Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenia 2021


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zbiorowe polowania przez Koło Łowieckie "Szarak" i "Knieja" 2021-12-31 09:50:16
ROZPORZĄDZENIE NR 30/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2021-12-22 11:40:01
ROZPORZĄDZENIE NR 29/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2021-12-22 11:39:10
ROZPORZĄDZENIE NR 28/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2021-12-20 14:21:51
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego 2021-12-14 14:43:06
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego 2021-12-13 13:01:18
Informacja Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych 2021-12-07 09:15:43
ROZPORZĄDZENIE NR 27/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2021-12-02 08:57:20
Zbiorowe polowania przez Koło Łowieckie "Jeleń" 2021-10-28 14:55:57
Zbiorowe polowania przez Koło Łowieckie "Knieja" 2021-09-24 11:26:48
Zbiorowe polowania przez Koło Łowieckie "Szarak" 2021-09-21 14:50:05
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu uczestnikom postępowania projekt Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie 1 miasta Moryń, objętych postępowaniem scaleniowo-podziałowym na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXI/153/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. 2021-08-30 11:31:18
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego 22/2021 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów gryfińskiego i myśliborskiego 2021-07-28 08:25:00
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Moryń obowiązująca od 1 sierpnia 2021 roku 2021-07-21 11:38:16
Rozporządzenie Nr 21/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa 2021-07-21 07:37:39
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV wraz z budową kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4kV dla zasilania domów rekreacyjnych w m. Bielin, gmina Moryń" 2021-05-19 12:57:00
Ogłoszenie - Ogólne Zebranie Mieszkańców, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa sołectwa Dolsko 2021-05-04 12:00:34
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2021 2021-04-26 07:58:36
Informacja - wszczete postępowanie na przebudowę przepustu położonego na działce nr 131 obręb Witnica 2021-03-22 13:53:11
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 3/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego 2021-01-25 07:40:48
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 2/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2021-01-22 11:36:39
Ogłoszenie o naborze na rodziny wspierające 2021-01-20 11:51:52
Informacja o obowiązku składania Burmistrzowi Morynia corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest - (artykuł stracił ważność) 2021-01-08 11:59:11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Alicja Mikołajczyk

Data wytworzenia:
08 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Alicja Mikołajczyk

Data publikacji:
08 sty 2021, godz. 11:49

Osoba aktualizująca informacje

Alicja Mikołajczyk

Data aktualizacji:
08 sty 2021, godz. 11:49