Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia publiczne [archiwum]

Tytuł Data publikacji
Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek w roku 2021
Minął termin składania ofert
2020-12-30 10:24:40
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej kuźni na budynek warsztatowy
Minął termin składania ofert
2020-12-21 12:49:57
Budowa oczyszczalni ścieków w Bielinie
Minął termin składania ofert
2020-12-15 11:00:10
Przebudowa drogi gminnej (ul. Jaśminowej) w Moryniu
Minął termin składania ofert
2020-10-20 11:56:08
Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń
Minął termin składania ofert
2020-08-05 14:47:50
Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo ? gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Moryń
Minął termin składania ofert
2020-07-24 11:58:49
Adaptacja budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy
Minął termin składania ofert
2019-09-26 17:11:35
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moryń
Minął termin składania ofert
2019-09-26 13:06:03
Remont murów obronnych w Moryniu w ramach zadania: Moryń, mury obronne z XIV w.: remont trzech odcinków murów obronnych o łącznej długości 130 m, stan techniczny odcinka nr 3 o długości 12,75 m grozi zawaleniem części muru
Minął termin składania ofert
2019-07-26 10:24:39
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu
Minął termin składania ofert
2019-07-12 14:42:52
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu
Minął termin składania ofert
2019-07-09 16:04:43
Remont murów obronnych w Moryniu w ramach zadania: Moryń, mury obronne z XIV w.: remont trzech odcinków murów obronnych o łącznej długości 130 m, stan techniczny odcinka nr 3 o długości 12,75 m grozi zawaleniem części muru
Minął termin składania ofert
2019-06-06 16:27:46
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu
Minął termin składania ofert
2019-06-04 16:06:08
Remont murów obronnych w Moryniu w ramach zadania: Moryń, mury obronne z XIV w.: remont trzech odcinków murów obronnych o łącznej długości 130 m, stan techniczny odcinka nr 3 o długości 12,75 m grozi zawaleniem części muru
Minął termin składania ofert
2019-05-14 19:55:41
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu
Minął termin składania ofert
2019-02-28 18:15:02
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu
Minął termin składania ofert
2019-02-05 15:34:27
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu
Minął termin składania ofert
2018-09-13 12:49:22
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019
Minął termin składania ofert
2018-08-16 10:21:23
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu
Minął termin składania ofert
2018-07-16 17:32:57
Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu
Minął termin składania ofert
2018-07-12 15:36:00
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu
Minął termin składania ofert
2018-06-22 11:17:42
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu
Minął termin składania ofert
2018-05-17 13:08:40
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu
Minął termin składania ofert
2018-04-25 18:46:39
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020
Minął termin składania ofert
2018-04-17 09:51:26
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019
Minął termin składania ofert
2017-12-08 13:02:10
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz jej jednostek organizacyjnych na okres 01.10.2017-30.09.2018
Minął termin składania ofert
2017-07-26 12:13:54
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,60 m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia
Minął termin składania ofert
2017-04-04 17:50:12
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia
Minął termin składania ofert
2016-09-26 17:13:26
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2016 i 2017
Minął termin składania ofert
2016-01-05 12:30:41
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2016 i 2017
Minął termin składania ofert
2015-12-10 10:09:22
Dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Moryniu
Minął termin składania ofert
2014-10-17 16:59:44
Remont drogi gminnej w miejscowości Przyjezierze
Minął termin składania ofert
2014-09-23 14:31:01
Remont drogi gminnej w miejscowości Przyjezierze
Minął termin składania ofert
2014-08-01 15:27:54
Przewozy szkolne na rok szkolny 2014/2015 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń
Minął termin składania ofert
2014-07-21 15:09:02
REMONT CZĘŚCI MURÓW ŚREDNIOWIECZNYCH, OBRONNYCH W MORYNIU
Minął termin składania ofert
2014-04-18 14:52:47
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moryń
Minął termin składania ofert
2014-04-16 14:46:18
Dostawa pelletu do Zespołu Szkół w Moryniu
Minął termin składania ofert
2013-12-19 09:49:40
Dostawa pelletu do Zespołu Szkół w Moryniu
Minął termin składania ofert
2013-12-11 13:13:51
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w roku 2014
