Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenia 2024 2024-01-02 13:19:24
Ogłoszenia 2023 2023-01-02 13:04:43
Ogłoszenia 2022 2022-01-11 14:38:41
ROZPORZĄDZENIE NR 7/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 2023-03-28 14:40:42
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie 2023-03-24 07:26:08
ROZPORZĄDZENIE NR 6/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 1 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 2023-03-06 12:26:14
ROZPORZĄDZENIE NR 4/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 17 lutego 2023 r. 2023-02-22 09:29:44
Rozporządzenie nr 5/2023 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 2023-02-17 14:06:59
ROZPORZĄDZENIE NR 2/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie nakazania zamykania przejść dla zwierząt w pasie drogowym i wykonywania przeszkód technicznych wzdłuż autostrady A6 i drogi ekspresowej S10 na obszarze powiatu gryfińskiego, stargardzkiego oraz gminy Miasto Szczecin 2023-01-27 13:00:15
Informacja o wynikach naboru 2006-02-07 12:42:06
Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie naboru 2006-02-10 13:19:12
Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie konkursu ofert - dot. kultury fizycznej i sportu w 2006 roku. 2006-02-17 09:25:27
Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2006-03-06 11:23:20
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o naborze na wolne stanowisko pracy w UM Moryń 2006-04-20 08:54:04
Ogłoszenie o wyniku naboru 2006-04-20 09:00:50
Informacja o wstępnej kwalifikacji na stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2006-05-08 13:22:47
Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego w OPS w Moryniu 2006-05-08 12:51:43
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy 2006-05-09 12:10:19
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o wyniku wstępnej selekcji na stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Moryniu 2006-05-30 11:09:17
Informacja Burmistrza Gminy Moryń o wynikach naboruna stanowisko młodszego referenta w UM Moryń 2006-06-05 14:22:41
Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Moryniu o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego 2006-06-13 10:12:00
Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w OPS w Moryniu 2006-07-05 14:28:17
Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w MOK w Moryniu 2006-07-07 13:03:43
Burmistrz Morynia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 2006-07-17 11:21:45
Burmistrz Morynia ogłasza nabór na stanowisko Referent d/s księgowości i kadr 2006-08-04 11:28:00
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2006 roku 2006-08-18 11:06:16
Ogłoszenie o Zamówieniu na dostawy artykułów branży spożywczej w okresie 12 miesięcy - DPS 1.P. 345-03/06. 2006-08-25 14:33:54
Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy 2006-08-30 13:35:53
Burmistrz Morynia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor ds. księgowości i kadr w Referacie Obsługi Oświaty 2006-08-31 10:12:37
Ogłoszenie o Zamówieniu na dostawy mleka spożywczego oraz przetworów mlecznych - DPS 1.P. 345-03/06. 2006-09-07 13:42:11
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora ds. księgowości i kadr w Referacie Obsługi Oświaty w Urzędzie Miejskim w Moryniu. 2006-09-18 14:51:45
Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Moryniu o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego 2006-09-21 14:14:07
Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości i kadr w Referacie Obsługi Oświaty w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2006-09-25 13:45:54
informacja o składzie, siedzibie i dyżurach pełnionych przez Gminną Komisję Wyborczą w Moryniu 2006-10-02 15:22:49
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 2006-10-04 12:46:50
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DPS Morń 2006-10-04 13:43:45
Punkty zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na terenie gminy Moryń 2006-10-04 14:13:57
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę ziemniaków jadalnych w ilości : 8 000 kg na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu 2006-10-17 12:25:46
Uchwała Gminnnej Komisji Wyborczej w Moryniu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2006-10-20 12:04:05
Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w MOK w Moryniu 2006-10-20 13:48:01
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - DPS Moryń 2006-11-08 12:51:08
Burmistrz Morynia ogłasza konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Moryń w 2007 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2007-01-17 15:02:54
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2007 roku 2007-02-05 10:44:51
Organy Pomocnicze Gminy - kadencja 2007 - 2011 2007-02-14 09:27:33
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ziemniaków jadalnych w ilości 4000 kg , w okresie 21-03-2007 - 05-04-2007 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej 2007-02-22 13:01:55
Burmistrz Morynia ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Moryń w 2007 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2007-02-27 08:20:45
Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Klępiczu 2007-02-28 10:51:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Dostawy mięsa i wędlin wieprzowych oraz mięsa i wędlin drobiowych - na potrzeby Domu Pomocy Społecznej ; ul Rynkowa 27 ; 74-503 Moryń - Nr sprawy: DPS 1.P. 345-02/07. 2007-03-01 13:25:47
Oferta sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gminnych 2007-03-06 08:02:21
Pełnomocnik Burmistrza Morynia do spraw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2007-03-09 14:42:23
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA oznaczonego sygnaturą : DPS 1.P. 345-01/07 2007-03-13 14:48:03
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Nr sprawy: DPS 1.P. 345-02/07. 2007-03-20 14:18:30
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Dostawy oleju opalowego w okresie 12 miesięcy , na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu 2007-04-22 11:19:08
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w MORYNIU ogłasza ustny przetarg nieograniczony na kompleksową obsługę gastronomiczno-handlową imprezy pn. „JARMARK MORYŃSKI 2007”, która odbędzie się w dniach 27-28 lipca 2007 roku. 2007-05-14 12:05:05
Informacja Burmistrza Morynia w sprawie wyborów ławników sądowych oraz trybu zgłaszania kandydatów na ławników 2007-06-06 10:52:09
INFORMACJA O SKŁADZIE I SIEDZIBIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ 2007-08-16 13:18:31
KOMUNIKAT GKW - w sprawie terminu i czasu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego 2007-08-16 13:21:53
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu - o przyznaniu numeru zarejestrowanej liście kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu, w okręgu wyborczym nr 6 2007-08-27 08:05:41
DPS Moryń - Ogłoszenie obowiązkowe , zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr : 178312 2007-09-28 09:43:53
DPS Moryń - Ogłoszenie obowiązkowe , zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr : 190041 2007-10-11 14:29:05
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2007-10-11 14:43:01
OGŁOSZENIE DPS MORYŃ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWY MLEKA SPOŻYWCZEGO I PRZETWORÓW MLECZNYCH 2007-11-15 15:03:32
Burmistrz Morynia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo-Budżetowym i Podatków 2007-11-19 12:42:06
Burmistrz Morynia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. księgowości w Referacie Obsługi Oświaty 2007-11-20 08:57:19
Informacja o wolnym stanowisku – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu 2007-11-28 09:35:05
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo-Budżetowym i Podatków w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2007-12-04 11:10:08
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. księgowości i w Referacie Obsługi Oświaty w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2007-12-04 11:17:14
Burmistrz Morynia zaprasza mieszkańców sołectw i miasta Moryń na zebrania w sprawie omówienia planów realizacji zadań gminy Moryń w 2008 r. 2008-01-08 09:16:40
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo-Budżetowym i Podatków w Urzędzie Miejskim w Moryniu. 2008-01-29 11:58:50
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Referacie Obsługi Oświaty w Urzędzie Miejskim w Moryniu. 2008-01-29 12:02:23
