie Nr 79/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2017-10-18 09:36:10
Zarządzenie Nr 73/2017 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski Sołectw Gminy Moryń o realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 2017-10-18 09:25:40
Zarządzenie Nr 71/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXV/200/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-10-18 09:20:56
Zarządzenie Nr 68/2017 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na sprzedaż i dzierżawę mienia gminnego 2017-10-18 09:17:22
Zarządzenie Nr 67/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2017-10-18 09:14:29
Zarządzenie Nr 64/2017 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla operacji Nr 00079-65151-UM1600138/16 pn.: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,6m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia" 2017-10-18 09:12:11
Zarządzenie Nr 61/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2017-10-18 08:31:14
Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2017-10-18 08:25:25
Zarządzenie Nr 52/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXIV/186/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-10-18 08:22:09
Zarządzenie Nr 45/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2017-10-18 08:15:11
Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXIII/175/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-10-18 08:13:33
Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 2017-10-18 08:04:52
Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2017-10-18 08:00:13
Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXII/166/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-10-18 07:54:47
Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie wycofania z eksploatacji pożarniczego pojazdu samochodowego marki Stat 200 stanowiącego własnośći Gminy, w celu jego złomowania 2017-10-18 07:52:06
Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2017-10-18 07:42:25
Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie zminy wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2017-10-17 13:09:36
Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2017-10-17 13:05:11
Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXI/157/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-10-17 13:03:19
Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2017 2017-10-17 12:55:48
UChwała Nr XXVII/203/2017 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Stare Objezierze z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i ubiorów stażackich 2017-10-17 08:08:15
Uchwała Nr XXV/201/2017 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-09-25 09:41:01
Uchwała Nr XXV/200/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-09-25 09:38:02
Uchwała Nr XXV/199/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2017-09-25 09:37:06
Uchwała Nr XXV/198/2017 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - Kościół pw. Narodzenia NMP w Starym Objezierzu 2017-09-25 09:35:56
Uchwała Nr XXV/197/2017 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OPS Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania 2017-09-25 09:33:49
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE MORYŃ 2017-07-21 14:58:02
Uchwała Nr XXIV/177/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2016 2017-07-03 11:15:31
Uchwała Nr XXIV/178/2017 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 2017-07-03 11:14:09
Uchwała Nr XXIV/186/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-07-03 10:51:53
Uchwała Nr XXIV/187/2017 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wspisanych do rejestru zabytków - epitafium w Moryniu 2017-07-03 10:50:40
Uchwała Nr XXIV/188/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2017-07-03 10:48:51
Uchwała Nr XXIII/175/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-07-03 10:06:07
Uchwała Nr XXIII/176/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2017-07-03 10:04:52
Uchwała Nr XXII/165/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego 2017-07-03 09:28:01
Uchwała Nr XXII/166/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-07-03 09:23:10
Uchwała Nr XXII/167/2017 w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2017-07-03 09:21:50
WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UMORZONO PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI W 2016 ROKU 2017-05-29 13:19:46
Informacja sporządzona w zakresie określonym w art. 37 ust.1 pkt2 lit. a-e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z póź zm.) wg stanu na koniec roku 2016 2017-05-25 14:25:15
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie drogi rowerowej na odcinku Siekierki - Trzcińsko - część 2 - Gmina Moryń" 2017-04-24 13:32:46
i kwartał 2017 2017-04-24 11:40:29
informacja o przebiegu wykoania budżetu za I półrocze 2016 r. 2017-04-03 09:14:21
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MORYŃ za 2016 r. 2017-04-03 08:50:40
Uchwała Nr LXXIX.140.2017 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moryń 2017-04-03 07:47:58
III kwartał 2017-02-24 15:03:18
IV kwartał 2017-02-23 08:41:15
Uchwała Nr XXI/156/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2017 2017-02-02 09:01:07
Uchwała Nr XXI/155/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gryfino 2017-02-02 08:59:45
Uchwała Nr XXI/154/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2017-02-02 08:58:16
Uchwała Nr XXI/153/2017 w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatkó i opłat lokalnych na terenie gminy Moryń 2017-02-02 08:56:53
Uchwała Nr XXI/157/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-01-31 09:55:43
Uchwała Nr XX/143/2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2017-01-17 09:01:37
Uchwała Nr XX/147/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2017-01-17 08:55:28
Uchwała Nr XX/148/2016 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2017 2017-01-17 08:50:14
Uchwała Nr XX/146/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2017 2017-01-16 13:26:13
Uchwała Nr XX/145/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2017-01-16 13:22:15
Uchwała Nr XX/142/2016 w sprawie zmiany w uchwale nr XIX/135/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2017-01-16 13:19:54