Minął termin składania ofert
2013-12-04 13:31:29
Dostawa pelletu do Zespołu Szkół w Moryniu
Minął termin składania ofert
2013-12-03 13:18:00
Dostawa pelletu do Zespołu Szkół w Moryniu
Minął termin składania ofert
2013-11-25 10:40:02
Średniego, używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Witnicy
Minął termin składania ofert
2013-09-13 11:01:41
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu
Minął termin składania ofert
2013-09-02 12:24:40
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu
Minął termin składania ofert
2013-08-23 12:34:51
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu
Minął termin składania ofert
2013-08-13 15:40:48
Średniego, używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Witnicy
Minął termin składania ofert
2013-08-05 13:10:22
Średniego, używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Witnicy
Minął termin składania ofert
2013-07-15 11:24:45
Średniego, używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Witnicy
Minął termin składania ofert
2013-06-24 15:29:23
Przewozy szkolne na rok szkolny 2013/2014 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń
Minął termin składania ofert
2013-06-24 14:56:40
Modernizacja kortu tenisowego w Moryniu
Minął termin składania ofert
2013-02-19 18:51:40
Dostawa samochodu asenizacyjnego do odbioru nieczystości płynnych
Minął termin składania ofert
2013-02-05 14:10:32
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w roku 2013
Minął termin składania ofert
2012-12-11 13:32:31
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy
Minął termin składania ofert
2012-07-24 14:26:34
Remont świetlic wiejskich w Gądnie i Dolsku
Minął termin składania ofert
2012-07-19 14:02:57
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Moryniu
Minął termin składania ofert
2012-03-28 17:05:17
Przewozy szkolne na rok szkolny 2011/2012 i 2012/2013 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń
Minął termin składania ofert
2012-01-26 09:25:28
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w roku 2012
Minął termin składania ofert
2011-12-05 09:28:47
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu
Minął termin składania ofert
2011-11-22 13:24:42
Dostawa i montaż nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, kotar (kurtyn) i systemu projekcji obrazu w Regionalnym Biurze Geoparku.
Minął termin składania ofert
2011-08-29 10:36:28
Dostawa i montaż nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, kotar (kurtyn) i systemu projekcji obrazu w Regionalnym Biurze Geoparku
Minął termin składania ofert
2011-08-01 13:55:50
Przewozy szkolne na rok szkolny 2011/2012 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń
Minął termin składania ofert
2011-06-21 11:05:11
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - budynek do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów
Minął termin składania ofert
2011-05-17 14:25:45
Dokończenie budowy pawilonu handlowo-gastronomicznego i usługowo-technicznego na działce Nr 1/21 w m. Moryń
Minął termin składania ofert
2011-02-24 13:14:40
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w roku 2011
Minął termin składania ofert
2010-12-10 09:38:57
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu
Minął termin składania ofert
2010-11-16 14:11:44
Regionalne Biuro Geoparku - remont i adaptacja budynku
Minął termin składania ofert
2010-08-26 18:52:30
KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2010.
Minął termin składania ofert
2010-08-19 12:50:21
Przewozy szkolne na rok szkolny 2010/2011 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń
Minął termin składania ofert
2010-08-10 15:12:50
KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2010
Minął termin składania ofert
2010-08-06 13:16:49
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze Morzycko oraz remont amfiteatru
Minął termin składania ofert
2010-08-05 12:59:19
Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III - Moryń - Etap 2, 3 i 4 oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz.
Minął termin składania ofert
2010-07-14 18:35:50
Wymiana przyłączy ciepłowniczych na rurociągi ciepłownicze preizolowane z PEX c.o, cwu., cyrk.
Minął termin składania ofert
2010-07-13 12:25:45
Wymiana przyłączy ciepłowniczych na rurociągi ciepłownicze preizolowane z PEX c.o, cwu., cyrk.
Minął termin składania ofert
2010-06-24 09:18:20
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III - Moryń - Etap 2, 3 i 4 oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz.
Minął termin składania ofert
2010-06-22 15:27:40
KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie zadań inwestycyjnych przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2010.
Minął termin składania ofert
2010-06-22 13:13:38
KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2010 inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych.