Burmistrz Morynia ogłasza publiczny konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Moryń w 2008 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jakim są zajęcia sportowe (szkolenie i współzawodnictwo) dla dzieci, młodzieży i dorosłych gminy Moryń z zakresu piłki nożnej w ramach uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej oraz działalność jeździecka. 2008-01-29 12:12:10
DPS: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1.P. 345-01/08. Nazwa zadania: Dostawa mięsa i wędlin wieprzowych oraz mięsa i wędlin drobiowych 2008-03-18 08:53:40
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Morynia w obrębie geodezyjnym nr 1 2008-04-03 14:11:40
Dotyczy .: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mięsa i wędlin wieprzowych oraz mięsa i wędlin drobiowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu - Nr sprawy: DPS 1.P. 345-01/08. 2008-04-03 14:12:51
Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu ogłasza ustny przetarg nieograniczony na kompleksową obsługę gastronomiczno-handlową imprezy pn. „JARMARK MORYŃSKI 2008”, która odbędzie się w dniach 25-26 lipca 2008 roku. 2008-04-17 10:19:05
Ogłowszenie DPS dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie : zapytanie o cenę ; - przedmiot zamówienia : Dostawa oleju opałowego w okresie 12 miesięcy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. Nr sprawy: DPS 1.P. 345-02/08 2008-05-08 16:21:31
Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu w sprawie ogłoszenia wykazu na dzierżawę lokalu użytkowego. 2008-05-09 10:48:52
Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na Dzierżawę pomieszczeń stołówki wraz z ich wyposażeniem w budynku Zespołu Szkół w Moryniu i świadczenie usług żywieniowych polegających na przygotowaniu i wydawaniu posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Moryniu i Szkoły Podstawowej w Witnicy, z możliwością świadczenia komercyjnych usług gastronomicznych dla ludności. W przypadku Szkoły Podstawowej w Witnicy zamówienie dodatkowo obejmuje dostarczenie posiłków do placówki 2008-05-30 14:22:11
Burmistrz Morynia ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Moryń w 2008 r. z zakresu; OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 2008-06-10 09:45:48
ZARZĄDZENIE Nr 9/2008 Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu z dnia 25.07.2008 r. - w sprawie ogłoszenia wykazu na najem lokalu użytkowego 2008-07-28 10:02:37
Burmistrz Morynia ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Moryń w 2008 r. z zakresu UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY 2008-09-12 14:11:08
DPS: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2008-11-14 13:43:10
DPS: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Moryń: Dostawa mleka spożywczego oraz przetworów mlecznych Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 341579 - 2008 2008-12-02 08:02:40
Z A R Z Ą D Z E N I E Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu Nr 12/2008 z dnia 11.12.2008r. -w sprawie ogłoszenia wykazu na dzierżawę lokalu użytkowego. 2008-12-12 10:25:53
Burmistrz Morynia ogłasza publiczny konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń w 2009 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2009-02-09 12:45:49
Burmistrz Morynia ogłasza publiczny konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń w 2009 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia 2009-04-20 08:18:52
Ogłoszenie DPS: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1.P. 345-01/09. Nazwa zadania: Dostawa mięsa i wędlin wieprzowych oraz mięsa i wędlin drobiowych 2009-04-30 12:53:16
Ogłoszenie DPS: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1.P. 345-02/09. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego 2009-05-08 15:07:23
DPS: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1.P. 345-01/09. Nazwa zadania: Dostawa mięsa i wędlin wieprzowych oraz mięsa i wędlin drobiowych 2009-05-20 20:30:13
Ogłoszenie DPS: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1.P. 345-02/09. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego w okresie 12 miesięcy 2009-06-02 09:06:47
Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu ogłasza sprzedaż skrzydeł okiennych z demontażu. 2009-07-24 13:58:47