Uchwała Nr XX/146/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2017 2017-01-16 13:18:10
Uchwała Nr XIX/139/2016 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu hełmów stażackich 2016-11-09 09:06:25
Uchwała Nr XIX/136/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2016-11-09 08:56:00
Uchwała Nr XIX/135/2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2016-11-09 08:54:39
Uchwała Nr XIX/134/2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2016-11-09 08:52:13
Zarządzenie Nr 107/2016 zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w ninieszym zarządzeniu 2016-11-07 13:36:08
Zarządzenie Nr 106/2016 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XIX/136/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2016-11-07 13:35:00
Zarządzenie Nr 103/2016 w sprawie przekazania rurociągu kanalizacyjnego 2016-11-07 13:28:56
Zarządzenie Nr 98/2016 w sprawie przekazania odcinka sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 2016-11-07 13:26:42
Zarządzenie Nr 95/2016 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski Sołectw Gminy Moryń o realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 2016-11-07 13:20:46
Zarządzenie Nr 94/2016 zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w ninieszym zarządzeniu 2016-11-07 13:16:53
Zarządzenie Nr 93/2016 zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w ninieszym zarządzeniu 2016-11-07 13:12:21
Zarządzenie Nr 92/2016 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w uchwale Nr XIII/133/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmina z budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2016-11-07 13:10:38
Zarządzenie Nr 90/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i wyposażenia w jednostce OSP w Moryniu oraz wyzaczenia zespołu spisowego 2016-11-07 13:04:36
Zarządzenie Nr 89/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w ninieszym zarządzeniu 2016-11-07 13:01:49
Zarządzenie Nr 81/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w ninieszym zarządzeniu 2016-11-07 12:57:25
Uchwała Nr XVIII/133/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2016-10-10 09:56:50
Uchwała Nr XVIII/132/2016 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Moryń i Gminą Chojna dotyczącego wykonywania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego 2016-10-10 09:55:47
Uchwała Nr XVIII/131/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2016-2026 2016-10-10 09:32:51
Uchwała Nr XVII/126/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2016-09-12 09:33:15
Zarządzenie Nr 82/2016 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XVII/126/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2016-09-08 08:18:42
Zarządzenie Nr 68/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianch kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-09-05 13:09:09
Zarządzenie Nr 65/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianch kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-09-05 13:05:51
Zarządzenie Nr 62/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarzązeniu 2016-09-05 12:58:47
Zarządzenie Nr 61/2016 w sprawie zmian w budżecie na rok 2016 oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-09-05 12:56:52
Zarządzenie Nr 60/2016 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2016 r. 2016-09-05 12:54:45
Zarządzenie Nr 53/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-09-05 12:47:00
Zarządzenie Nr 51/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zminach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-09-05 12:42:49
Zarządzenie Nr 50/2016 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianch kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XV/106/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2016-09-05 12:41:10
Zarządzenie Nr 41/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-09-05 12:04:04
Zarządzenie Nr 36/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji kwot wydatków zawartych w ninijszym zarządzeniu 2016-09-05 12:02:12
Zarządzenie Nr 15/2016 w sprawie zmina w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-09-05 11:40:28
Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie zamian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-09-05 11:33:35
Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2016 2016-09-05 11:31:36
brak tytułu 2016-07-26 11:59:00
Uchwała Nr XVI/119/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2016-06-27 10:18:34
Uchwała Nr XVI/118/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2016-06-27 10:17:31
Uchwała Nr XVI/114/2016 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 2016-06-27 10:08:28
Uchwała Nr XVI/113/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2015 2016-06-27 10:06:29
Uchwała Nr XV/106/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2016-06-27 09:16:22
Uchwała Nr XIV/102/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryn na lata 2016-2026. 2016-06-27 09:06:08
Informacja sporządzona w zakresie określonym w art. 37 ust.1 pkt2 lit. a-e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z póź zm.) wg stanu na koniec roku 2014 2016-05-27 14:16:17
Informacja sporządzona w zakresie określonym w art. 37 ust.1 pkt2 lit. a-e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z póź zm.) wg stanu na koniec roku 2015 2016-05-27 14:03:16
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MORYŃ za 2015 r. 2016-05-27 09:54:14
WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UMORZONO PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI W 2015 ROKU 2016-05-10 09:42:34
I kwartał 2016-04-28 10:43:37
Uchwała Nr XIII/100/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryn na lata 2016-2026 2016-04-13 08:47:19
Uchwała Nr XIII/100/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2016-04-13 08:46:01
Uchwała Nr XIII/99/2016 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia 2016-04-13 08:44:25
Uchwała Nr XIII/98/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego 2016-04-13 08:43:09
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r. 2016-04-07 10:40:37
Uchwała Nr XII/97/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2016-04-01 10:55:25