Minął termin składania ofert
2010-06-22 09:47:40
KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2010.
Minął termin składania ofert
2010-06-21 14:32:37
Wymiana kanałów ciepłowniczych na sieci ciepłowniczą osiedlową
Minął termin składania ofert
2010-05-10 13:27:46
Remont infrastruktury technicznej i dróg osiedlowych na osiedlu Parkowym w Witnicy gmina Moryń
Minął termin składania ofert
2010-03-25 14:17:53
Remont wiejskiego centrum społeczno-kulturalnego w Mirowie
Minął termin składania ofert
2010-01-26 11:28:58
Budowa pawilonu handlowo-gastronomicznego i usługowo-technicznego na działce Nr 1/21 w m. Moryń
Minął termin składania ofert
2010-01-13 14:49:06
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w roku 2010
Minął termin składania ofert
2009-11-24 14:13:57
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu
Minął termin składania ofert
2009-11-20 08:29:58
Remont nawierzchni drogi gminnej Osiedle Przyszłość w Witnicy gmina Moryń
Minął termin składania ofert
2009-09-30 12:07:05
KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wokół jeziora Morzycko: Zadanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Moryniu - FAZA I
Minął termin składania ofert
2009-08-27 13:49:17
Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu - faza I
Minął termin składania ofert
2009-08-24 14:09:01
Przewozy szkolne na rok szkolny 2009/2010 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń
Minął termin składania ofert
2009-07-17 16:34:48
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na świetlicę szkolną
Minął termin składania ofert
2009-07-07 16:15:45
Wykonanie boisk sportowych oraz parkingu w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012"
Minął termin składania ofert
2009-06-16 14:57:02
Remont i rozbudowa budynku szatniowego przy boiskach sportowych w Moryniu
Minął termin składania ofert
2009-05-05 15:40:33
KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie zadań inwestycyjnych przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2009
Minął termin składania ofert
2009-04-23 13:56:45
Naprawa odcinka muru obronnego
Minął termin składania ofert
2009-03-16 13:47:19
Remont budynku Urzędu Miejskiego w Moryniu
Minął termin składania ofert
2009-03-04 10:33:12
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu
Minął termin składania ofert
2009-01-21 11:38:27
Dostawa oleju opałowego do zespołu szkół w Moryniu
Minął termin składania ofert
2008-12-30 12:16:05
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w roku 2009
Minął termin składania ofert
2008-12-09 14:01:50
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu
Minął termin składania ofert
2008-12-08 16:27:54
Dostawa ciągnika komunalnego z osprzętem do odśnieżania i zamiatania ulic
Minął termin składania ofert
2008-10-06 15:40:15
Wymiana pokrycia dachu i docieplenie budynku, wymiana chodników, wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim w Moryniu
Minął termin składania ofert
2008-06-11 14:33:26
Przewozy szkolne na rok szkolny 2008/2009 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń
Minął termin składania ofert
2008-06-10 14:58:52
Burmistrz Morynia ogłasza przeterg niograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na wykonanie zadania: "Remont infrastruktury technicznej i dróg osiedlowych położonych na działkach 105/45 i 105/33 obręb Przyjezierze"
Minął termin składania ofert
2008-05-26 12:02:28
Burmistrz Morynia ogłasza przeterg niograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na wykonanie zadania: "Remont dróg osiedlowych na działkach 107/21 i 107/105 obręb Witnica"
Minął termin składania ofert
2008-05-19 13:41:28
Burmistrz Morynia ogłasza przeterg niograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na wykonanie zadania: "Przebudowa ulicy Brzozowej w Moryniu"
Minął termin składania ofert
2008-05-07 14:45:14
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu
Minął termin składania ofert
2008-01-15 11:59:54
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu
Minął termin składania ofert
2007-10-29 12:46:49
Burmistrz Morynia ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn."Ośrodek Kulturalno-Sportowy w Bielinie"
Minął termin składania ofert
2007-07-23 16:21:15
Burmistrz morynia ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na wykonanie zadania: Rewitalizacja budynków w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami"
Minął termin składania ofert
2007-05-22 11:25:20
Burmistrz morynia oglasza przetarg niograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na wykonanie zadania: "Ośrodek Kulturalno-Sportowy w Bielinie"