Ogłoszenie o naborze wniosków o pomoc na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z: demontażem, załadunkiem, transportem, składaniem oraz utylizacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Moryń na lata 2008-2032 w roku 2009. 2009-08-10 08:42:06
Burmistrz Morynia ogłasza publiczny konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń w 2009 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2009-08-20 10:09:38
Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moryń" oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Moryń w obrębie 1. 2009-08-20 14:51:25
Zarządzenie Nr 8/2009 Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu w sprawie ogłoszenia wykazu na najem lokalu użytkowego. 2009-12-01 14:33:32
Ogłoszenie DPS: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2009-12-14 14:05:46
Ogłoszenie DPS: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa mleka spożywczego i przetworów mlecznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu 2009-12-16 12:25:54
Ogłoszenie dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu: w sprawie ustnego przetargu ograniczonego na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej dla społeczności szkolnej na okres do 3 lat. 2009-12-22 11:31:21
Ogłoszenie DPS Moryń: O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Nr sprawy: DPS 1.P. 345-03/09. (Ogłoszenie o zamówieniu numer :428044-2009) 2009-12-24 10:42:03
Ogłoszenie DPS Moryń: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :dostawę mleka spożywczego i przetworów mlecznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu {(nr sprawy: DPS 1.P. 345-04/09) Ogłoszenie o zamówieniu numer :431256-2009} 2009-12-31 14:25:07
Ogłoszenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest 2010-01-04 10:50:04
Burmistrz Morynia ogłasza publiczny konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń w 2010 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ( piłki siatkowej i sekcji biegaczy, strzelectwa sportowego, kulturystyki, jeździectwa sportowego, sportów wodnych (płetwonurkowanie), sportów i sztuk walki (karate i samoobrona), sportów wędkarskich), ochrony i promocji zdrowia, osób niepełnosprawnych, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 2010-01-18 09:17:18
Wykaz dróg publicznych na terenie gminy Moryń oraz zarządców tych dróg zobowiązanych do ich utrzymania zgodnie z obowiązującymi standardami 2010-01-18 12:57:58
Protokół z rozprawy administracyjnej z udziałem społeczeństwa w sprawie budowy fermy norek na działce 188/10 obręb Stare Objezierze, która odbyła się 27 marca 2010 r. 2010-04-16 10:41:49
Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu ogłasza nabór ofert dotyczących kompleksowej obsługi Festynu Sportowo - Rekreacyjnego Jarmark Moryński 2010, który odbędzie się w dniach 30 lipca -1 sierpnia 2010. 2010-05-21 14:40:45
Ogłoszenie DPS: Moryń: Dostawa mięsa wieprzowego oraz drobiowego i wędlin Numer ogłoszenia: 177120 - 2010; data zamieszczenia: 22.06.2010 2010-06-22 10:09:07
DPS: Moryń: Dostawa oleju opałowego w okresie 12 miesięcy, Numer ogłoszenia: 183720 - 2010; data zamieszczenia: 25.06.2010 2010-06-25 14:12:07
DPS: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: dostawa mięsa wieprzowego oraz drobiowego i wędlin w okresie 12 miesięcy (nr sprawy DPS 1.P. 345-01/10) ? zostało unieważnione 2010-07-01 18:29:48
DPS: Dostawa mięsa wieprzowego oraz drobiowego i wędlin. Numer ogłoszenia: 192106 - 2010; data zamieszczenia: 01.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 2010-07-01 18:33:03
DPS: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO 2010-07-05 16:56:35
DPS: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę mięsa oraz wędlin wieprzowych i drobiowych (nr ogłoszenia o zamówieniu: PZP:192106-2010) 2010-07-14 09:24:26
Burmistrz Morynia ogłasza sprzedaż autobusu przeznaczonego do przewozu więcej niż 15 osób, w trybie aukcji 2010-11-23 14:06:38
Ogłoszenie - w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest 2010-12-21 10:45:29
Ogłoszenie DPS: DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W OKRESIE 12 MIESIĘCY 2011-02-08 13:40:20
Ogłoszenie DPS: Przetarg nieograniczony na dostawę mleka spożywczego oraz przetworów mlecznych w okresie 12 miesięcy 2011-02-11 13:36:16
