Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie o naborze wniosków o pomoc na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z: demontażem, załadunkiem, transportem, składaniem oraz utylizacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Moryń na lata 2008-2032 w roku 2009.

                                                 Moryń, dnia 07 sierpnia 2009r.   OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o pomoc na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z: demontażem, załadunkiem, transportem, składaniem oraz utylizacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Moryń na lata 2008-2032  w roku 2009. Burmistrz Morynia ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na wykonanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektów mieszkalnych  na   2009r. Podstawa ogłoszenia:
  1. Uchwała Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 07 listopada 2008r.r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moryń na lata 2008 - 2032".
  2. Uchwała Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu  określającego zasady udzielania pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów mieszkalnych. z terenu gminy Moryń.
 Pomoc przysługuje osobom fizycznym mającym tytuł prawny do budynku/działki znajdującego się na terenie gminy Moryń w okresie od złożenia wniosku do jego realizacji. Dofinansowaniem objęty jest koszt demontażu, zabezpieczenia, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji. W pierwszej kolejności dofinansowanie będzie przyznawane na wymianę pokryć dachowych w budynkach mieszkalnych. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji. Gmina Moryń  - na podstawie zaakceptowanych wniosków - przeprowadzi postępowanie przetargowe i wyłoni Wykonawcę całego zadania. Realizacja zadania planowana jest na okres od 10 sierpnia 2009 do 30 listopada 2009 roku. Wysokość dofinansowania dla jednego obiektu budowlanego w 2009 roku wynosi:
  • ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Moryń maksymalnie do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z tym, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć 1500 zł ( realizacja na podstawie faktury wystawionej
  • ze środków Powiatowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie maksymalnie do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z tym, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć 1500 zł
  Maksymalny poziom dofinansowania w roku 2009 z obu tych źródeł wynosi do 100 % kosztów wymienionych wyżej. Wysokość zaplanowanych środków na ten cel w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Moryń w 2009r. wynosi 5.000 zł, dodatkowo pozyskane środki z Powiatowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie wynoszą 5.000 zł. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Moryniu od dnia 10 sierpnia 2009r. do dnia 30 listopada 2009 r. Druki wniosków wraz z wymaganymi załącznikami będą do pobrania w Urzędzie Miejskim w Moryniu w pokoju Nr 2  oraz na stronie internetowej  www.moryn .pl. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Uchwałami Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moryń na lata 2008 - 2032", Uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów mieszkalnych z terenu gminy Moryń.   Informacje i kontakt:
Grygorcewicz Elżbieta
pokój nr  2 Urzędu Miejskiego w Moryniu                tel.: (091) 466-79-54, w godzinach: 715  do 1515 w dniach od poniedziałku do piątku                                                                                    

 

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZaA A cznik Nr 1 azbest do (DOC, 33.50Kb) 2009-08-10 08:44:33 97
ZaA A cznik Nr 3a azbest do (DOC, 31.00Kb) 2009-08-10 08:44:33 77
ZaA A cznik Nr 3 azbest do (DOC, 26.00Kb) 2009-08-10 08:44:33 11
azbest nabA r wnioskA w ogA oszenie (DOC, 34.00Kb) 2009-08-10 08:44:33 14
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Grygorcewicz

Data wytworzenia:
07 sie 2009

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
10 sie 2009, godz. 08:42

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
10 sie 2009, godz. 08:44