Minął termin składania ofert
2007-05-22 11:13:23
Burmistrz Morynia ogłasza przetarg nieograniczony o watrości poniżej 60 000 euro na usługi geodezyjne
Minął termin składania ofert
2007-05-18 12:00:59
Burmistrz Morynia ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na usługi: " Kredyt złotowy długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moryń na zadania określone w uchwale budżetowej na rok 2007"
Minął termin składania ofert
2007-05-14 15:59:44
Burmistrz Morynia ogłasza przetarg niograniczony o wartości poniżej 60 tys. euro na "Przewozy szkolne na rok szkolny 2007/2008 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń"
Minął termin składania ofert
2007-05-11 10:43:46
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o przetargu nieograniczonym o wartości pow. 60.000 euro na roboty budowlane: "Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu"
Minął termin składania ofert
2007-02-16 14:30:16
Burmistrz Morynia ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie posadzek w Świetlicy Wiejskiej w Klępiczu
Minął termin składania ofert
2007-01-30 15:28:53
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o przetargu nieograniczonym o wartości pow. 60.000 euro na roboty budowlane: "Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami"
Minął termin składania ofert
2006-11-30 16:52:51
Burmistrz morynia ogłasza przetarg nieograniczony o wartości ponizej 60.000 euro na dostawę samochodu do wywozu nieczystości stałych - odpadów
Minął termin składania ofert
2006-11-14 17:15:24
Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys. euro na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu
Minął termin składania ofert
2006-10-30 17:40:22
Burmistrz morynia ogłasza przetarg nieograniczony o wartości ponizej 60.000 euro na dostawę samochodu do wywozu nieczystości stałych - odpadów
Minął termin składania ofert
2006-10-24 17:19:35
Burmistrz morynia ogłasza przetarg nieograniczony o wartości ponizej 60.000 euro na dostawę wozu strazackiego (samochód typuGLBA)
Minął termin składania ofert
2006-10-20 20:33:24
Burmistrz Morynia ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na usługi inspektora nadzoru w zakresie zadania pn: "Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami"
Minął termin składania ofert
2006-10-05 12:46:39
Zamówienia publiczne / Ogłoszenie Burmistrza Morynia o przetargu nieograniczonym o wartości pow. 60.000 euro na roboty budowlane: "Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach polsko - niemieckiego partnerstwa gmin: Moryń - Joachimsthal"
Minął termin składania ofert
2006-09-25 15:56:41
Burmistrz Morynia ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na usługi inspektora nadzoru w zakresie zadania pn: "Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach polsko-niemieckiego partnerstwa gmin: Moryń-Joachimsthal "
Minął termin składania ofert
2006-09-13 10:54:16
Burmistrz Morynia ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na usługi inspektora nadzoru w zakresie zadania pn: "Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach polsko-niemieckiego partnerstwa gmin: Moryń-Joachimsthal "
Minął termin składania ofert
2006-09-04 15:36:42
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o przetargu nieograniczonym o wartości pow. 60.000 euro na roboty budowlane: "Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach polsko - niemieckiego partnerstwa gmin: Moryń - Joachimsthal"
Minął termin składania ofert
2006-08-28 17:13:53
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie stabilizacji nawierzchni drogi gminnej w Nowym Objezierzu
Minął termin składania ofert
2006-08-08 11:06:21
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie stabilizacji nawierzchni drogi gminnej w Nowym Objezierzu
Minął termin składania ofert
2006-08-01 14:59:47
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o przetargu nieograniczonym na usługę: Przewozy szkolne na rok szkolny 2006/2007 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń
Minął termin składania ofert
2006-07-21 11:29:16
Burmistrz Morynia informuje o wyniku przetargu na usługi przewozy szkolne 2006/2007
Minął termin składania ofert
2006-07-18 11:30:44
Burmistrz Morynia ogłasza przetarg na kredyt złotowy długoterminowy na sfinansowanie realizacji projektu
Minął termin składania ofert
2006-07-18 11:26:15

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
16 cze 2003

Osoba dodająca informacje

Marek Kurjata

Data publikacji:
16 cze 2003, godz. 14:33

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
19 sty 2023, godz. 13:40