Ogłoszenie w sprawie projektu pn. "Utylizacja pokryć dachowych zawierajacych azbest na terenie Gminy Moryń" 2011-02-15 07:33:40
Ogłoszenie DPS O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej w Moryniu 2011-02-28 14:58:03
Ogłoszenie DPS: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (DPS 1.P. 345-02/11.Nazwa zadania: Dostawa mleka spożywczego oraz przetworów mlecznych.) 2011-03-01 11:18:23
Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu ogłasza nabór dzieci do Przedszkola Miejskiego w Moryniu. 2011-03-09 07:56:56
Ogłoszenie DPS: Przetarg nieograniczony na dostawę mleka spożywczego oraz przetworów mlecznych w okresie 12 miesięcy. Numer ogłoszenia: 39866 - 2011; data zamieszczenia: 09.03.2011. 2011-03-09 15:00:37
Ogłoszenie DPS: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ MLEKA SPOŻYWCZEGO I PRZETWORÓW MLECZNYCH 2011-03-24 13:47:51
Ogłoszenie w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia 2011-06-03 14:29:49
Ogłoszenie Burmistrza Morynia prezentacja projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń. 2011-06-17 12:18:52
DPS:Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju opalowego na potrzeby DPS w Moryniu 2011-07-07 14:59:21
DPS: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego na potrzeby DPS w Moryniu (DPS. 1.P. 345-04/11) 2011-07-18 14:55:53
DPS: DOSTAWA MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ DROBIOWEGO I WĘDLIN OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 2011-07-18 15:02:31
DPS: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę mięsa wieprzowego i drobiowego oraz wędlin , na potrzeby DPS w Moryniu 2011-07-29 11:33:05
Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności. "Poprawa bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa na obszarze Gminy Moryń przez doskonalenie i doposażenie ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego". 2011-09-14 07:43:05
Ogłoszenie Burmistrza Morynia 2012-01-05 11:26:05
Burmistrz Morynia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizyczne(piłki nożnej, piłki siatkowej i sekcji bokserskiej, biegaczy, strzelectwa sportowego, kulturystyki, jeździectwa sportowego, sportów wodnych - płetwonurkowanie, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, ratownictwa i ochrony ludności w 2012-01-16 14:02:58
Burmistrz Morynia informuje, że posiada do sprzedaży 29 szt. używanych zbiorników po oleju opałowym o poj. 1000l 2012-01-19 11:10:52
Konkurs na koncepcję plastyczno - przestrzenną ekspozycji stałej Regionalnego Biura Geoparku oraz Kamiennego Ogrodu w Moryniu. 2012-02-27 12:47:17
Ogłoszenie DPS: W SPRAWIE DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W OKRESIE 12 MIESIĘCY 2012-03-01 11:42:40
Ogłoszeie w sprawie zebrania wyborczego sołectwa Witnica. 2012-03-08 10:15:33
Ogłoszenie DPS: O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Moryniu. 2012-03-19 14:08:17
Ogłoszenia 2012 2012-05-29 08:53:27
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY 2012-07-02 09:23:22
Informacja o Wynikach Naboru na stanowisko: Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Moryniu 2012-07-25 13:24:53
DPS: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ DROBIOWEGO I WĘDLIN 2012-08-09 14:35:59
DPS:Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę mięsa wieprzowego i drobiowego oraz wędlin, na potrzeby DPS w Moryniu 2012-08-21 09:23:10
DPS: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOLECZNEJ w MORYNIU 2012-08-28 12:58:19
DPS: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego na potrzeby DPS w Moryniu. 2012-09-06 12:06:57
DPS: Ogłoszenie - Dom Pomocy Społecznej w Moryniu poszukuje spadkobierców zmarłych mieszkańców DPS Moryń 2012-09-12 08:52:45
Ogłoszenia 2013 2013-01-10 11:15:11
Ogłoszenia 2014 2014-01-24 11:23:29
DPS:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego 2014-11-25 12:17:54
Ogłoszenia 2016 2016-01-12 10:19:12
Ogłoszenia 2017 2017-01-27 11:58:23
Ogłoszenia 2018 2018-01-04 12:35:54
Ogłoszenia 2019 2019-01-03 07:44:56
Ogłoszenia 2020 2020-01-08 12:50:35
Ogłoszenia 2021 2021-01-08 11:49:50

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
13 sty 2006

Osoba dodająca informacje

Marek Kurjata

Data publikacji:
13 sty 2006, godz. 14:13

Osoba aktualizująca informacje

Marek Kurjata

Data aktualizacji:
13 sty 2006, godz. 14:13