Uchwała Nr XII/96/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gryfino 2016-04-01 10:54:26
Uchwała Nr XII/95/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2016 2016-04-01 10:53:17
Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-03-07 12:38:42
Zarządzenie Nr 25/2016 - w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XII/97/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2016-03-07 12:33:40
Zarządzenie 117/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych oraz ustalenia składu zespołów spisowych 2016-02-04 09:45:16
Zarządzenie 116/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-02-04 09:39:46
Zarządzenie 105/2015 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 2016-02-04 09:33:50
Zarządzenie 103/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-02-04 09:26:47
Zarządzenie 101/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-02-04 09:25:33
Zarządzenie 91/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-02-04 09:24:36
Zarządzenie 90/2015 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski Sołectw Gminy Moryń o realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 2016-02-04 09:23:04
Zarządzenie 87/2015 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 2016-02-04 09:20:10
Zarządzenie 83/2015 w sprawie zamian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-02-04 09:17:16
Zarządzenie 75/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-02-04 09:03:37
Zarządzenie 22/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2016-02-04 08:50:43
Uchwała Nr 85/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 2016-02-02 11:49:15
Uchwała Nr 86/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2016-2026 2016-02-02 11:47:58
Uchwała Nr 87/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2016 2016-02-02 11:45:43
Uchwała Nr 88/2015 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu w roku 2016 2016-02-02 11:44:10
Zarządzenie Nr 123/2015 - w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XI/85/2015 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 2016-01-21 07:46:16
Uchwała Nr X/69/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 2015-12-16 11:49:54
Uchwała Nr X/68/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej 2015-12-16 11:48:57
Uchwała Nr X/67/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 2015-12-16 11:47:46
Uchwała Nr X/66/2015 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 2015-12-16 11:45:29
Uchwała Nr X/65/2015 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2015-12-16 11:44:20
Uchwała Nr X/64/2015 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2015-12-16 11:42:51
Uchwała Nr 62/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 2015-09-15 08:28:37
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU za I półrocze 2015 r. 2015-08-11 08:07:23
Zarządzenie Nr 70/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-07-22 11:00:00
Zarządzenie Nr 67/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-07-22 10:59:08
Zarządzenie Nr 65/2015 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 2015-07-22 10:56:24
Zarządzenie Nr 50/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-07-22 10:28:46
Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-07-22 10:27:45
Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 2015-07-22 10:25:32
Zarządzenie Nr 45/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-07-22 10:21:42
Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-07-22 10:09:57
Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie powołania komisji do oceny składników majątku ruchomego 2015-07-22 10:07:47
Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-07-22 09:55:42
Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podleglym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-07-22 09:42:42
Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr VI/22/2015 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 2015-07-22 09:40:35
Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015 2015-07-21 11:20:49
Zarządzenie Nr 11/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w sołectwach 2015-07-21 11:12:08
Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-07-21 11:09:32
Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-07-21 11:07:57
Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wyłat do budżetu w roku budżetowym 2015 2015-07-21 11:05:22
II kwartał 2015-07-20 11:34:44
Uchwała Nr VIII/53/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 2015-07-06 14:59:37
Uchwała Nr VIII/52/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego 2015-07-06 14:57:46
Uchwała Nr VIII/40/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2014 2015-07-06 13:51:45
Uchwała Nr VI/22/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 2015-06-02 09:59:01
Uchwała Nr VI/24/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2015 2015-06-02 09:48:08
Uchwała Nr VI/25/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2015-2026 2015-06-02 09:46:55
Uchwała Nr VII/30/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 2015-06-02 09:13:34
Uchwała Nr VII/31/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Moryń 2015-06-02 09:12:34
Uchwała Nr VII/32/2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2015-2026 2015-06-02 09:11:30
Uchwała Nr VII/39/2015 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2015 na dofinansowanie prac konserwatorkich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - kościół w Bielinie 2015-06-02 09:01:46
WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UMORZONO PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI W 2014 ROKU 2015-05-25 08:55:40
I kwartał 2015-05-13 07:58:27
Zarządzenie Nr 112/2014 w sprawie zaniechania inwestycji 2015-04-14 12:29:05
Zarządzenie Nr 111/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalena i przekazania podległym jednoskom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu. 2015-04-14 12:27:36
Zarządzenie Nr 110/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednoskom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu. 2015-04-14 12:24:49
Zarządzenie Nr 109/2014 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowiej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2014 2015-04-14 12:21:30
