Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Burmistrza Morynia o przetargu nieograniczonym na usługę: Przewozy szkolne na rok szkolny 2006/2007 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń


 

Gmina Moryń

 

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

 

Plac Wolności 1

 

74-503 Moryń

 

REGON: 811684864, NIP:858-17-28-396

 

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

 

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

 

ogłasza

 

przetarg nieograniczony

 

o wartości poniżej 60.000 euro

 

na:

 

 

 

"Przewozy szkolne na rok szkolny 2006/2007 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń".

 

 

Kod i nazwa wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

 

60113100 - Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych.

 

 

 

 

WADIUM - 1.000,-zł.

 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 - za pobraniem 10,00zł.

 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych.

 

 

Terminy realizacji zamówienia:

 

- rok szkolny 2006/2007 (tj. od 01-09-2006 do 22-06-2007r),

 

 

W przetargu mogą uczestniczyć oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177/, oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.1-4 i 10 oraz ust.2 pkt.1-4 ustawy j.w.

 

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 

cena: - 100 %

 

 

Termin składania ofert upływa dnia 07.08.2006r o godz. 12:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.08.2006r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

 

 

Termin związania ofertą: 24 dni od daty otwarcia ofert, tj. do dnia 31.08.2006r.

 

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

  •  

    Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00,

  •  

    Kazimierz Lorenc, tel. 091-4146057 w godz. 10:00 do 14:00.

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
og oszenie (DOC, 31.50Kb) 2006-07-26 11:43:13 31

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA_2 (DOC, 112.50Kb) 2006-07-21 11:29:16 103

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja 3 (DOC, 22.50Kb) 2006-08-08 08:55:09 63

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
21 lip 2006

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
21 lip 2006, godz. 11:29

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
21 lip 2006, godz. 11:29