Zarządzenie Nr 108/2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych oraz ustalenia składu zespołów spisowych. 2015-04-14 12:16:41
Zarządzenie Nr 106/2014 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla projektu Nr UDA-RPZP.04.05.02-32-031/14-00 pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczegoz funkcją ograniczenia skażeń dla OSP w Moryniu" 2015-04-14 12:09:36
Zarządzenie Nr 105/2014 w sprawie zmian do ustalonej polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Moryniu i Gminie Moryń(organie) 2015-04-14 12:06:20
Uchwała Nr VI/25/2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2015-2026. 2015-04-08 10:21:53
Uchwała Nr IV/16/2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2016 - 2026. 2015-04-08 10:12:42
Uchwała Nr IV/15/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2015 2015-04-08 10:06:43
Uchwała Nr XXVIII/208/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2014 2015-04-02 10:13:36
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU za I półrocze 2014 r. 2015-04-02 09:24:07
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MORYŃ za 2014 r. 2015-03-31 14:51:33
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r. 2015-03-31 14:36:17
brak tytułu 2015-03-24 07:52:23
Uchwała Nr V/18/2015 w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Moryń 2015-03-06 13:12:33
Uchwała Nr IV/16/2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2016 - 2026. 2015-02-13 09:26:06
Uchwała Nr IV/15/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2015 2015-02-13 09:12:45
Zarządzenie Nr 101/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-01-13 12:51:08
Zarządzenie Nr 95/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-01-13 12:46:12
Zarządzenie Nr 94/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-01-13 12:45:00
Zarządzenie Nr 92/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-01-13 12:43:49
Zarządzeni Nr 91/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-01-13 12:42:22
Zarządzenie Nr 89/2014 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w Uchwale Nr XXXVI/263/2014 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2014 2015-01-13 12:38:39
Zarządzenie Nr 85/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-01-13 12:35:58
Zarządzenie Nr 84/2014 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski Sołectw Gminy Moryń o realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 2015 2015-01-13 12:34:19
Zarządzenie Nr 82/2014 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w Uchwale XXXIV/251/2014 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2014 2015-01-13 12:31:43
Zarządzenie Nr 80/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-01-13 12:28:51
Zarządzenie Nr 77/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-01-13 12:26:53
Zarządzenie Nr 71/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2015-01-13 12:10:31
Uchwała Nr III/14/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2014 2015-01-12 12:14:00
Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2015-01-12 12:12:00
Uchwała Nr XXXVI/261/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2014-11-06 13:18:30
Uchwała Nr XXXVI/262/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2014-11-06 13:17:15
Uchwała Nr XXXVI/263/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2014 2014-11-06 13:15:35
Uchwała Nr XXXVI/273/2014 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2014 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - Kościół w Dolsku 2014-11-06 12:48:28
Uchwała Nr XXXIV/251/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2014 2014-09-23 14:17:29
Uchwała Nr XXXIV/252/2014 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia 2014-09-23 14:14:46
Zarządzenie Nr 69/2014 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moryń na lata 2014-2026 2014-07-31 11:57:29
Zarządzenie Nr 68/2014 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXXIII/244/2014 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiana w budżecie Gminy Moryń na rok 2014 2014-07-31 11:54:25
Zarządzenie Nr 61/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2014-07-31 11:47:51
Zarządzenie Nr 60/2014 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXXII/233/2014 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2014 2014-07-31 11:45:56
Zarządzenie Nr 58/2014 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2014 2014-07-31 11:42:12
Zarządzenie Nr 52/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2014-07-31 11:23:12
Uchwała Nr XXXIII/245/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach PROW 2007 - 2013 2014-07-31 09:48:57
Uchwała Nr XXXIII/244/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2014 2014-07-31 09:47:19
Uchwała Nr XXXII/243/2014 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2014-2026 2014-07-31 09:40:10
Uchwała Nr XXXII/237/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń ma rok 2014 2014-07-31 09:27:17
Uchwała Nr XXXII/235/2014 w sprawie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 2014-07-31 09:11:18
Uchwała Nr XXXII/234/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2013 2014-07-31 09:09:19
Uchwała Nr XXXI/233/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2014 2014-07-31 08:42:42
II kwartał 2014-07-18 10:55:46
Zarządzenie Nr 55/2014 w sprawie określenia wzoru upomnienia dla zaległości podatkowych obowiązującego w Gminie Moryń 2014-06-09 14:34:05
Zarządzenie Nr 49/2014 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXXI/233/2014 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 maja 2014r w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2014 2014-05-20 09:20:57
Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2014-05-20 09:16:57
WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UMORZONO PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI W 2013 ROKU 2014-05-16 10:38:29
I kwartał 2014 roku 2014-04-23 10:45:11
Zarządzenie Nr 122/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych oraz ustalenia składu zespołów sposowych 2014-04-18 08:15:38
Zarządzenie Nr 118/2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2014-04-18 08:12:53